Petak, 14 lipnja, 2024
Novosti

Nova imenovanja u Biskupijskim vijećima, 2014. – 2019.

Naš ordinarij mons. Dražen Kutleša imenovao je članove raznih Biskupijskih vijeća za novo, petogodišnje trajanje mandata.

Osim već postojećih vijeća, osnovana su i dva nova tijela:  Vijeće za promicanje kulta bl. Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia, te Odbor za izgradnju hospicija i svećeničkog doma u Puli.

VIJEĆE ZA DUHOVNA ZVANJA, MINISTRANTE I PASTORAL MLADIH

(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Rikard Lekaj, pročelnik
Dalibor Pilekić,
Maksimilijan Ferlin,
Tomislav Hrstić,
Bojan Rizvan,
Roko Smokrović.

VIJEĆE ZA PASTORAL OBITELJI I DUHOVNOST LAIKA

(30. 9. 2014. – 30. 9. 2019.)

Milivoj Koren, pročelnik
Rikard Lekaj,
Euzebije Knežević,
Dorijana Ujčić,
Sanja Ukotić,
Boris Uhač,
Elvis Kodelija.

VIJEĆE ZA LITURGIJU I CRKVENU GLAZBU

(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Milan Zgrablić, pročelnik
Rudolf Koraca,
Mladen Matika,
Rikard Lekaj,
Nikola Mladineo.

VIJEĆE ZA CRKVENU UMJETNOST I GRADITELJSTVO

(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Željko Zec, pročelnik
Ante Jukopila,
Radomir Popović,
Leandar Hek,
Maksimilijan Ferlin.

VIJEĆE ZA CRKVENE ARHIVE I KNJIŽNICE

(11. 9. 2014. – 11. 9. 2019.)

Mladen Milohanić,
Jakov Jelinčić,
Branka Poropat.

VIJEĆE ZA PROMICANJE KULTA BL. MIROSLAVA BULEŠIĆA I FRANCESCA BONIFACIA

(30. 9. 2014. – 30. 9. 2019.)

Vilim Grbac, generalni vikar, pročelnik
Vjekoslav Milovan, vicepostulator,
Milan Zgrablić, predstojnik vijeća za liturgiju,
Rikard Lekaj, predstojnik vijeća za duhovna zvanja,
Dalibor Pilekić, župnik župe Lanišće,
Darko Zgrablić, župnik župe Svetvinčenat,
Alen Žufić, župnik župe Krasica.

ODBOR ZA IZGRADNJU HOSPICIJA I SVEĆENIČKOG DOMA U PULI

Sergije Jelenić, pročelnik
Milan Zgrablić,
Željko Zec,
Vladimir Brizić,
Milan Mužina,
Karmen Julijana Franulović Marković,
Leandar Hek,
Radomir Popović.

Najave