Ponedjeljak, 15 travnja, 2024
Novosti

Svetkovina Presvetog Trojstva

Komentar evanđelja napisao je vlč. Josip Peteh.

Krstite ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga.

Mt 28, 16-20

U ono vrijeme: Jedanaestorica pođoše u Galileju na goru kamo im je naredio Isus. Kad ga ugledaše, padoše ničice preda nj. A neki posumnjaše. Isus im pristupi i prozbori:

»Dana mi je sva vlast na nebu i na zemlji! Pođite dakle i učinite mojim učenicima sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Duha Svetoga i učeći ih čuvati sve što sam vam zapovjedio!

I evo, ja sam s vama u sve dane – do svršetka svijeta.«

Riječ Gospodnja.

Draga braćo i sestre!
Danas slavimo svetkovinu Presvetoga Trojstva. Svetkujemo Boga koji je jedan jedini Bog
u tri Božanske osobe Otac, Sin i Duh Sveti. To nije samo neka istina Katoličke vjere koju smo u školi naučili, jedan novi pojam koji nam samo stvara glavobolju jer ne znamo, do kraja,
što znači. Kad je Isus uskrsli došao među svoje apostole poslao ih je da idu i sve krste u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. To ime Božje ne samo da treba obilježiti svakog čovjeka nego i sve ono što čovjek čini i sve ono što čovjeka okružuje, sve Božje stvorenje i svako ljudsko djelovanje ima biti obilježeno Imenom Presvetoga Trojstva. Zato se na početku svakoga dana i na početku svakoga posla “krstimo” (križamo) u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, da svaka naša radnja i molitva s Bogom započne i u Bogu se dovrši. Sveti Pavao kaže da smo djeca Božja jer nismo primili duha robovanja nego Duha posinaštva, ako smo dakle djeca Božja subaštinici smo Kristove slave, slave koju nam je pokazao u svome Uskrsnuću, slave koju nas šalje dijeliti sa svom stvorenjem. Ono što smo primili od Njega šalje nas dijeliti drugima.
Dao nam je Duha i Duh uzima od njegovoga i dijeli svima onako kako hoće, a Isusovo je sve što je Očevo i Očevo je sve ono što je Isusovo, Kao što su Otac i Sin jedno u Duhu Svetome, tako smo i mi pozvani da budemo jedno u njima u Ocu, Sinu i Duhu Svetome. Tako vidimo da stvarnost Presvetoga Trojstva prožima našu stvarnost, naš život: Od Boga smo i za Boga stvoreni, u njemu živimo mičemo se i jesmo, kako je sam rekao, ‘s nama ostaje u sve dane do svršetka svijeta’, izabrao nas je da budemo Njegov narod dopustimo mu da on bude naš Bog.
On je s nama kako je rekao, budimo i mi s njime u sve dane, nemojmo ga ignorirati i zanemarivati kao da ga nema ili tražeći ima li ga, nego u vjeri, znajući da je on uvijek s nama i mi budimo u potpunosti s njime, da na nama uvijek bude vidljivo njegovo ime da po nama sve stvorenje upozna njegovo ime da u svemu zasja njegova slava, jer poslani smo krstiti sve u ime Oca, Sina i Duha Svetoga!  

Najave