Petak, 14 lipnja, 2024
HomilijeNovosti

30. nedjelja kroz godinu

Komentar 30. nedjelje kroz godinu napisao je vlč. Josip Peteh.

Učitelju moj, da progledam. Mk 10, 46-52

Čitanje svetog Evanđelja po Marku

U ono vrijeme: Kad je Isus s učenicima i sa silnim mnoštvom izlazio iz Jerihona, kraj puta je sjedio slijepi prosjak Bartimej, sin Timejev.

Kad je čuo da je to Isus Nazarećanin, stane vikati: »Sine Davidov, Isuse, smiluj mi se!« Mnogi ga ušutkivahu, ali on još jače vikaše: »Sine Davidov, smiluj mi se!«

Isus se zaustavi i reče: »Pozovite ga!« I pozovu slijepca sokoleći ga: »Ustani! Zove te!« On baci sa sebe ogrtač, skoči i dođe Isusu. Isus ga upita: »Što hoćeš da ti učinim?« Slijepac mu reče: »Učitelju moj, da progledam.« Isus će mu: »Idi, vjera te tvoja spasila!« I on odmah progleda i uputi se za njim.

Riječ Gospodnja.

U današnjemu evanđelju prikazan je susret Isusa i slijepca Bartimeja kraj Jerihona. Isusa su slijedili njegovi učenici i silan svijet. Neki iz mnoštva ušutkivali su slijepca koji je vikao za Isusom: „Sine Davidov smiluj mi se!“ a drugi su ga bodrili: „Dođi zove te!“. Promjena u životu Bartimeja, slijepca, koja se događa u susretu s Isusom je svima očita: čovjek do tada slijep, kreće za Isusom otvorenih očiju slaveći Boga za dar vida. I mi smo pozvani biti sudionici susreta s Isusom, i mi smo potrebni da nas Isus ozdravi, da nam promjeni život, ali  pozvani smo i druge sokoliti, poticati ih da dođu bliže jer Isus ih zove. I mi smo pozvani biti dionici Bartimejeve radosti i radosti Isusova Uskrsa. Da bi mogli druge osokoliti i pozvati ih bliže Isusu, potrebno je da i mi čujemo Isusove riječi, Njegove upute: „Pustite ga da dođe bliže“. Potrebno je da naučimo otvoriti svoje srce, da ne gledamo samo sebe nego da budemo pažljivi na potrebe drugoga. Potrebno je da učimo i od Bartimeja, da tražimo od Isusa ono što nam je potrebno i da ustrajemo, da ne dopustimo da nas nitko ušutka u našoj molitvi. I dalje, kad čujemo da nas zove da i mi skočimo s mjesta, da se pokrenemo da ne ostanemo ‘zabetonirani’ u svojem starom načinu života kao robovi zla, grijeha, bolesti, nego da uvijek iznova prihvatimo Isusov poziv na novi život. Da i mi spremno bacimo sa sebe ogrtač koji nas sputava i pritišće na mjestu i da skočimo prema Isusu koji nam u svakom trenutku daje novi život!

Ovaj susret Isusa i Bartimeja, Bartimeja i mnoštva, mnoštva i Isusa neka nam bude nadahnuće da uvijek u našim međusobnim susretima nastojimo susresti i Isusa koji nam prilazi u liku bližnjega, da dopustimo da mi bližnji bude na obogaćenje i ja da budem obogaćenje bližnjemu, te da tako dijelimo Božje darove i milosti onako kako smo ih i primili:

Besplatno primiste besplatno dajte!

Najave