Četvrtak, 25 srpnja, 2024
Katehetski ured

Završni tečaj za župne animatore

U subotu, 08. ožujka 2008. završen je tečaj za župne animatore kojeg je povodom Godine župne kateheze organizirao Katehetski ured Porečke i Pulske biskupije, a koji je tijekom pet korizmenih subota održan u Pazinskom kolegiju.

„Znamo da je župa najznačajnije mjesto u kojem se očituje kršćanska zajednica, a služenje Riječi Božje u njoj biva pouka, odgoj i životno iskustvo. Zato je i velika odgovornost biti prenositelj te Riječi i otajstva“, istaknuo je biskup porečki i pulski Ivan Milovan pozivajući svećenike da potaknu na sudjelovanje angažirane vjernike, posebno uzorne i zauzete kršćane već aktivne u svojim župnim zajednicama koji bi mogli biti animatori u župnom pastoralu: katehetskom, liturgijskom, obiteljskom…

Biskup Milovan nazočio je otvaranju tečaja 09. veljače, te je tom prigodom istaknuo „da upravo u ovoj Godini župne kateheze ova mjesna Crkva želi ljude na poseban način dovoditi do neposrednog iskustva vjere za što je veoma bitna uloga župne kateheze koja je svojim pristupom neposrednija od školskog vjeronauka.“

Tema prvog susreta bila je katehetska skupina za sakramente krštenja, pomirenja i pričesti, a predavanje na tu temu održala je dr. Nela Gašpar. „Sakramenti su susret Boga i čovjeka. Prije pashalnog misterija nema sakramenata, oni započinju s Pedesetnicom i neodvojivi su od zajednice“, spomenuto je između ostalog u izlaganju. U nastavku je vjeroučiteljica savjetnica Dajna Jogan Linić održala korefereat o aktualnim prilikama na području katehizacije tog uzrasta. Na svakom je susretu u drugom dijelu održan koreferat na istu temu, a u zadnjem dijelu susreta održane su radionice koje su za temu imale praktične aspekte djelovanja u župnom pastoralu.

Druge korizmene subote predavanje pod nazivom „Pastoralno-katehetska promišljanja o izvedbi jednogodišnje priprave kandidiata za sakrament potvrde“ održao je docent pri KBF u Zagrebu, dr. Josip Šimunović, koji je, uz ostalo, razmotrio obilježja župne kateheze kao oblika pastoralne skrbi za potvrđenike u župnoj zajednici. On je na poseban način naglasio važnost župne kateheze u pripravi za sakrament potvrde, jer upravo župna kateheza bitno doprinosi razvoju osobne vjere kroz iskustvo u župnoj zajednici. U koreferatu koji je uslijedio mr. Anton Peranić prikazao je metodologiju pristupa i rada u fazama sa skupinom potvrđenika, ali i njihovim roditeljima i kumovima, koji imaju bitnu ulogu u pripravi kandidata  za primanje tog sakramenta.

Tema trećeg susreta bila je katehetska skupina odraslih, a glavno predavanje održao je profesor Riječke Teologije dr. Josip Grbac. „Glavni problem u radu s odraslima u Crkvi je, najčešće, ispravljanje uhodanih putova, jer oni često radikalno razdvajaju vjeru i moral, upravo je zato glavna zadaća župe i župnih suradnika u pastoralu odraslih rad sa deklariranim vjernicima koji svoje znanje ne znaju sprovesti u djelo, treba im stoga pomoći otkriti da norme jesu posljedica Evanđelja te tim putem vjeru kao krepost usaditi u ljudski um“, istaknuo je dr. Grbac. U nastavku je održan koreferat na temu pastorala odraslih u kojem je Vedrana Blašković  prigodno predstavila djelovanje Obiteljskog centra iz Rijeke u Organizaciji Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije putem Obiteljske škole Riječke metropolije.

Na četvrtom susretu izlaganje pod nazivom „Liturgija i različite službe u crkvi“ održao je mr. Ivan Milovčić sa Riječke Teologije. „Angažiranjem vjernika laika u liturgiji učvršćuje se svijest crkvenosti i pripadnosti zajednici“, istaknuo je predavač govoreći o liturgijskom grupama koje imaju svoje mjesto u samom tijeku liturgijskog slavlja, a napose su to ministranti, pjevači, čitači i pričestitelji(koje biskup za to delegira). Koreferat na temu „Liturgijske skupine“ održala je č.s. Branka Matika u kojem je, nakon  nekoliko misli o liturgiji i navoda iz konstitucija i dokumenata, posebno predstavljen rad sa čitačima i ministrantima, te problematika potrebe obnove župne zajednice.

Na posljednjem susretu, pete korizmene subote, 47 polaznika tečaja pristupilo je provjeri znanja, a osim toga svaki je polaznik bio dužan pripremiti idejni plan vođenja susreta ili kateheze sa jednom određenom  skupinom u župnom pastoralu. Svim polaznicima, kao i vjeroučiteljima koji su redovito pohađali tečaj, uručene su potvrde. Posljednjem susretu nazočio je i biskup Milovan koju je tom prigodom izrazio posebno zadovoljstvo zbog uspješnog ostvarenja ovogprojektana području župnog pastorala upravo u Godini župne kateheze. Susret je završen misnom slavljem kojeg je  biskup Milovan predvodio u kapelici Pazinskog kolegija.

Najave