Nedjelja, 26 svibnja, 2024
Homilije

XIX. nedjelja kroz godinu

“Budni i spremni”

U današnjem svetom Evanđelju Gospodin Isus nas poziva na budno čekanje njegova dolaska. Poziva nas da pripravljamo srce za taj susret – „Neka vam bokovi budu opasani i svjetiljke upaljene…“. Riječ je o drugom Kristovom dolasku, ali i o stalnom njegovu dolaženju, jer On je došao, On sada dolazi i On će doći u slavi. „Bojim se Boga koji prolazi i ne vraća se“, rekao je sv. Augustin. Tu Božju prisutnost, to dolaženje Boga, u svojem je životu osjećao i sluga Božji Miroslav Bulešić, čiju 60. obljetnicu mučeničke smrti obilježavamo ove godine. O tome rječito govore njegovi brojni dnevnički zapisi.

Krist nadalje nas u današnjem Evanđelju upozorava da se ne bogatimo u materijalnim stvarima odnosno novcu, jer je to propadljivo bogatstvo, nego da težimo za nepropadljivim, vječnim vrijednostima i da se bogatimo u Bogu našim dobrim djelima: djelima ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu, u skladu s dvije najveće zapovijedi. Kao Kristovi učenici, ne smijemo biti zarobljeni – vezani u zemaljska dobra. Moramo pretvarati zemaljska dobra u vječna „kamo se kradljivac ne približava i gdje moljac ne rastače“. Tu mora biti naše srce.

„Imademo siromaha, nevoljnika, udovica: svi su oni naša braća, bliska braća, prema kojima moramo imati otvoreno srce i ruke. Njih trebamo pomoći. Ako budemo živjeli po svojoj vjeri, to ćemo i učiniti“, naglasio je sluga Božji Miroslav Bulešić u propovijedi u Baderni, 10. kolovoza 1945. godine. A u svojoj novoj župi Kanfanar u propovjedi od 10. lipnja 1946. pozivao je župljane: „K meni može doći svatko bez ikakva obzira, za sve o čemu znate da vam mogu pomoći. Siromah neka se ne boji prekoračiti moj prag. Dok imam ja nešto, imat će i on“. Osim što je povjerene mu duše posluživao duhovno, Sluga ih je Božji dakle posluživao i materijalno, uvijek budan na poticaje Duha Božjega.

Pri kraju današnjeg evanđeoskog teksta Gospodin Isus kaže: „Kome je god mnogo dano, od njega će se mnogo iskati. Kome je mnogo povjereno, više će se od njega iskati“.

„Iako su tom riječju neposrednije pogođeni svi koji obnašaju crkvene službe – papa, biskupi, svećenici – neka se u njoj nađu i roditelji i svi kojima je na bilo koji način Bog povjerio brigu za druge: državnici, predstojnici bolnica, škola…“. (B. Duda)

Sam je pak Sluga Božji Miroslav Bulešić, osobito od kad je bio postavljen za podravnatelja Biskupskog sjemeništa u Pazinu, tih riječi Gospodinovih bio i te kako svjestan. „Bože, pomozi mi da svršim ovu godinu, a druge godine nek dođe netko drugi na moje mjesto, sposobniji. Preveliko breme, prevelika odgovornost!  Kako ću pred Tobom odgovarati!“, zapisuje u svom dnevniku 19. svibnja 1947. uzorni sjemenišni podravnatelj vlč. Miroslav Bulešić.

I doista će naredne škoske godine na njegovo podravnateljsko mjesto doći drugi, jer će on, kao službeni pratilac djelitelja svete potvrde, nakon krizme u Lanišću podnijeti mučeničku smrt, 24. kolovoza 1947. i vlastitom krvlju posvjedočiti svoju vjernost Kristu i njegovoj Crkvi.

Na kraju potrebno je istaknuti kako smo uvjereni da se na Slugu Božjega, svjedoka vjere Miroslava Bulešića, te na sve koji steknu „blago nepropadljivo na nebesima“, odnosi obećanje Isusovo: „…svidjelo se Ocu vašemu dati vam Kraljevstvo“, tj. udio u vječnom životu, o kojemu apostol Pavao kaže: „Što oko nije vidjelo, što uho nije čulo, što srce ljudsko nije osjetilo, to Bog pripravi onima koji ga ljube“.

Naš kršćanski život je iščekivanje, budnost, napetost, što traži živu, osjetljivu, jaku vjeru. Naš kršćanski život je putovanje prema cilju: ususret Kristu. Ljubav, koja je sva u služenju drugima, čini nas budnima i spremnima. Naš životni put je osvijetljen i prožet nadom. Duhovno bdjeti ljubiti, znači nadati se, znači vjerovati.

Jordan Rovis

Molitva vjernika

Bogu, koji nam je dao nepropadljivo blago vjere, obratimo se zaufanom molitvom. Recimo zajedno:

Daj da budni budemo!

1. Crkva u raznim krajevima svijeta prolazi kroz mnoge nevolje: ne daj da se prestraši, jer zna da si joj dao Kraljevstvo Nebesko, molimo te.

I kršćanin je izložen opasnosti da će se pouzdati u zemaljsko blago: otvori svakom Isusovu učeniku oči da vidi nebeske vrijednosti, molimo te.

3. Veliki dio čovječanstva luta tražeći istinu: daj da tebe upoznaju i tebi povjeruju za svoju sreću, molimo te.

4. Gospodine, našim mladima i onima koji osjećaju tvoj poziv na nasljedovanje u svećeničkom i redovničkom zvanju, daruj im duha jakosti kako bi se odazvali tvome pozivu, molimo te.

5. Gospodine, slugu svoga svećenika Miroslava Bulešića uresio si mučeničkim vijencem, daj i nama slijedeći njegov primjer da možemo izdržati u svim poteškoćama života, molimo te.

6. Za pokojnu našu braće i sestre: po svojoj dobroti primi ih u svoje vječno kraljevstvo, molimo te.

Hvala ti, Bože, što si nam omogućio da te ovom euharistijom slavimo: daj nam milost da te slavimo kroz svu vječnost na nebesima. Po Kristu, Gospodinu našem. Amen.

Najave