KUMI

Predsjednica: Eleni Duketis

Potpredsjednica: Danijela Fattorich

Susreti: subotom u 20 sati, prostorije Don Bosa, Rovinj

Katolička udruga mladih Istre (KUMI), udruga mladih vjernika Istre, osnovana 1998. radi njihova okupljanja. Jedan je od osnivača Porečko-pulska biskupija, kojoj Udruga odgovara za svoj rad.

Program djelovanja sadrži ideje zajedništva, služenja, liturgije i svjedočenja. Redovitim članom Udruge može postati osoba od 16. do 35. godine života, a predviđeno je i počasno članstvo te status pridruženoga člana. Na čelu su Udruge predsjednik i četveročlano predsjedništvo, koji se biraju svake tri godine na redovitoj godišnjoj skupštini.

Udruga je prvih desetak godina djelovala lokalno i po timovima. U većim gradovima (Buzet, Pula, Umag, Rijeka, Rovinj) postojale su lokalne zajednice KUMI, djelujući u svojim župama i održavajući redovite susrete.

Na općoj razini KUMI su djelovali po timovima za glazbeni, karitativni i humanitarni rad te za ekološke i sportske aktivnosti.

Pokrenuli su i projekt Zajednička euharistija mladih Istre (ZEMI). Prvi ZEMI održan je 10. studenog 2002. god. u pazinskoj župi sv. Nikole . Zajedničkim euharistijama mlade se željelo okupljati oko najvećeg blaga Crkve, euharistije, a svojim aktivnim sudjelovanjem u njezinoj pripremi i realizaciji mladi su je mladima željeli učiniti pristupačnijom. ZEMI su od svojih početaka uključivali pripremnu katehezu, euharistiju i rekreativno-zabavni program.

Posebnu pozornost u Udruzi posvećivalo se glazbi: članovi su bili redoviti sudionici festivala duhovne glazbe, a prigodom božićnih i uskršnjih blagdana održavali su ulične koncerte.

Godine 2009., nakon mnogih pokrenutih inicijativa, događaja, projekata, došlo je do zatišja i smjene generacija u Udruzi.

Udruga je, s mnogo manjim intenzitetom nastavila djelovati sve do danas. Uvele su se neke nove aktivnosti i zadržale mnoge stare. I dalje se često priređuju hodočašća te kraća i dulja putovanja, molitveni susreti, bdijenja, filmske večeri, duhovne obnove, razgovori. Sve aktivnosti dostupne su i mladima koji nisu članovi.

U siječnju 2011. Održali su se izbori Udruge u Rovinju. Dugogodišnjem predsjedniku Slaviši Mofardinu istekao je mandat, te je izabrano novo vodstvo i pridruženi su novi članovi.

Za predsjednicu KUMI-a izabrana je Eleni Duketis. Zamjenik predsjednice je Danijela Fattorich, a zapisničar Andrea Cerin. Duhovni program povjeren je Mariani Lešdedaj i Danijeli Fattorich, a za sportske aktivnosti zaduženi su Robert Kljajić i Valentino Mijandrušić.

Mladi koji se žele pridružiti, dobrodošli su na susrete koji se tjedno održavaju u Rovinju u prostorijama Don Bosca.

Nazaret

Obiteljski centar "Nazaret" osnovan je 1999. godine kao udruga koja okuplja katoličke obitelji Porečke i Pulske Biskupije. Udruga ima oko 120 članova. Članovi su redovni, podupirajući i počasni.

Cilj Udruge

Promicati prema načelima Evanđelja i socijalnog nauka Katoličke Crkve kvalitetan obiteljski život i skrb o bilo kojoj osobi kako bi uspjela ostvariti skladne obiteljske i druge društvene odnose.

 

Djelatnosti

 • okupljanje obitelji u župi ili više župa, u Bislupiji, radi osposobljavanja za obiteljsko zajedništvo kroz "obiteljske nedjelje" i druge obiteljske susrete,
 • okupljanje bračnih parova radi doprinosa njihovom osposobljavanju za supružnički i roditeljski poziv,
 • pružanje pomoći i suradnje u pripravi za brak putem zaručničkih tečajeva,
 • sudjelovanje u svim akcijama u kojima se promiče život od njegovog začeća do prirodne smrti,
 • promicanje vrednota braka i obitelji kroz predavanja, tribine, (kružoke) i slične aktivnosti u radu s mladima,
 • organiziranje susreta i posjeta starim i nemoćnim osobama,
 • organiziranje hodočašća, piknika i drugih sličnih aktivnosti,
 • organiziranje duhovnih obnova, susreta, seminara radi stalne izobrazbe i osposobljavanja članova i suradnika,
 • djelovanje putem medija, izdavanje letka, listića...

Sadašnje vodstvo Udruge

UPRAVNI ODBOR

1. MILOHANIĆ TOMISLAV, predsjednik

2. PROSENJAK ŽUMBER ŠTEFANIJA, dopredsjednica

3. SALAMON DANIJELA, tajnica

4. vlč. ZGRABLIĆ DARKO, duhovnik

5. MAJIĆ AGNEZA I KREŠO

6. ROCE ORIJANA

7. RUŽIĆ JOSIP

8. TERZIĆ VESNA

9. TOMIŠIĆ SERĐO

10. UJČIĆ MARINO I DORIJANA

NADZORNI ODBOR

1. HORVAT KLADNIK JADRANKA

2. KAZALAC DARIO

3. vlč. KOREN MILIVOJ, predsjednik

4. vlč. ROVIS JORDAN

5. VENIER OLGA

Kontakt: Tomislav Milohanić 098/9611-224

 

Nazaret

Neke od aktivnosti i događanja u organizaciji Nazareta, uz suorganizaciju i pomoć Ureda za obitelj Porečke i pulske biskupije te Obiteljskog savjetovališta kroz nekoliko posljednjih godina:

Javna tribina – predstavnici autorskog tima i udruga „Grozd" /Glas roditelja za djecu/ na temu „ZAŠTO TOLIKO BORBE OKO ZDRAVSTVENOG ODGOJA U ŠKOLI?", u Pazinu (Spomen dom) 14.03.2007.

Poetsko-glazbena večer uoči Dana života pod geslom "ŽIVOT JE BLAGOSLOV I RADOST!" (Davor i Vesna Terzić, Tomislav Milohanić), u Poreču, u Eufrazijevoj bazilici 02.02.2008.

Duhovna obnova na temu „OBITELJ POD KRIŽEM" vlč. KRUNOSLAV PAĆELAT iz Koprivnice 13. i 14.12.2008.

Druženje obitelji povodom sv. Valentina 14. veljače 2009., u župnoj dvorani u Novigradu.

Obiteljsko hodočašće KRAŠIĆ-MARIJA BISTRICA-LUDBREG, 26. i 27.09.2009.

Susret obitelji u župi Krista Kralja na Velom Vrhu, 13.02.2010.

Duhovna obnova na temu „OTAC I BIBLIJA" vlč. Darko Zgrablić, Sveti Petar u Šumi, 14.03.2010.

Obiteljski susret i izlet/piknik u Nugli (Roču) 25.06.2010.

Duhovna obnova: voditelj vlč. Darko Zgrablić; tema „KRIST KRALJ KRALJEVSTVA LJUBAVI" u Franjevačkom samostanu u Pazinu, 20.11.2010.

Svibanjski susret obitelji u Pazinu (franjevački samostan) 01.05.2011. (molitveno-meditativni nagovor, Pet jezika ljubavi, poetsko-glazbeni kutak); suorganizator Hrvatska zajednica bračnih susreta.

Obiteljski susret i piknik u Dajli 26.06.2011.

Organiziranje Obiteljskih nedjelja (ove godine održana je jubilarna 40. Obiteljska nedjelja)

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka

Sjedište:

Dobrilina 6

52000 Pazin

Predsjednik: Danijel Bogešić

Kontakt: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Nastanak i djelovanje Društva vezani su uz život i djelo istarskog svećenika i profesora mons. Antuna Heka. Iako zbog prerane i nagle smrti nije dospio sam sudjelovati u njegovom osnivanju i radu, mons. Hek je itekako jedan od njegovih utemeljitelja. Osnivajući Pazinski kolegij-klasičnu gimnaziju mons. Hek je znao da to nije i ne smije biti kraj nove evangelizacije na ovim prostorima. Znao je da ne može samo jedna škola biti prožeta kršćanskim svjetonazorom, nego da je potrebno i drugdje promicati kršćanski nauk, osobito u odgojno-obrazovnim ustanovama i to putem katoličkih profesora i odgojitelja.

Prepoznavši tu potrebu i njegovu neostvarenu želju i namisao, inicijativni odbor na čelu s gospođom Vilmom Zohil-Unukić započeo je 2004. s radom na osnivanju KDPDI, a godinu dana kasnije održana je osnivačka skupština Društva, kao samostalne udruge građana.

Društvo okuplja djelatnike u izobrazbi i odgoju radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili onima koji su im povjereni na odgoj i izobrazbu i istodobno svjedočili za općeljudske vrijednosti u svjetlu Kristova nauka i njegova osobnog primjera.

Među ciljevima Društva je: duhovna izgradnja članova u skladu s učenjem Katoličke crkve; vjerska, etička, odgojna i strukovna izobrazba članova i drugih sudionika u odgoju i izobrazbi; upoznavanje i proučavanje dokumenata učiteljstva katoličke Crkve o ulozi vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, kulture i djelovanje članova; uspostava sustava etičkog odgoja i izobrazbe, koji će stvarati uvjete za skladan duhovni, psihofizički i strukovni razvoj djece i mladih kao odgovornih osoba i članova društva itd., te sljedništvo istarske katoličke prosvjetne tradicije, suvremeno uprimjerene likom i djelom mons. Antuna Heka.

U svojem djelovanju članovi Društva poštuju i promiču općeljudske i etičke vrijednosti: poštenje, duh pravednosti, iskrenost, čovječnost, duh međusobnog uvažavanja, razumijevanja, suradnje i dijaloga, osjećaj dužnosti i odgovornosti, čvrstinu duha i marljivost.

Društvo se osobito zalaže za:

 • poštivanje i zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti,
 • poštivanje i promicanje ljudskog dostojanstva kao i ljudska i građanska prava čovjeka, isključujući svaku spolnu, rasnu, narodnosnu, vjersku, svjetonazorsku, političku i socijalnu diskriminaciju,
 • stabilnost braka i pripremu mladeži za bračni i obiteljski život sukladno etičkim i vjerskim načelima,
 • zaštitu i pomoć svima koji trpe i koji su u nevolji,
 • socijalnu pravdu, te zaštitu i očuvanje prirode kao čovjekova doma i dara Božjeg.

Kako bi se ostvarili ciljevi Društva, organiziraju se duhovne vježbe, molitveni, liturgijski i biblijski susreti, predavanja, tečajevi i seminari o vjerskim, moralnim, odgojnim, etičkim, kulturnim i strukovnim pitanjima, potiče se izdavačka djelatnost, surađuje s prosvjetnim vlastima u pitanjima školskih programa, pedagoških postupaka i mjera, te se u pitanjima etičkog odgoja, surađuje s ostalim srodnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s hrvatskim iseljenicima.

Pod pokroviteljstvom županijskog Upravnog odjela za kulturu Društvo intenzivno radi na realizaciji prvog zavičajnog kviza o povijesti Istre kojim će se pod nazivom "Krasna zemljo - Meravigliosos paese" obilježiti 150 godina osnutka Istarskog pokrajinskog sabora. Kviz će se održati 30.9.2011. u Poreču. Početak parlamentarnog života u Istri obilježit će se i u školama, i to na inicijativu voditelja županijskih stručnih vijeća nastavnika i učitelja povijesti. Cilj kviza je popularizacija zavičajne povijesti. Provjeravat će se znanje iz povijesti Istre u 19. stoljeću, s naglaskom na vrijeme osnivanja Sabora. Kviz se sastoji od testova znanja i terenskog obilaska, a bodovat će se i brzina kretanja. Najuspješnije očekuju vrijedne nagrade.

Za sljedeću godinu planira se organizacija kviza posvećenog 200. obljetnici rođenja biskupa Jurja Dobrile. Projekt je osim Županije podržala i Biskupija.

Društvo radi na realizaciji seminara za prosvjetne djelatnika pod vodstvom dr.Tomislava Ivančića "Put ka kvalitetnijim promjenama u hrvatskom školstvu" koji će se 8.10.2011. održati u Rijeci, za istarsku i Primorsko-goransku županiju.

Na Dan nerođenih planira se zajednički molitveni i edukacijski susret sa članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Sv. Petru u Šumi.

Sljedeće godine Društvo želi obilježiti i 10. godinu smrti mons. Antuna Heka, idejnog osnivača Društva.

Više o KDPDI na http://www.kdpdi.hr/

Predsjednik: Nenad Sabadi

Kontakt: 

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Godine Gospodnje 2000. dana 23.11. u Hrvatsku dolaze sestre Milosrdnog Isusa Iz Poljske. Neposredno nakon dolaska započinju s redovitim tjednim molitvenim susretima za laike, pri čemu nastaje molitvena zajednica Štovatelja Božanskog milosrđa, koja kasnije započinje s organiziranjem molitvenih bdijenja.

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.