Subota, 20 srpnja, 2024
Novosti

Razrješenja i imenovanja u Porečkoj i Pulskoj biskupiji, 2010.

Dekretom porečkog i pulskog biskupa Ivana Milovana od 26. lipnja došlo je do personalnih promjena u Porečkoj i Pulskoj biskupiji. Vlč. Vladimir Brizić, mladomisnik razriješen je službe biskupovog tajnika i poslan u Zagreb na postdiplomski studij iz fundamentalne teologije. Mons. Vilim Grbac na osobni zahtjev razriješen je službe ekonoma Porečke i Pulske biskupije i v.d. ekonomom imenovan je preč. Ilija Jakovljević, kancelar biskupije. Vlč. Rudolf Koraca razriješen je službe upravitelja župa Savudrija i Sv. Marija na Krasu. Dr. Josip Grbac imenovan je upraviteljem župe Savudrija. Preč. Mladen J. Milohanić razriješen je župske službe u Kaštelu. O. Job Mikolić imenuje se župnikom župe Borut. Vlč. Bernard Jurjević razriješen je službe voditelja Pazinskog kolegija u Pazinu i župe Borut, te imenovan župnikom Sv. Marije na Krasu i Kaštela. Vlč. Pave Điko razriješen je službe upravitelja župa Kršete, Materada i Petrovija. O. Mirko Vukšić imenovan je župnikom župa Kršete, Materada i Petrovija.

Vlč. Stjepan Cvitić, zlatomisnik, zbog kanonske dobi odlazi u zasluženu mirovinu i razrješuje se službe župnika u Hreljićima i Filipani. Vlč. Hrvoje Okadar razrješuje se službe župnog vikara u Buzetu i Sovinjaku i imenuje župnikom Hreljića i Filipane. Vlč. Jeronim Jokić, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom u župama Buzet, Sovinjak, Črnica, Slum i Brest. Vlč. Juan Manuel Castro Hernandez razrješuje se službe župnog vikara u Poreču i stavlja na raspolaganje Neokatekumenskom putu na razdoblje od pet godina. Vlč. Alen Žufić, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom u župi Poreč. Vlč. Stipan Bošnjak razrješuje se službe u župama Baderna i Sv. Ivan od Šterne i imenuje župnikom župa Kringa i Muntrilj. Vlč. Geremia Massa imenuje su župnikom župa Baderna i Sv. Ivan od Šterne te ostaje župnik Žbandaja. Vlč. Izidor Sekicki, mladomisnik, imenuje se župnim vikarom župa Baderna, Sv. Ivan od Šterne i Žbandaj. O. Krzysztof Rodak razrješuje se službe župnika u Sv. Petru u Šumi i Sv. Ivanu i Pavlu. O. Czeslaw Bielen imenuje se župnikom u Sv. Petru u Šumi i Sv. Ivanu i Pavlu. O. Euzebije Knežević razrješuje se službe župnog vikara u župama Sv. Petar u Šumi i Sv. Ivan i Pavao. O. Mario Škrtić imenuje su župnim vikarom u župama Sv. Petar u Šumi i Sv. Ivan i Pavao. Vlč. Dragutin Petrović razrješuje se službe župnika u Kringi i Muntrilju i imenuje župnikom in solidum u Plominu, Kožljaku i Šušnjevici.

Najave