Novosti

Dijamantni jubilej preč. Marijana Pamića

U nedjelju, 25. rujna 2016., preč. Marijan Pamić proslavio je svoj dijamantni svećenički jubilej, 60. godina svećeništva. Preč...

Obnovljena kapelica „pija 'Judi dobre volje' “

Obnovljena kapelica „Ivićev pija“ U nedjelju, 25. rujna 2016. blagoslovljena obnovljena kapelica (pija) na lokalitetu Šugovica nedaleko Kaštelira, u...

Kvatre

Danas, 25. rujna, je kvatrena nedjelja. Prigodni tekst o tome što su kvatre i na što obvezuju vjernika...

Primio si dobra svoja

Komentar evanđelja 26. nedjelje kroz godinu napisao je vlč. Josip Peteh.  Primio si dobra svoja, a tako i Lazar...

Sve novosti biskupije >>