Petak, 19 srpnja, 2024
Novosti

“Sakralna baština u ponudi hrvatskog turizma”

U ponedjeljak, 15. rujna 2014., u vodnjanskoj Palači Portarol održan je okrugli  stol na temu „Sakralna baština u ponudi hrvatskog turizma“. Tema je bila razvoj kulturnog i vjerskog turizma, s posebnim naglaskom na sakralnu baštinu Vodnjanštine i svjetsku jedinstvenost koja je pohranjena u crkvi Sv. Blaža; a riječ je o relikvijama, te neraspadnutim Tijelima svetih koji predstavljaju izazov za suvremenu znanost.  

Na konferenciji za novinare, nakon kraćeg uvoda članice IO FIJET(Međunarodna udruga turističkih novinara i pisaca u turizmu) Vesne Jurić Rukavina, okupljenima su se obratili: gradonačelnik Vodnjana Klaudio Vitasović, župan Istarske županije Valter Flego, predsjednica FIJET HR Tina Čubrilo, biskup u miru mons. Ivan Milovan, tajnik Odbora za pastoral turizma HBK i župnik vodnjanske Župe sv. Blaža preč. Marijan Jelenić te ministar turizma Darko Lorencin. Prije početka programa u Palači Portarol sudionici su obišli župnu crkvu te razgledali relikvije.

Skup je započeo projekcijom kratkog dokumentarnog filma nastalog prema ideji župnika, preč. Jelenića, o vodnjanskim svetim tijelima, za kojeg režiju potpisuje Danilo Dragosavac.

Vodnjanski gradonačelnik Claudio Vitasović, nakon kraćeg predstavljanja povijesti Vodnjana,  istaknuo je raspoloživost gradske uprave za sudjelovanje u zajedničkim projektima ulaganja u sakralni turizam. Uloga grada Vodnjana biti će i realizacija potrebne infrastrukture za prihvat posjetitelja i  hodočasnika, rekao je gradonačelnik, posebno naglasivši da će sakralni turizam imati ključnu ulogu u produžetku turističke  sezone.

Župan Flego  naglasio je da u Istri, na relativno malom prostoru imamo izuzetno bogatu sakralnu baštinu, pa osim bisera poput kompleksa Eufrazijane, postoji velik broj crkvica,od kojih čak 140 imaju freske,  te da je to  neiskorišteni potencijal kojeg treba  bolje promovirati i sinergijski spojiti u masterplan turizma gdje kulturni, napose sakralni turizam svakako predstavlja jednu značajnu komponentu.

Tina Čubrilo, predsjednica FIJET HR ukratko je predstavila tu međunarodnu organizaciju koja je ove godine proslavila 60. obljetnicu postojanja, njezin razvoj i rasprostranjenost te istaknula snažnu ulogu turističkih novinara promoviranju određenih destinacija, odnosno turizma jedne zemlje.

Biskup Milovan je u svom kratkom obraćanju naglasio pohvale mjesnom župniku, preč. Jeleniću za njegovu upornost i kompetenciju bez čijeg zalaganja projekt valorizacije svetih tjelesa ne bi bio jednako uspješan.

Preč. Jelenić je  u svome izlaganju napomenuo da Crkva smatra  turizam ‘znakom vremena’ koji doprinosi zdravlju, razvoju  i suživljavanju ljudi.“U posljednjih je pedesetak godina u Hrvatskoj razvijena izvrsna turistička ponuda koja je okrenuta tjelesnoj dimenziji čovjeka, a bogatstvo kulturnih znamenitosti  izvor  je široke palete povijesnih sadržaja koji zadovoljavaju potrebu razvijanja intelekta kroz obogaćivanje znanja, no, u turističkoj ponudi premalo je ili gotovo nikako, uvažena potreba duhovne dimenzije čovjeka koji teži za metafiizičkim osjećajem Vječnoga. U prilog  važnosti koju duhovna dimenzija ima kod suvremenih turističkih migranata govori jedna ogledna činjenica da je od 900 milijuna putnika u izvangranične prostore, u primjerice 2003. godini, njih 115 milijuna išlo  ciljano u hodočasničke  destinacije. „Na  hodočasnička se mjesta ide u potrazi za sobom, za donošenje životnih odluka, za ozdravljenje, ili u slučaju vjerskog turizma, na susret s Bogom, na oprost  grijeha ili na izvršenje zavjeta.  Treba razlikovati sakralni turizam, k tragovima svetoga i  vjerski turizam k vječnosti i k Bogu“, rekao je preč. Jelenić.

„U Istri se na  poseban  način kao hodočasnička destinacija profilira Vodnjan sa svojih 300 relikvija različitih svetaca sa područja čitavog Rimskog carstva. Sveci, koje sv. Ivan Krizostom naziva ‘ho kosmos tu kosmu – kozmos kozmosa’ – srce svemira,  atraktivni  su i sakralnom  i vjerskom turizmu jer sveci su usklađeno živjeli sve tri  dimenzije i uzor su vjernicima, a fenomen neraspadnutih tijela zanimljiv je izazov suvremenoj znanosti“, naglasio je vodnjanski župnik. Vodnjan nema uvjete za prihvat velikog broja hodočasnika pa je u tom smislu prije nekog vremena  napravljen projekt Aneksa za muzejski dio s tragovima svetoga, koji bi  obuhvaćao  oko 1200 m2, te kultni, vjernički dio sa 300 relikvija svetaca. Tako bi se ovdje na jednom  mjestu stvorila ponuda za  sakralni i vjernički turizam. Vjerujemo da je ovo i  financijski visoko isplativ projekt“, naglasio je preč. Jelenić. Osim Vodnjana u duhovnom pogledu zanimljiv je i čitav istarski poluotok, gdje je, postoje zapisi, nekada bilo oko 1500 crkava, od kojih je nakon francuskog uništavanja preostalo još petstotinjak. Ovdje su se štovali svi eminentni kršćanski sveci, a od Trsata do Pule i Rijeke živjelo je oko pedeset domaćih svetaca i blaženika, naglasio  je župnik. Preč. Jelenić je u tom smislu  najavio i dvije knjige koje su trenutno u pripremi, o posebnostima istarskih duhovnih sadržaja, „Naši godovi“ te „Izlet u  sveto“.

„Kad govorimo o istarskim mogućnostima duhovnog segmenta turističke ponude, onda mislimo kako bi ovo mogao biti samo pilot projekt za čitavu Hrvatsku čime se daje novi vjetar u jedra hrvatskom turizmu. Smatram stoga da je ovaj skup FIJETa u Vodnjanu kairos za nas, naše projekte i buduće goste. Nakon dobrih  informacija o našim namjerama i mogućnostima očekujemo  pomoć od onih koji su u svijetu imali iskustva u sličnim  projektima, jer ovo je nadnacionalni  projekt“, naglasio je preč. Jelenić.

„Iako je ovo tema koja na prvi pogled ulazi u domenu kulturnog turizma, ipak je kršćanstvo više od  identiteta“, rekao je ministar Lorenzin. Sunce i more će još dugo biti glavni aduti hrvatskog turizma, no činjenica je da se turističke godine razlikuju, i turistički se trendovi mijenjaju, pa je upravo stoga potrebno stare destinacije prezentirati na nov način, sukladno  strategiji razvoja turizma. Kultura se stoga nameće kao jedan od novih ključnih elemenata turističke ponude, te predstavlja ogroman prostor razvoja, jer od Savudrije do kotorskog zaljeva nijedno priobalno mjesto nije bez crkve, a Istra kao regija, sa svojom  impresivnom  sakralnom baštinom u tome definitivno prednjači, zaključio je Lorencin.   

U nastavku su predstavljeni članovi FIJETa iz raznih regija koji su sudjelovali na susretu. Župnik je ministru prigodno uručio na dar knjigu o svecima kojima pripadaju vodnjanske relikvije.

G. Krizman

Okrugli stol
Okrugli stol

Najave