Petak, 14 lipnja, 2024

Kontakti Metropolijskog ureda za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Metropolijski ured za zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba

Predsjednik Metropolijskog ureda: vlč. mr. sc. Ilija Jakovljević

Tajnica: Aleksandra Jurinović, mag. theol. 

Adresa: Ivana Pavla II., br. 1

Tel.: 051/581-423

E-mail: zastita.maloljetnikarijeka@gmail.com  

(Nad)biskupijski povjerenici:

Riječka nadbiskupija: Željka Frković, dipl. pedagog i psihoterapeut

                                      Mob.: 099 544 4245

                                      E-mail: zastita.maloljetnika@ri-nadbiskupija.hr

Krčka biskupija: vlč. mr. sc. Luka Paljević (povjerenik)

                   Josetta Blažić (stručni suradnik psihoterapeut)

                   Adresa: Stjepana Radića 1, 51500 Krk

                        Mob.: 091 795 4942

                             Tel.: 051/854-148 (utorkom i petkom od 9 do 12)

                             E-mail: zastita.maloljetnika@biskupijakrk.hr

Porečka i pulska biskupija: vlč. mr. sc. Maksimilijan Buždon

                                               E-mail: zastita.maloljetnika@gmail.com

Gospićko-senjska biskupija: preč. dr. sc. Richard Pavlić

                                                 E-mail: ripavlic@gmail.com

Na mrežnim stranicama HBK objavljena su dva prevedena priručnika:

1.-Prirucnik-Rane-zlostavljanja.pdf (hbk.hr)

2.-Prirucnik-Dobre-prakse.pdf (hbk.hr)

Najave