Utorak, 25 lipnja, 2024
Katehetski ured

Tečaj za župne animatore

Prvi susret :”Katehetska skupina za sakramente krštenja, pomirenja i pričesti”

Šezdesetak župnih suradnika s područja Porečko-pulske biskupije okupilo se u 9. veljače u Pazinskom kolegiju na prvi susret tečaja za župne animatore koji je organizirao biskupijski Katehetski ured. Sudjelovalo je i više župnika te petnaestak vjeroučitelja što je pokazatelj pozornosti koja se u župama pridaje tom segmentu župnog pastorala i suradnji angažiranih vjernika laika. Nakon uvodne molitve popraćene prigodnom prezentacijom, sve je pozdravio ravnatelj Katehetskog ureda biskupije preč. Vilim Grbac, a potom se okupljenima obratio biskup ordinarij Ivan Milovan. Zahvalio je organizatorima iz Katehetskog ureda i svećenicima koji su svoje župne suradnike potakli na pohađanje tečaja. Istaknuo je da upravo u ovoj Godini župne kateheze mjesna Crkva želi ljude na poseban način dovoditi do neposrednog iskustva vjere, za što je veoma bitna uloga župne kateheze koja je svojim pristupom neposrednija od školskog vjeronauka.

Uslijedilo je predavanje dr. Nele Gašpar “Katehetska skupina za sakramente krštenja, pomirenja i pričesti”, koje je započeto objašnjenjem i definicijom sakramenata. U nastavku je vjeroučiteljica savjetnica Dajna Jogan Linić održala koreferat o aktualnim prilikama na području katehizacije tog uzrasta. Uslijedile su tematske radionice za koje su polaznici podijeljeni u četiri skupine. Dvije radionice na temu priprema za sakramente krštenja, pomirenja i pričesti vodile su s. Janjka Mazić i vjeroučiteljica Ankica Tutiš, a radionice na temu rada s roditeljima i kumovima vodili su Dajna Jogan Linić i vlč. Sergije Jelenić. Nakon toga su predstavljeni rezultati rada i kratki osvrt te je najavljen susret 16. veljače na temu “Potvrđenička katehetska skupina”, o čemu će polaznicima tečaja govoriti dr. Josip Šimunović i mr. Anton Peranić.

Drugi susret : “Potvrđenička katehetska skupina”

U Pazinskom kolegiju održan je 16. veljače drugi susret tečaja za župne animatore, koji organizira Katehetski ured Porečko-pulske biskupije. Susret je započeo molitvom uz prigodnu prezentaciju koju je pripremila vjeroučiteljica Nela Peteh. Tema susreta bila je “Potvrđenička katehetska skupina” o čemu je u predavanju “Pastoralno-katehetska promišljanja o izvedbi jednogodišnje priprave kandidata za sakrament potvrde” govorio dr. Josip Šimunović, svećenik Zagrebačke nadbiskupije i docent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Razmotrio je obilježja župne kateheze kao oblika pastoralne skrbi za potvrđenike u župnoj zajednici. Istaknuo je važnost župne kateheze u pripravi za sakrament potvrde jer upravo župna kateheza bitno pridonosi razvoju osobne vjere kroz iskustvo u župnoj zajednici. Župna kateheza omogućuje praktično iskustvo vjere jer odgaja za zajedništvo, potiče na angažman u župnoj zajednici i odgaja za iskustvo euharistijskog slavlja.

U koreferatu mr. Anton Peranić prikazao je metodologiju pristupa i rada u fazama sa skupinom potvrđenika, ali i njihovim roditeljima i kumovima, koji imaju bitnu ulogu u pripravi kandidata za primanje tog sakramenta. Uslijedile su radionice na kojima su polaznici bili podijeljeni u četiri skupine: u dvije se, uz moderiranje s. Branke Matika i vjeroučitelja Kazimira Brljavca, razmišljalo o radu sa potvrđenicima prema planu i programu župne kateheze i po načelu “Celebratio Catehetica”, a radionice na temu rada s roditeljima i kumovima potvrđenika vodili su mr. Peranić i Dajna Jogan Linić. Uslijedila si izvješća po skupinama, a susret je završio najavom teme za sljedeću subotu kada o katehetskoj skupini odraslih govori dr. Josip Grbac s Riječke teologije, svećenik Porečko-pulske biskupije.

Treći susret : Katehetska skupina odraslih

U Pazinskom kolegiju održan je u subotu 23. veljače pretposljednji susret tečaja za župne animatore koje u tijeku korizme organizira Katehetski ured Porečko-pulske biskupije. Polaznicima tečaja je pobliže predstavljena tema katehetske skupine odraslih, a glavno predavanje održao je dr. Josip Grbac, izvanredni profesor na Riječkoj Teologiji. Zadaća župnog animatora nije samo prenijeti vjeru na zanimljiv način, nego prije svega svjesno se i razumno suočiti s diktaturom relativizma, rekao je u prvom dijelu svog izlaganja dr. Grbac. Glavni problem u radu s odraslima u Crkvi je, najčešće, ispravljanje uhodanih putova, jer oni često radikalno razdvajaju vjeru i moral, upravo je zato glavna zadaća župe i župnih suradnika u pastoralu odraslih rad s deklariranim vjernicima koji svoje znanje ne znaju provesti u djelo. Zato im treba pomoći otkriti da norme jesu posljedica Evanđelja te tim putem vjeru kao krepost usaditi u ljudski um. Vjera ne traži od čovjeka da u svakom trenutku ispuni ideal, vjera na moralnom planu zahtijeva samo ono što je moguće učiniti srednjom upotrebom psiho-fizičkih snaga, istaknuo je nadalje dr. Grbac, naglasivši da, kada je osoba u krizi i ne zna vjeru prenijeti u praksu, potrebno je znati pružiti dimenziju nade koju donosi vjera. Spomenuo je kategoriju vjernika specifičnog statusa, rastavljenih i ponovo civilno vjenčanih, kojima je u župnom pastoralu neophodna posebna skrb, a upravo tu pastoralni suradnici laici mogu dati značajan doprinos. Po pitanju zaručničkih tečajeva i priprava za brak predavač je istaknuo potrebu da se kod polaznika tih tečajeva osvijesti suodgovornost u tim temeljnim događajima u njihovu životu. Na kraju je dr. Grbac istaknuo važnost nastupa u prenošenju kršćanskih vrijednosti i vjerskih istina, naglasivši kako jedino egzistencijalni način govora može imati uspjeha.

U nastavku je održan koreferat na temu pastorala odraslih u kojem je Vedrana Blašković predstavila djelovanje Obiteljskog centra iz Rijeke u Organizaciji Ureda za obitelj Riječke nadbiskupije putem Obiteljske škole Riječke metropolije. Taj ured, osnovan godine 2002., djeluje u pet smjerova: priprema za brak, praćenje mladih bračnih parova i škola za roditelje, bračno i obiteljsko savjetovalište, obiteljska škola i zajednice obitelji te obiteljska duhovnost. Predstavljeni su programi priprema te frekventnost i dinamika održavanja, a spomenuto je primjerice da je u 2007. godini tečaj pohađalo 756 parova. Kao svrha i cilj tih tečajeva istaknuti su napose dobrobit braka i obitelji, jačanje, njegovanje i održavanje bračnih odnosa, osnaživanje i ohrabrivanje mladih bračnih parova za otvorenost, suradnju i prihvaćanje pomoći, preventivno djelovanje na smanjenje produbljivanja kriza koje dovode do rastave braka te stvaranje čvrstih i zdravih temelja na kojima će počivati mlada obitelj.

U nastavku susreta održane su tematske radionice po skupinama, dvije – na temu rada s biblijskom skupinom i priprave odraslih za sakramente kršćanske inicijacije, vodili su mr. Anđela Jeličić i vlč. Maximilijan Ferlin, a dvije o zaručničkom tečaju vodile su Ana Cvitan i Vedrana Blašković.
Nakon iznošenja rezultata radionica sudionicima je najavljen posljednji susret ovog tečaja na temu liturgijskih skupina o čemu sljedeće subote govori mr. Ivan Milovčić a prigodni koreferat iznijet će s. Branka Matika.

Četvrti susret: “Liturgija i različite službe u Crkvi”

U Pazinskom kolegiju održan je 1. ožujka posljednji susret tečaja za župne animatore, koji organizira Katehetski ured Porečko-pulske biskupije. Tema četvrtoga susreta bile su liturgijske skupine. Glavno izlaganje “Liturgija i različite službe u Crkvi” održao je mr. Ivan Milovčić. Nakon osvrta na službu ministranata i pjevača koja ima korijene u davnoj prošlosti, predavač je istaknuo službu čitača u liturgiji, istaknuvši kako je čitanje u liturgiji, osim evanđelja, od najranijih vremena kršćanstva pridržano nezaređenim službenicima. Spomenuta je i služba pričestitelja laika koje biskup posebno za to delegira. Angažiranjem vjernika laika u liturgiji učvršćuje se svijest crkvenosti i pripadnosti zajednici, istaknuo je predavač, govoreći o liturgijskim skupinama koje imaju svoje mjesto u samom tijeku liturgijskog slavlja. U nastavku susreta koreferat “Liturgijske skupine” održala je s. Branka Matika. Nakon nekoliko misli o liturgiji i navoda na tu temu iz konstitucija i dokumenata, posebno je predstavila rad s čitačima i ministrantima. Za obnovu župne zajednice treba analizirati konkretnu situaciju župne zajednice, voditi računa o važnosti i potrebi te pronaći autentičan i efikasan način djelovanja. U radu s čitačima važno je skrenuti pozornost na potrebu ozbiljne priprave, osim razumjevanja i poštivanja govornih vrednota, potrebno je obratiti pozornost i na sam nastup čitača u smislu držanja i odijevanja. Za rad s ministrantima istaknuta su tiskana izdanja koja tome mogu pridonijeti, a u konkretnom podučavanju posebno je potrebno utvrditi poznavanje liturgijskih gesta, predmeta, odjeće i boja, te spoznaje o liturgijskim vremenima i blagdanima. Tematske radionice “Čitači i ministranti” vodili su vlč. Milan Mužina i Erik Kuhar, a na temu “Okupljanja u župi” mr. Milovčić i Petra Modrušan.

Na kraju su polaznici tečaja dobili građu svih predavanja s održanih susreta kako bi se pripremili za provjeru znanja sljedeće subote. Polaznici su dužni pripremiti idejni koncept kateheze s određenom skupinom u župnoj zajednici na području na kojem smatraju da bi se mogli angažirati. Postoji namjera redovitog godišnjeg organiziranja ovakvih tečajeva koji će župne animatore sustavno pripremati i osposobljavati za uspješnu suradnju u župnoj katehezi.

Završetak

Na posljednjem susretu ovog tečaja, 8. ožujka, pete korizmene subote, 47 polaznika tečaja pristupilo je provjeri znanja, a osim toga svaki je polaznik bio dužan pripremiti idejni plan vođenja susreta ili kateheze sa jednom određenom skupinom u župnom pastoralu. Svim polaznicima, kao i vjeroučiteljima koji su redovito pohađali tečaj, uručene su potvrde. Posljednjem susretu nazočio je i biskup Milovan koju je tom prigodom izrazio posebno zadovoljstvo zbog uspješnog ostvarenja ovogprojektana području župnog pastorala upravo u Godini župne kateheze. Susret je završen misnom slavljem kojeg je biskup Milovan predvodio u kapelici Pazinskog kolegija.

Najave