Nedjelja, 26 svibnja, 2024
Novosti

Stepinčevo u Funtani

U Funtani, priobalnoj župi Porečkog dekanata, blagdan blaženog kardinala Alojzija Stepinca slavi se od 1999. godine kada je svečano blagoslovljena oltarna slika sa likom blaženog Kardinala, autora Vladimira Pavlinića.

U ponedjeljak, 10. veljače 2014., Stepinčevo je u Funtani proslavljeno svečanim misnim slavljem koje je predvodio pazinski župnik preč. Mladen Matika, a koncelebrirali su porečki župnik preč. Rikardo Lekaj, p. Drago Marić te župnik Funtane vlč. Ivica Butković.

Danas smo se došli pokloniti jednom svjetlom liku naše Crkve i zahvaliti Bogu za dar toga Blaženika, a to je prigoda da se u svojim molitvama sjetimo svih progonjenih, misionara, bolesnih te svih onih koji podnose nepravdu, naglasio je preč. Matika je u uvodnom pozdravu.

Klanjamo se danas čovjeku koji je proživio svoj život križnim putem, polako poput svijeće se gasio, a on nama danas osvjetljava put do Boga. Zadaća je svetaca osvjetljavati čovjeku put do Boga i dovoditi ga do Božje ljubavi. Crkva ga stavlja na oltar upravo zato da nas ohrabri da se isplati za Božje stvari cijeli svoj život založiti. Njegov nam primjer poručuje: čovječe, budi i ti svjetlo danas kojim ćeš osvjetljavati život sebi, ali i osvjetljavati drugome put do Boga. Ne živimo sami na ovome svijetu, zadaća nam je obdržavati zapovijedi ljubavi, Boga ljubiti i bližnjega svoga. Važno je zadržati svjetlo u svojoj duši, da bi mogla svijetliti za nas i za druge, a za to je potrebno založiti se svim bićem, hraniti dušu dobrim djelima i milosrđem. Koja je to snaga, nakon toliko tortura i progona pokretala kardinala Stepinca?, zapitao se preč. Matika. Bila je to snaga duha, Božja snaga koja izvire iznutra, ona ista snaga s kojom su ranokršćanski mučenici odlazili u smrt pjevajući psalme.

Čitajući danas razna svjedočanstva koja govore o Blaženiku, ostajemo zadivljeni njegovim likom, duhovnim krepostima a napose poniznošću, patnjom i milošću kojom oprašta svojim progoniteljima. On je do kraja ljubeći brata čovjeka, ljubio Boga. Molite za one koji vas progone. Ljubav, iskreno opraštanje i sažaljenje prema vlastitim progoniteljima, kao i svesrdna molitva za njih to je zapravo osveta jednog svetog čovjeka. Ljubiti neprijatelja, osveta je svetaca, zato i jesu sveci, jer se ne daju zarobiti mržnjom koja ih okružuje, nego usprkos blatu bačenom na njih znaju ostati u duši čisti, dakako ne svojom nego Božjom snagom. Tu snagu je blaženi Alojzije svakodnevno primao iz Božje nazočnosti, na koljenima pred svetohraništem. Kad bismo se svi ponovo vratili svetohraništu, kad bismo više provodili vremena pred svetohraništem, kad bismo dopustili da nas takne vječno svjetlo koje tu gori, onda bismo pravo razumjeli Stepinčevu poruku, te bismo željeli i mogli biti nositelji svjetla ovome vremenu – ljubavlju i opraštanjem. Danas nam trebaju ljudi Stepinčeva duha koji jasno čuju Božju riječ, i u životu je provode.

Sve će proći a Bog naš ostaje, rekao je bl. Stepinac na suđenju, naglasio je propovjednik te zaključio homiliju riječima koje je izrekao papa Benedikt XVI predvodeći misu na Stepinčevo 1998. u Zavodu sv. Jeronima u Rimu: „Krista su mrzili, proganjali, jer je naviještao Božju ljubav za sve. Gledajući na taj način možemo bolje razumjeti poruku kardinala Stepinca koja nas vodi Kristu i uprisutnjuje njegovu poruku, a Krist nam omogućava da vidimo u dubinu srca, prave korijene ovoga života.“

Pred kraj misnog slavlja sa kratkim glazbeno poetskim recitalom nastupio je župni dječji zbor sa pjesmom „Dajemo ti slavu“, „Molitvom bl. Alojzija Stepinca“ i jednom njemu upućenom molitvom.

Na kraju je župnik uputio riječi zahvale svima koji su doprinijeli proslavi, a napose predvoditelju misnoga slavlja, koji je i sam nekada bio župnik u Funtani, i koji je ovom prigodom župi poklonio jednu misnicu sa beatifikacije bl. Miroslava Bulešića.

Tijekom misnog slavlja pjevanje je predvodio domaći Župni zbor sv. Bernarda, koji u jednom malom mjestu sa oko tisuću stanovnika ima neobično veliki broj pjevača koje vode Marčela Čoga i Kristina Struja, orgulje sviraju Mihaela Štifanić i Debora Cukola Zeneral, a dirigira Zlatko Crnković.

Najave