Ponedjeljak, 15 travnja, 2024
Kultura i tradicija

Nova knjiga: “Ispovjednik i pokornik” (moralno – duhovni aspekti)

Knjiga „Ispovjednik i pokornik“ (moralno – duhovni aspekti) autora Ivana Fučeka, DI, najnovije je izdanje Porečke i Pulske biskupije i Izdavačke kuće „Josip Turčinović“ iz Pazina. Svjestan iznimnog autoriteta o. Ivana Fučeka u domeni moralno – duhovne problematike, porečki i pulski biskup mons. dr. Dražen Kutleša potaknuo ga je da iz svog dugogodišnjeg iskustva objedini pregršt moralno duhovnih pitanja sa pripadajućim obrazloženjima iz stvarnog, konkretnog života vjernika.

Stvarna pitanja iz konkretnog života osobe današnjice nalaze stvarne, istinite, točne odgovore utemeljene na Božjoj riječi i trajnom učenju Katoličke Crkve. „Teološko-pastoralno–duhovni odgovori spontano potvrđuju rezultate zdravog razmišljanja, ali u svjetlu vjere, nade i ljubavi, prožeti smjernicama najnovijih crkvenih Dokumenata, uzimajući u obzir rezultate suvremenih znanstvenih istraživanja profanih znanosti“, naglasio je autor u uvodnoj napomeni.

„Čovjek se danomice susreće s mnogim pitanjima. Istražuje, promišlja, traži smislene odgovore. Zašto se javlja savjest? Za kršćanina je mjerilo Božja riječ sadržana u učenju Katoličke Crkve“, naglasio je mons. Kutleša u predgovoru tog vrijednog izdanja, te zaključio „Iz bogatog iskustva o. Ivana Fučeka dolazi se do mnogih odgovora koje traže laici – vjernici, ali i svećenici, ispovjednici. Čitajući ove stranice dolazi se do mnogih saznanja koja polako čovjeka izgrađuju, motiviraju, čine ga boljim, plemenitijim.“

O. Ivan Fuček na četiristotinjak stranica obrađuje moralno duhovne aspekte najrazličitijih pitanja sa područja bioetike, vjere, odnosa čovjeka prema Bogu i prema Crkvi, utjecaja razvoja i suvremenih dostignuća ljudske civilizacije na čovjeka, međuljudskih odnosa, a poseban naglasak stavljen je na duboke moralno duhovne aspekte univerzuma, partnerskih i obiteljskih odnosa. Pitanja poput „Carski rez i ‘Podvezivanje’“, „Moralnost vazektomije?“, „Korupcija, lihva, pohlepa, prijevara?“, „Ispovijed preko Interneta: dopuštena?“, „Zašto čistoća, ako je u pitanju ljubav?“, „Manipuliranje bračnom ljubavlju“, „Postoji li zaista đavao?“, „Nije li sve što nas okružuje Bog?, Nisu li sve religije jednakovrijedne?“, „Marijino štovanje pretjerano?“, „Što znaš o ‘Znakovima vremena’?“, „Djevojka Eluana 16 godina u komi: što učiniti?“, „Tko je vlastan izdavati zakone?“, i druga slična pitanja bilo svevremenskih bilo aktualnih čovjekovih dvojbi sa konkretnim, argumentiranim i znanstveno utemeljenim odgovorima zasigurno će zadovoljiti potrebu za saznanjem kako svećenika koji se time susreće u ispovjedničkoj praksi tako i vjernika laika koji želi rasti u čovječnosti u skladu sa evanđeoskim naukom te tako doprinijeti i boljitku ovoga svijeta.

Urednik izdanja je preč. Sergije Jelenić, a tehničko oblikovanje potpisuje David Ivić. Knjiga se može naručiti kod izdavača. Cijena je 100,00 kuna.

Ivan Fuček, isusovac, rođen je u Đurđevcu 1926., stupio u Družbu Isu­sovu u Zagrebu 1944., primio svećenički red 1955. Specijalizirao je Moralnu i Pastoralnu teologiju, Liturgiku, Katehetiku i Duhovnost, a doktorirao iz Teo­logije 1960. Od 1960. do 2000. predavao je na Fil. Teološkom Institutu u Zagrebu i na Papinskom Sveučilištu Gregoriana u Rimu, i njihovim pripadnim Instituti­ma. Nakon o. Ruđera Boškovića, bio je drugi Hrvat redoviti profesor na tom papinskom sveučilištu. Bio je kroz 20 godina teolog u Bioetičkom centru Katoličkog Sveučilišta Italije te 15 godina u Dikasteriju Penitentiaria Apostolica pri Svetoj Stolici. Kroz 17 godina obnašao je službu duhovnog upravitelja u Papinskom Hrv. Zavodu sv. Jeronima u Rimu. Trenutno živi u Puli gdje obnaša službu duhovnika pri Biskupijskom misijskom sjemeništu „Redemptoris Mater“. Obja­vio je više stotina radova na raznim jezicima, a na hrvatskom napose je značajno njegovih 10 svezaka pod naslovom Moralno-duhovni život, u izdanju splitskog Verbuma. Svojim je napisima dugi niz godina prisutan i u periodici, već 40 godina u Glasniku Srca Isusova i Marijina piše odgovore na religiozno-moralna pitanja u rubrici Naša nas savjest pita.

Najave