Petak, 14 lipnja, 2024

Josip Turčinović d.o.o. za nakladničku i grafičku djelatnost

Dobrilina 6, 52000 Pazin                                                                                         

052/624 863

tel/faks 052/624 342

jt@pazinski-kolegij.hr

Nada Lakoseljac, direktorica                                                                                 

098/224-489

Djelatnici:

Marija Dobrila, Klaudija Jelenković, Orijana Londero, Dolores Biasiol Vojnić, Željko Mrak

Nadzorni odbor:

Sergije Jelenić, predsjednik, Marijan Kancijanić, Mladen Matika


Prodavaonice:

PAZIN: 52000 Pazin, Antuna Kalca 2,                                                      tel/faks  052/621 082

PULA: 52100 Pula, Danteov trg 1                                                             tel/faks 052/216 498

POREČ: 52440 Poreč, Eufrazijeva 22                                                   tel 052/451 784                                                            

porec@josipturcinovic.com

Katalog izdanja

Najave