Srijeda, 22 svibnja, 2024
Katehetski ured

Pazin: Održan posljednji susret tečaja za župne animatore

U Pazinskom kolegiju održan je u subotu, 01. ožujka posljednji susret tečaja za župne animatore kojeg organizira Katehetski ured Porečke i pulske biskupije. Tema ovog, četvrtog, susreta bile su liturgijske skupine. Glavno izlaganje pod nazivom „Liturgija i različite službe u crkvi“ održao je mr. Ivan Milovčić. Nakon osvrta na službu ministranata i pjevača za čiju je službu istaknuo da ima korjene u davnoj prošlosti, predavač je istaknuo službu čitača u liturgiji naglasivši kako čitanje u liturgiji, osim evanđelja, spada, od najranijih vremena kršćanstva na nezaređene službenike.

Spomenuta je i služba pričestitelja laika koje biskup posebno za to delegira. Angažiranjem vjernika laika u liturgiji učvršćuje se svijest crkvenosti i pripadnosti zajednici, istaknuo je predavač govoreći o liturgijskom grupama koje imaju svoje mjesto u samom tijeku liturgijskog slavlja.

Pazin

U nastavku susreta koreferat na temu „Liturgijske skupine“ održala je č.s. Branka Matika. Nakon nekoliko misli o liturgiji i navoda na tu temu iz konstitucija i dokumenata koji o tome govore, u ovom je izlaganju posebno predstavljen rad sa čitačima i ministrantima. Na pitanje „što konkretno učiniti za obnovu župne zajednice?“, posebno je naglašeno da treba  analizirati konkretnu situaciju župne zajednice, voditi računa o važnosti i potrebi te pronaći autentičan i efikasan način djelovanja. U radu sa čitačima važno je skrenuti pozornost na potrebu ozbiljne priprave, osim razumjevanja i poštivanja govornih vrjednota, potrebno je obratiti pozornost i na sam nastup čitača u smislu držanja i odijevanja. Za rad s ministarntima istaknuta su tiskana izdanja koja tome mogu doprinijeti, a u konkretnom podučavanju potreno je posebno je posebno utvrditi poznavanje liturgijskih gesta, predmenta, odjeće i boja, te spoznaje o liturgijskim vremenima i blagdanima.

Tematske radionice „Čitači i ministranti“ vodili su vlč. Milan Mužina i Erik Kuhar, a na temu „Okupljanja u župi“ mr. Ivan Milovčić i Petra Modrušan.

Na kraju su polaznici tečaja dobili materijale svih predavanja sa održanih susreta kako bi se pripremili za provjeru znanja koja će biti slijedeće subote, 09. ožujka. Osim provjere znanja polaznici su dužni pripremiti idejni koncept kateheze sa određenom skupinom u župnoj zajednici na području na kojem smatraju da bi se mogli angažirati.

Postoji namjera redovitog godišnjeg organiziranja ovakvih tečajeva koji će župne animatore sustavno pripremati i osposobljavati za uspješnu suradnju u župnoj katehezi.

G. Krizman

Najave