Petak, 19 srpnja, 2024
Novosti

Predstavljen pretisak prvoga glasila Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka

U četvrtak, 16. travnja 2015., u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu predstavljen je pretisak prvoga glasila Hrvata Istre i Kvarnerskih otoka Kalendar Istran, izvorno tiskan 1869. i 1870. godine.

Djelo su predstavili autori doc. dr. sc. Maja Polić i akademik Petar Strčić, glavna ravnateljica NSK Dunja Seiter-Šverko, urednik i nakladnik doc. dr. sc. Elvis Orbanić te akademik Josip Bratulić.

Pretisak je objavljen u izdanju Državnoga arhiva Pazin te sunakladništvu Povijesnoga društva Rijeka i Matice hrvatske Kastav.

Riječ je o prvome glasilu na hrvatskome jeziku za Istru i Kvarnerske otoke. Pokretač kalendara bio je slovenski svećenik Franjo Ravnik, ujedno i urednik oba godišta Kalendara.

Glavna ravnateljica NSK Dunja Seiter-Šverko istaknula je kako je u vremenu kada je većina naroda bila nepismena ili polupismena, pojava Istrana bila vrlo značajna, kao i nastanak Krasne zemlje Matka Brajše Rašana, pola stoljeća poslije.

Urednik i nakladnik doc. dr. sc. Elvis Orbanić, ujedno i ravnatelj Državnoga arhiva u Pazinu, govorio je o prikupljanju i identificiranju građe biskupa Jurja Dobrile u sklopu Arhiva, što je rezultiralo objavljivanjem ovoga pretiska.

Akademik Petar Strčić predstavio je povijest nastanka Kalendara, ulogu biskupa Dobrile, kao i Josipa Jurja Strossmayera kao suvremenika, koji su zaslužni za buđenje nacionalnoga tiska i hrvatske riječi na području Istre.

Doc. dr. sc. Maja Polić objasnila je povijesni kontekst u kojem je Kalendar nastao, između banske Hrvatske, Austro-Ugarske i talijanaške većine u primorskim gradovima. U takvim je okolnostima trebalo obrazovati i potaknuti narod i pojedince na preuzimanje odgovornosti nad sudbinom svojega naroda. Pri tome je istaknula veliku ulogu biskupa Dobrile.

Akademik Josip Bratulić govorio je o bilješkama Jurja Dobrile u pretisku, kao i popratnim natuknicama koje prelaze čak i sadržaj Kalendara. To je bio dokaz da se i na hrvatskome jeziku može pisati i misliti, čitati i okupljati oko Kalendara koji su čitali rijetki pismeni pojedinci i tako razvijali svijest o mladom Istranu, mladom Hrvatu.(izvor: www.nsk.hr)

Kalendar Istran

Najave