Subota, 25 svibnja, 2024
Novosti

Razrješenja i imenovanja, 2014

Razrješenja i imenovanja u župama i službama u Porečkoj i Pulskoj biskupiji

Vlč. Alojzije Baf, privremeno se razrješuje službe župnika župa Sv. Jeronima crkvenog naučitelja u Vižinadi i Svetog Vitala mučenika u Svetom Vitalu (Brigu).
Vlč. Geremia Massa, župnik u Baderni,  imenuje se župnim upraviteljem župe Sv. Jeronima crkvenog naučitelja u Vižinadi.
Vlč. Dariusz Szymanski, župnik u Višnjanu, imenuje se župnim upraviteljem župe Sv. Vitala mučenika u Svetom Vitalu (Brigu).
O. Krunoslav Kemić razrješuje se službe župnika u župi Sv. Ivana Krstitelja u Puli.
O. Đuro Hontić imenuje se župnikom  župe Svetog Ivana Krstitelja u Puli.
O. Nikola Rožanković razrješuje se službe župnog vikara u župi Svetog Ivana Krstitelja u Puli.
O. Željko Klarić imenuje se župnim vikarom u župi Sv. Ivana Krstitelja u Puli.
O. Đuro Vuradin imenuje se studentskim kapelanom Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.
O. Nikica Devčić razrješuje se službe župnog vikara u župi Sv. Antuna Padovanskog u Puli.
O. Bojan Rizvan imenuje se župnim vikarom u župi Svetog Antuna Padovanskog u Puli.
Vlč. Ivan Princ razrješuje se službe župnika župa Sv. Marije Magdalene pokornice u Krnici – Mutvoranu i Rođenja BDM u Raklju i imenuje se župnikom župa Sv. Roka prezbitera u Novoj Vasi (Porečkoj) i Sv. Martina biskupa u Taru.
Vlč. Geremia Massa razrješuje se službe župnika župa Rođenja BDM u Baderni i Sv. Ivana Krstitelja u Svetom Ivanu od Šterne i privremeno prelazi u Beogradsku nadbiskupiju.
Vlč. Ivan Kramar razrješuje se službe župnika župa Sv. Roka prezbitera u Novoj Vasi (Porečkoj) i Sv. Martina biskupa u Taru i imenuje se župnikom župa Rođenja BDM u Baderni i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Žbandaju.
Vlč. Ivan Butković razrješuje se službe župnog upravitelja župe Sv. Ivana i Pavla mučenika u Žbandaju.
Vlč. Graciano Živolić razrješuje se službe župnika župa Sv. Stjepana prvomučenika u Motovunu i Sv. Ivana Krstitelja u Kaldiru i imenuje se župnikom župa Sv. Marije Magdalene pokornice u Krnici – Mutvoranu i Rođenja BDM u Raklju.
Vlč. Izidor Sekicki razrješuje se službe župnika župe Sv. Silvestra pape u Kanfanaru i imenuje se župnikom župa Sv. Stjepana prvomučenika u Motovunu i Sv. Ivana Krstitelja u Kaldiru.
Vlč. Anto Stjepanović razrješuje se službe župnika župe Sv. Bartula apostola u Tupljaku.
Vlč. Josip Racan razrješuje se službe župnika župe Sv. Vida i drugova mučenika u Gračišću i imenuje se župnikom župe Sv. Bartula apostola u Tupljaku i rektorom crkve Dobrog Pastira u Podpićnu.
Vlč. Marijan Lindić razrješuje se službe župnika župa Sv. Antuna opata u Kršanu, Sv. Jurja mučenika u Brdu, Presvetog Trojstva u Čepiću, Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj, Svetog Martina biskupa u Svetom Martinu i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Šumberu i stavlja se na raspolaganje Neokatekumenskog puta u Vogošći – Sarajevo.
Vlč. Dragutin Domšić razrješuje se službe župnika župa Gospe od Zdravlja u Grdoselu i Rođenja BDM u Zarečju i umirovljuje se.
Vlč. Maksimilijan Ferlin, župnik u Lindaru, imenuje se župnikom župa Sv. Vida i drugova mučenika u Gračišću, Gospe od Zdravlja u Grdoselu i Rođenja BDM u Zarečju.
Vlč. Filip Celent imenuje se župnim vikarom u župama Sv. Vida i drugova mučenika u Gračišću, Gospe od Zdravlja u Grdoselu, Rođenja BDM u Zarečju i Sv. Mohora i Fortunata mučenika u Lindaru.
Vlč. Aleksandar Vujisić, župnik u Balama, imenuje se i župnikom župe Sv. Silvestra pape u Kanfanaru.
Vlč. Dragutin Petrović imenuje se župnikom župa Sv. Antuna opata u Kršanu, Sv. Jurja mučenika u Brdu i Presvetog Trojstva u Čepiću.
Vlč. Ivan Mlikota razrješuje se službe župnika Sv. Barbare djevice i mučenice u Raši i imenuje se župnikom župa Sv. Lovre mučenika u Svetom Lovreču Labinskom i Sv. Lucije djevice i mučenice u Skitači.
Vlč. Milivoj Koren, župnik župe Rođenja BDM u Gornjem Labinu, razrješuje se službe župnika u župi Sv. Lucije djevice i mučenice u Skitači i službe župnog upravitelja župe Sv. Lovre mučenika u Svetom Lovreču Labinskom i imenuje se župnikom župa Sv. Barbare djevice i mučenice u Raši, Presvetog Trojstva u Svetoj Nedelji Labinskoj, Sv. Martina biskupa u Svetom Martinu i Sv. Ivana i Pavla mučenika u Šumberu.
Vlč. Carlos Artur Fonseca Farfán, župni vikar u Svetoj Nedelji, Svetom Martinu i Šumberu imenuje se još župnim vikarom župa Rođenja BDM u Gornjem Labinu i Sv. Barbare djevice i mučenice u Raši.
Vlč. Sergije Jelenić razrješuje se službe v. d. ekonoma Biskupijskog doma i Ordinarijata u Poreču.
Vlč. Mladen Pranjić imenuje se župnim vikarom katedralne župe  Uznesenja BDM u Poreču.
Vlč. Karol Homieja imenuje se župnim vikarom župe Sv. Jurja mučenika i sv. Eufemije djevice i mučenice u Rovinju.
Vlč. Darko Zgrablić razrješuje se službe pomoćnika u Biskupijskoj ustanovi za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika.
Vlč. Vladimir Brizić imenuje se vicekancelarom, pomoćnikom ekonoma Porečke i Pulske biskupije, ekonomom Biskupskoga doma i Ordinarijata u Poreču, te pomoćnikom u BUUK-u.

Najave