Utorak, 21 svibnja, 2024

Dekanati

I.  BUZETSKI  DEKANAT (župa 15, svećenika 5)

Ivana Sancina 6, 52420 BUZET

Dekan: Dalibor Pilekić                                                                                        

II.  L A B I N S K I    D E K A N A T (župa 16, svećenika 7)

1. Maja 3, 52220 LABIN                                                                                         

Dekan: Mirko Vukšić         

III.  P A Z I N S K I    D E K A N A T (župa: 21, svećenika 11)

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN                                                              

Dekan: Mladen Matika                                                                                                                                                                

IV.  P I Ć A N S K I    D E K A N A T (župa 11, svećenika 6)

Gologorica 7,  52402 CEROVLJE 

Dekan: Filip Celent

V.  P O R E Č K I    D E K A N A T  (župa 17, svećenika 10)

Gradska vrata 19,   52450 VRSAR                                                                             

Dekan: Lino Zohil                                                                     

VI.  P U L S K I    D E K A N A T (župa 16, svećenika 16)

Voltićeva 26, 52100 PULA                                                                            

Dekan: Milan Mužina                                                                                        

VII.  R O V I N J S K O – K A N F A N A R S K I   D E K A N A T

(župa 5, svećenika 6)                                                                                              

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ                                                                     

Dekan: Vilim Grbac

VIII.   U M A Š K O – O P R T A L J S K I   D E K A N A T

(župa 23, svećenika 12)

Ernesta Miloša 13,  52470 UMAG                                                    

Dekan: Josip Grbac                                                              


IX. V O D N J A N S K I   D E K A N A T (župa 10, svećenika 8)
Župni trg 4, 52212 FAŽANA

Dekan: Ilija Jakovljević

Najave