Ponedjeljak, 15 travnja, 2024

Biskupijska vijeća

Zbor savjetnika

Vilim Grbac, dekan

Sergije Jelenić, kancelar i ekonom

Željko Zec, župnik i ravnatelj Caritasa

Ilija Jakovljević, vicepostulator, pridodani sudski vikar i dekan

Alejandro Castillo, rektor Sjemeništa „Redemptoris Mater“ u Puli

Đuro Hontić, župnik

Mirko Vukšić, dekan

Svećeničko vijeće

Mons. Ivan Štironja, biskup, predsjednik

Izabrani članovi (kan. 497, 1º):

Dalibor Pilekić, buzetski dekanat,

Josip Peteh, labinski dekanat,

/, pazinski dekanat,

Maksimilijan Ferlin, pićanski dekanat,

/, porečki dekanat,

Ivan Prodan, pulski dekanat,

Darko Zgrablić, rovinjsko-kanfanarski dekanat,

Benjamin Petrović, umaško-oprtaljski dekanat,

Jure Purkić, vodnjanski dekanat.

Članovi po obavljanju službe (kan. 497, 2º):

/, generalni vikar,

Sergije Jelenić, kancelar.

Članovi imenovani slobodno od dijecezanskog biskupa (kan. 497, 2°):

Željko Zec, župnik u Starom Pazinu,

Ilija Jakovljević, župnik Fažana,

Alejandro Castillo, rektor Sjemeništa „Redemptoris Mater“ u Puli,

Đuro Hontić, župnik sv. Ivana u Puli,

Mirko Vukšić, župnik u Labinu Gornjem.

KANONICI STOLNOG KAPTOLA

SVETOG MAVRA BISKUPA U POREČU

Mons. Sergije Jelenić

Preč.  Milivoj Koren

Preč. Antun Kurelović

Preč. Marijan Pamić

Preč. Marijan Žmak

KANONICI STOLNOG KAPTOLA

SVETOG TOME APOSTOLA U PULI

Mons. Vilim Grbac

Preč. Marijan Jelenić

Preč. Marijan Kancijanić 

Preč. Ante Žufić

Ekonomsko vijeće

Marli Gonan Božac – Marčana

Sandra Krtalić – Pula

Ivan Milotić – Pazin

Ekonom Biskupije

Ravnatelj BUUK-a

BUUK – Biskupijska ustanova za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika

Mladen Pranjić, ravnatelj

Upravno vijeće BUUK-a

Mons. Vilim Grbac

Mons. Sergije Jelenić

Vlč. Rikard Lekaj

Vlč. Janez Barborič

Katehetsko vijeće

Maksimilijan Buždon, pročelnik

Sergije Jelenić, tajnik

Dalibor Pilekić, buzetski dekanat

Hrvoje Bolfan, labinski dekanat 

Anamarija Kurelović, pazinski dekanat

Loreta Rabar, pićanski dekanat

Sergije Jelenić, porečki dekanat

Domagoj Matković, pulski dekanat

Slavko Šimokov Vukmanov, rovinjsko-kanfanarski dekanat

Maksimilijan Buždon, umaško-oprtaljski dekanat

Davor Papratović, vodnjanski dekanat

Dalibor Pilekić, povjerenik za predškolske ustanove

Vijeće za duhovna zvanja, ministrante i pastoral mladih

Rikard Lekaj, pročelnik

Dalibor Pilekić

Želimir Bagavac

Leopold Mičić

Janez Barborič

Damir Štifanić

Branimir Šapina.

Vijeće za PASTORAL obiteljI i NOVU EVANGELIZACIJU

Mladen Pranjić, pročelnik

Tomislav Vurušić

Silvana i Aldo Turčinović

Astrid i Filip Banovac

Vijeće za liturgiju i crkvenu glazbu

/, pročelnik

Rudolf Koraca

Milan Mužina

Mladen Matika

Rikard Lekaj

Vijeće za crkvenu umjetnost i graditeljstvo

Željko Zec, pročelnik

Sergije Jelenić

Leandar Hek

Janez Barborič

Vijeće za crkvene arhive i knjižnice

Sergije Jelenić, pročelnik

Ilija Jakovljević

Ivan Milotić

Branka Poropat

UPRAVNO VIJEĆE ZAKLADE „BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ“

Željko Zec, upravitelj Zaklade

Sergije Jelenić,

Marli Gonan Božac,

Đuro Vuradin,

Janez Barborič.

Vijeće za promicanje kulta bl. Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia

/, generalni vikar, pročelnik

Ilija Jakovljević, vicepostulator

/, predstojnik Vijeća za liturgiju

Rikard Lekaj, predstojnik Vijeća za duhovna zvanja

Josip Mašina, upravitelj župe Lanišće

Darko Zgrablić, župnik župe Svetvinčenat

Miroslaw Paraniak, župnik župe Krasica   

Pastoralno vijeće Porečke i Pulske biskupije

Mons. Ivan Štironja, biskup, predsjednik

Članovi: svećenici-redovnici

Vilim Grbac, Rovinj

Sergije Jelenić, Poreč

Milan Mužina, Pula

/, Poreč

o. Đuro Hontić, Pula

Željko Zec, Stari Pazin

s. Branimira Salomon, Pazinski Novaki

Rikard Lekaj, Pula

Laici – predstavnici dekanata         

Violeta Miletić, Sveta Nedelja                                        

Marino Golub, Beram

Anton Kliman, Vodnjan

Ivan Jurković, Pula

/, Pićan

Elia Mušković, Novigrad

Alfio Barbieri, Rovinj

Ankica Tutiš, Poreč

Eda Krulčić, Roč

Laici imenovani od biskupa:

Klara Marić, Kanfanar

Marli Gonan Božac, Marčana

Sandra Krtalić, Pula

Ivan Milotić, Pazin

Najave