Srijeda, 22 svibnja, 2024
Novosti

Personalne promjene u Porečkoj i Pulskoj biskupiji

Dekretom porečkog i pulskog biskupa, mons. Ivana Milovana, učinjene su sljedeće personalne promjene u Porečkoj i Pulskoj biskupiji:

Borić, vlč. Ivan imenuje se župnikom župe Krista Spasitelja u Puli.

Filinić, o. Bernardin razrješuje se službe upravitelja župe Šišan.

Illich, o. Armando imenuje se župnikom župe Katedrala u Puli.

Ivančić, vlč. mr. Ante razrješuje se službe upravitelja župe Sv. Pavla u Puli i imenuje se upraviteljem župe Šišan.

Jakovljević, preč. mr. Ilija imenuje se župnikom župe Motovun.

Klarić, vlč. David razrješuje se službe župnika župa Sv. Lovreč Labinski i Skitača te službe župnog vikara u Labinskim župama i imenuje se župnikom župa Funtana i Fuškulin.

Listeš, vlč. Joško razrješuje se službe župnika župe Bale i imenuje se župnikom župe Fažana.

Matika, vlč. Mladen razrješuje se službe župnika župa Funtana i Fuškulin.

Mužina, vlč. Milan razrješuje se službe župnika župe Fažana i imenuje se župnikom župe sv. Pavla u Puli.

Nefat, vlč. Atilije razrješuje se službe župnika župe Štinjan i odlazi u zasluženu mirovinu.

Pavlović, vlč. Ilija razrješuje se službe župnika župe Krista Spasitelja u Puli i upravitelja župe Katedrala u Puli i stavlja na raspolaganje Hrvatskoj katoličkoj misiji u Stochkolmu na pet godina.

Puljić, vlč. Vinko razrješuje se službe župnika župe Raša i pastoralnog suradnika u Labinskim župama i imenuje se župnikom župe Štinjan.

Purkić, vlč. Jure razrješuje se službe župnog vikara župe Krista Spasitelja u Puli i imenuje župnim vikarom župe Motovun.

Racan, vlč. Josip razrješuje se službe župnika župa Brtonigla i Nova Vas nad Mirnom i imenuje se župnikom župe Gračišće.

Rajčić, vlč. Željko imenuje se župnikom župa Brtonigla i Nova Vas nad Mirnom.

Šachovič, vlč. Andrej, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom u Labinskim župama i župi Skitača.

Zec, preč. Željko imenuje se župnikom župe Skitača.

Zgrablić, vlč. Darko razrješuje se službe župnika župe Gračišće i imenuje se župnikom župe Bale.

Zović, vlč. Josip razrješuje se službe župnika župe Motovun i imenuje se župnikom župe Raša i Sv. Lovreč Labinski.

Najave