Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024

Samostani

REDOVNICI

I.  FRANJEVCI OFM PROVINCIJE

SV. JERONIMA U DALMACIJI I ISTRI

* Franjevački samostan Sv. Antuna,

52100 PULA, Varaždinska 2                                 

tel/fax: (052) 216 225

info@svetiantunpula.com

www.svetiantun.com

o. Leopold Mičić, gvardijan i župni vikar               

leopoldcroato@gmail.com

o. Diego Deklić, župnik

o. Job Mikolić                                                     

* Franjevački samostan Sv. Franje Asiškog,

52210 ROVINJ, De Amicis 36 – 052/ 830 390

o. Matija Koren                             

* Franjevački samostan Pohođenja BDM,

52000 PAZIN, Trg hodočasnika 2 – 052/621 536

o. Goran Malenica                       

fratri.pazin@gmail.com

II. FRANJEVCI KONVENTUALCI 

HRVATSKE PROVINCIJE SV. JERONIMA (OFM conv.)

* Franjevački samostan Sv. Franje Asiškoga,

52100 PULA, Uspon Sv. Franje 9

052/222 919 – fax:(052) 214 785

samostan@svetifranjo.com

o. Đuro Hontić, gvardijan                                                                                                               

o. Ðuro Vuradin, bolnički i studentski kapelan

098/9189 800

o. Nikica Batista                                                 

* Župa Sv. Ivana Krstitelja,

52100 PULA, Medulinska 4

                                          tel/faks  (052) 506 823

o. Đuro Hontić, gvardijan i župnik 

o. Nikola Rožanković, župni vikar

III. PAVLINSKI SAMOSTAN

SV. PAVLA PUSTINJAKA

52404 SVETI PETAR U ŠUMI kbr. 1

tel/faks (052) 686-201

pavlini@pavlini-svpetar.hr

www.pavlini-svpetar.hr

o. Mate Kolak, upravitelj župe

o. Jure Josipović

REDOVNICE

I. SLUŽBENICE EUHARISTIJSKOG

SRCA ISUSOVA I MARIJINA OMNIA DEO

51000 RIJEKA, Petra Zrinskog 11

* 52440 POREČ, Dobrilina 3 – 052/429 031

s. Terezija Pavić, glavarica

s. Filomena Filipović

s. Petra Morić

II. ZAJEDNICA SESTARA MILOSRDNICA

SV. VINKA PAULSKOG

* 52000 PULA, Ivana Rabara 9 – 052/391 652

milosrdnice.rabarova@gmail.com

s. Lidija Turković, predstojnica

s. Milena Kramar  

s. Mirta Vugdelija

* 52341 ŽMINJ, župna kuća – 052/846 318

s. Augusta Modrušan

s. Estera Vragović

III. ZAJEDNICA SESTARA DRUŽBE

KĆERI MILOSRÐA SAMOSTANSKOG

TREĆEG REDA SV. FRANJE

 Sestre vode Dječji vrtić “Marija Petković”
*
52000 PULA, Creska 7 – 052/534 948

s. Antonija Tijardović, predstojnica i ravnateljica vrtića

s. Srebrenka Paleka

s. Savija Bakula

IV. ZAJEDNICA ISTARSKIH

 ŽUPSKIH SESTARA

* 52402 CEROVLJE, Pazinski Novaki 18               

052/684 024

 zupskesestre@gmail.com

s. Branimira Salomon, vrhovna glavarica

s. Davorka Bertoša

s. Branka Matika

*52220 LABIN, Snašići 2/c Pustić

s. Biserka Kos (izvan Zajednice) – 052/861 133

VI.  ZAJEDNICA SESTARA

KLANJATELJICA KRVI KRISTOVE

* 52450 VRSAR, Brijunska 9                   

052/441 995

sestre.klanjateljice.krvi.kristove@pu.t-com.hr

s. Josipa Draguljić – s. Nada Grgić

Najave