Srijeda, 19 lipnja, 2024
Novosti

„Represija jugoslavenskog komunističkog režima prema katoličkoj crkvi u Istri 1945.-1971.“

U prepunoj dvorani pulske podružnice Instituta Ivo Pilar u Puli predstavljena je u srijedu, 15. travnja 2015., knjiga dr. Stipana Trogrlića „REPRESIJA JUGOSLAVENSKOG KOMUNISTIČKOG REŽIMA PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U ISTRI 1945. – 1971.“  Riječ je o opsežnoj monografiji kojom je po prvi puta vrlo sistematično razrađena tematika represije prema Crkvi u Istri u suvremenoj povijesti, uzimajući u obzir povijesni kontekst, povijest izgradnje represivnog djelovanja te kompleksno funkcioniranje tog sustava.

Ta represija nije provođena samo ometanjem pastoralnog djelovanja, nego su teške učinke tih procesa osjetili nadasve svećenici koji su nerijetko bili zatvarani, ali ona je provođena i na mnogo široj skali, ideološkim oblikovanje javnoga mijenja, preko agrarne reforme, konfiskacijom crkvenih dobara te raznim oblicima fiskalnih i drugih pritisaka na crkvenu imovinu.

Predstavljanjem je, u ime nakladnika, Državnog arhiva u Pazinu, moderirao ravnatelj te institucije, dr. Elvis Orbanić, koji je i predstavio autora. O sadržaju sistematskih cjelina govorio je jedan od recenzenata, povjesničar dr. Marko Medved,  docent na Teologiji u Rijeci, specijalist za povijest Crkve zapadne Hrvatske prve polovine 20. st., koji je u pregledu sadržaja istaknuo relevantne točke obrađene u pojedinim poglavljima knjige.

Knjiga započinje prikazom međuratnog i ratnog nacionalno-političkog okvira, od 1920. do 1945. bez čijeg poznavanja nije moguće pravilno razumjeti događaje i djelovanje aktera, režima i Crkve, koji su analizirani u knjizi, naglasio je dr. Medved. U prvom poglavlju dr. Trogrlić donosi niz informacija i o napadima na pripadnike Crkve, a posebna pozornost obraćena je na zbivanja oko Krvave krizme u Lanišću gdje je mučeništvo podnio bl. Miroslav Bulešić. Slijedi pregled provođenja agrarne reforme te detaljnog popisa oduzetih posjeda po dekanatima i župama. Drugo poglavlje opisuje izgradnju sustava represije od 1947. do 1952. koji u svom razvoju, osim ometanja pastoralnog rada, donosi nova oduzimanja crkvenih posjeda i pojačavanje fiskalne represije prema Crkvi, ali nastavlja i sa značajnim progonima klera i vjernika laika te  napadima na biskupa Dragutina Nežića. Knjiga donosi i prikaz dinamike i okolnosti prekida diplomatskih odnosa tadašnje države i Svete Stolice. Posebna pozornost pridana je i situacijama u Visokoj teološkoj školi u Rijeci, čiji su bogoslovi bili suđeni, a Bogoslovija zatvarana, te nadzoru i odnosu vlasti prema Biskupskim sjemeništu i gimnaziji u Pazinu. Knjiga završava poglavljem naslova „Iznevjerene nade i očekivanja 1960. – 1971.“ u kojem autor prikazuje nastavak raznih procesa protiv svećenika, zatim rušenja, zatvaranja i onemogućavanja gradnje sakralnih objekata te zaključuje osvrtom na zabranu tiskanja Istarske Danice 1972. godine.

Dr. Josip Grbac, redoviti profesor na Teologiji u Rijeci kao glavi i odgovorni urednik izdanja u svom osvrtu na djelo istaknuo je kako posebna vrijednost izdanja leži u činjenici da je autor, osim iznošenja faktografije ušao  i u „infrastrukturu“ problematike. Dr. Trogrlić je vrlo vjerodostojno i objektivno na osnovu mnoštva autentičnih arhivskih materijala, a kao izvrstan poznavatelj tematike, kojom se već dugo bavi, puno pozornosti pridao i rasvjetljavanju namjere onih čije djelovanje opisuje u knjizi, što je „conditio sine qua non“ njihovog objektivnog povijesno znanstvenog vrednovanja, posebice u smislu prosudbe njihove moralne odgovornosti, naglasio je dr. Grbac.

Na kraju se okupljenima obratio i  sam autor, započevši sa zahvalama svim suradnicima na tom vrijednom ostvarenju, te institucijama gdje je provodio istraživanja za realizaciju knjige, Biskupijskom arhivu u Poreču, Državnom arhivu u Pazinu, Državnom arhivu u Zagrebu te župnim arhivima diljem Porečke i Pulske biskupije i nad/biskupijskim arhivima u drugim dijecezama. Kap primarni cilj knjige istaknuo je nastojanje odgovaranja na pitanje „Koji su bili razlozi da je komunistički režim tako represivno djelovao prema Crkvi u Istri, koje su posljedice tog represivnog režima, ne samo po crkveno djelovanje nego i djelovanje na cjelokupni društveni odnos?“. Knjiga, ukoliko bude prihvaćena u dobroj vjeri, može doprinijeti jednoj katarzi, kao što je govorio sv. papa Ivan Pavao II., potrebi čišćenja povijesne memorije, kako bismo onda i prema budućnosti s tom pročišćenom memorijom mogli krenuti svježije i poletnije, istaknuo je autor. Povijesne studije poput ove trebale bi imati funkciju socijalne terapije, trebale bi pripomoći da razne kontroverze, nedoumice i razna ideološka sučeljavanja budu ostavljene po strani, a da se povijest prepusti struci, povjesničarima, zaključio je.

Dr. Stipan Trogrlić završio je osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje u Sinju nakon čega je upisao Filozofski fakultet u Zagrebu i to jednopredmetnu povijest. Završetkom studija više je godina radio kao nastavnik povijesti u osnovnoj i srednjoj školi. U tom je razdoblju objavljivao stručne radove iz metodike nastave povijesti i bio aktivan na pedagoškim stručni skupovima. Početkom 90-ih godina upisuje drugi fakultet: KBF teološko-pastoralni smjer čijim završetkom dobiva i formalno dodatan kredibilitet u bavljenju temama koje će obilježiti njegov historiografski rad u narednim desetljećima, napomenuo je dr. Orbanić predstavljajući autora. Sredinom 90-ih zapošljava se u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar, Područnoj jedinici u Puli kojoj postaje voditelj, služba koju i danas obnaša. Ta promjena značiti će za dr. Trogrlića otvaranje mogućnosti bavljenja znanstveno-istraživačkim radom u punom smislu.

Prof. Trogrlić djelovao je i kao visokoškolski nastavnik na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli gdje je predavao Metodiku nastave povijesti i nekoliko izbornih kolegija.

Poslijediplomski studij zaključuje obranjenim magistarskim radom naslova Katolička crkva i  istarske nacionalno-političke i idejne podjele (1880-1914) koji će preoblikovati za potrebe izdavanja. Toj će knjizi prethoditi ona o Katoličkom pokretu u Istri: 1895.-1914. iz 2000. godine koja predstavlja jednu izdvojenu temu složenih društvenih i crkvenih prilika u Istri. Promatrano kronološki, njegova doktorska disertacija zalazi u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata, ali je tematski i dalje konzistentan u razmatranjima položaja Crkve i kršćanstva u istarskom društvu. Nju će objaviti kao monografiju pod naslovom Odnosi Katoličke crkve u Istri i jugoslavenske državne vlasti 1945.-1954. Ni ta knjiga neće ostati od povjesničara nezapaženo pa je za nju dobitnik strukovne nagrade Ljubica Štefan.

Suradnja dr. Trogrlića i naše ustanove seže u 2011. godinu kojom smo prilikom zajedno s nacionalnom izdavačkom kućom Kršćanskom sadašnjošću objavili njegovu monografiju o jednoj od najznačajnijih osoba Istre 20. st. Bila je to prva monografija o mons. Boži Milanoviću uopće, rekao je dr. Orbanić.

Knjiga, tvrdog uveza, predstavljena preklopnim omotom s povijesnom fotografijom crkve u Lanišću, poprištu Krvave krizme, broji preko 400 stranica i 1450 bilježaka. Nakladnik je Državni arhiv u Pazinu a sunakladnik Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Područni centar Pula. Recenzenti knjige bili su dr. Miroslav Akmadža i dr. Marko Medved, a autor grafičkog oblikovanja je David Ivić.  

Predstavljanju su, osim povjesničara i stručnjaka srodnih disciplina nazočili i predstavnici klera, a u ime Porečke i Pulske biskupije generalni vikar mons. Vilim Grbac. Autor je na kraju predstavljanja osobno uručio nekoliko primjeraka knjige pojedinim uvaženim gostima, napose istaknuvši vlč. Atilija Krajcara, umirovljenog svećenika koji je osobno bio žrtva represivnog djelovanja režima, uz ostalo odsluživši i zatvorsku kaznu.

Najave