Ponedjeljak, 20 svibnja, 2024
Udruge

Katoličko društvo prosvjetnih djelatnika Istre mons. Antuna Heka

Sjedište:

Dobrilina 6

52000 Pazin

Predsjednik: Danijel Bogešić

Kontakt: kdpdi.mons.a.heka@gmail.com

Nastanak i djelovanje Društva vezani su uz život i djelo istarskog svećenika i profesora mons. Antuna Heka. Iako zbog prerane i nagle smrti nije dospio sam sudjelovati u njegovom osnivanju i radu, mons. Hek je itekako jedan od njegovih utemeljitelja. Osnivajući Pazinski kolegij-klasičnu gimnaziju mons. Hek je znao da to nije i ne smije biti kraj nove evangelizacije na ovim prostorima. Znao je da ne može samo jedna škola biti prožeta kršćanskim svjetonazorom, nego da je potrebno i drugdje promicati kršćanski nauk, osobito u odgojno-obrazovnim ustanovama i to putem katoličkih profesora i odgojitelja.

Prepoznavši tu potrebu i njegovu neostvarenu želju i namisao, inicijativni odbor na čelu s gospođom Vilmom Zohil-Unukić započeo je 2004. s radom na osnivanju KDPDI, a godinu dana kasnije održana je osnivačka skupština Društva, kao samostalne udruge građana.

Društvo okuplja djelatnike u izobrazbi i odgoju radi izmjene iskustava, duhovnog i strukovnog napretka članova i zajedničkog djelovanja, kako bi što bolje služili onima koji su im povjereni na odgoj i izobrazbu i istodobno svjedočili za općeljudske vrijednosti u svjetlu Kristova nauka i njegova osobnog primjera.

Među ciljevima Društva je: duhovna izgradnja članova u skladu s učenjem Katoličke crkve; vjerska, etička, odgojna i strukovna izobrazba članova i drugih sudionika u odgoju i izobrazbi; upoznavanje i proučavanje dokumenata učiteljstva katoličke Crkve o ulozi vjernika u društvu, osobito na polju odgoja, školstva, kulture i djelovanje članova; uspostava sustava etičkog odgoja i izobrazbe, koji će stvarati uvjete za skladan duhovni, psihofizički i strukovni razvoj djece i mladih kao odgovornih osoba i članova društva itd., te sljedništvo istarske katoličke prosvjetne tradicije, suvremeno uprimjerene likom i djelom mons. Antuna Heka.

U svojem djelovanju članovi Društva poštuju i promiču općeljudske i etičke vrijednosti: poštenje, duh pravednosti, iskrenost, čovječnost, duh međusobnog uvažavanja, razumijevanja, suradnje i dijaloga, osjećaj dužnosti i odgovornosti, čvrstinu duha i marljivost.

Društvo se osobito zalaže za:

  • poštivanje i zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti,
  • poštivanje i promicanje ljudskog dostojanstva kao i ljudska i građanska prava čovjeka, isključujući svaku spolnu, rasnu, narodnosnu, vjersku, svjetonazorsku, političku i socijalnu diskriminaciju,
  • stabilnost braka i pripremu mladeži za bračni i obiteljski život sukladno etičkim i vjerskim načelima,
  • zaštitu i pomoć svima koji trpe i koji su u nevolji,
  • socijalnu pravdu, te zaštitu i očuvanje prirode kao čovjekova doma i dara Božjeg.

Kako bi se ostvarili ciljevi Društva, organiziraju se duhovne vježbe, molitveni, liturgijski i biblijski susreti, predavanja, tečajevi i seminari o vjerskim, moralnim, odgojnim, etičkim, kulturnim i strukovnim pitanjima, potiče se izdavačka djelatnost, surađuje s prosvjetnim vlastima u pitanjima školskih programa, pedagoških postupaka i mjera, te se u pitanjima etičkog odgoja, surađuje s ostalim srodnim društvima u Republici Hrvatskoj i inozemstvu, osobito s hrvatskim iseljenicima.

Pod pokroviteljstvom županijskog Upravnog odjela za kulturu Društvo intenzivno radi na realizaciji prvog zavičajnog kviza o povijesti Istre kojim će se pod nazivom “Krasna zemljo – Meravigliosos paese” obilježiti 150 godina osnutka Istarskog pokrajinskog sabora. Kviz će se održati 30.9.2011. u Poreču. Početak parlamentarnog života u Istri obilježit će se i u školama, i to na inicijativu voditelja županijskih stručnih vijeća nastavnika i učitelja povijesti. Cilj kviza je popularizacija zavičajne povijesti. Provjeravat će se znanje iz povijesti Istre u 19. stoljeću, s naglaskom na vrijeme osnivanja Sabora. Kviz se sastoji od testova znanja i terenskog obilaska, a bodovat će se i brzina kretanja. Najuspješnije očekuju vrijedne nagrade.

Za sljedeću godinu planira se organizacija kviza posvećenog 200. obljetnici rođenja biskupa Jurja Dobrile. Projekt je osim Županije podržala i Biskupija.

Društvo radi na realizaciji seminara za prosvjetne djelatnika pod vodstvom dr.Tomislava Ivančića “Put ka kvalitetnijim promjenama u hrvatskom školstvu” koji će se 8.10.2011. održati u Rijeci, za istarsku i Primorsko-goransku županiju.

Na Dan nerođenih planira se zajednički molitveni i edukacijski susret sa članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Sv. Petru u Šumi.

Sljedeće godine Društvo želi obilježiti i 10. godinu smrti mons. Antuna Heka, idejnog osnivača Društva.

Više o KDPDI na http://www.kdpdi.hr/

Najave