Četvrtak, 18 travnja, 2024
HomilijeNovosti

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Komentar za 31. nedjelju kroz godinu napisao je vlč. Graciano Živolić.

Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno.

Čitanje svetog Evanđelja po Luki Lk 19, 1-10

U ono vrijeme: Uđe Isus u Jerihon. Dok je njime prolazio, eto čovjeka imenom Zakej. Bijaše on nadcarinik, i to bogat. Želio je vidjeti tko je to Isus, ali ne mogaše od mnoštva jer je bio niska stasa. Potrča naprijed, pope se na smokvu da ga vidi jer je onuda imao proći. Kad Isus dođe na to mjesto, pogleda gore i reče mu: »Zakeju, žurno siđi! Danas mi je proboraviti u tvojoj kući.« On žurno siđe i primi ga sav radostan. A svi koji to vidješe stadoše mrmljati: »Čovjeku se grešniku svratio!« A Zakej usta i reče Gospodinu: »Evo, Gospodine, polovicu svog imanja dajem siromasima! I ako sam koga u čemu prevario, vraćam četverostruko.« Reče mu na to Isus: »Danas je došlo spasenje ovoj kući jer i on je sin Abrahamov! Ta Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!«

Riječ Gospodnja.

Jerihon, grad geografski gledano smješten na području najveće depresije na svijetu, prilikom zauzimanja obećane zemlje od Izraelaca prvi osvojen ali izručen heremu, uklet i predan uništenju sa svime što je u njemu, Jošua je nad njime izrekao strašnu kletvu. Upravo na ovome mjestu Krist izriče zaključnu misao ovoga ulomka i ključnu svoga poslanja uopće: “Sin čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!” i ono što je i u ime Božje prokleto. Zakej, nadcarinik i to bogat, i kao takav vjerojatno nije uživao poštovanje unutar svoga naroda ni prihvaćanje vjerskih zajednica onoga vremena, općenito je slovio kao grešnik. Ipak sv. Luka i Isus oslovljavaju ga imenom, ipak je bio netko. Vjerojatno ga u životu nisu zanimale i mučile samo njegova služba, karijera i novac, želio je vidjeti i tko je to Isus. I kada mu se zato pružila prilika nija ga u tome spriječila ni masa ljudi, ni fizička ograničenost, ni psihološke barijere jer se morao izložiti pogledu mnoštva koje vjerojatno nije pozetivno komentiralo njegov iskorak. Isusov pogled i najava “žurno siđi! danas mi je proboraviti u tvojoj kući,” iznenada i potpuno neočekivano pružaju mu priliku da pokaže i bude daleko više od onoga za što ga ova masa drži. Sve odigralo žurno i u kratkom vremenu Zakeju nije dano puno vremena na razmišljanje i računicu, nego da se pokaže kakav uistinu jest i da iskoristi ovaj milosni trenutak kojega kao da je dugo iščekivao. I zaista Zakej se očituje u jednom novom svijetlu, ne više kao čovjek grešnik nego kao pravednik i baštinik obećanja i blagoslova danih Abrahamu i njegovu potomstvu. Spašen je on i njegov dom, raskida se Jošuina kletva.

Najave