Srijeda, 22 svibnja, 2024
Novosti

Preč. Marijo Žmak, novi porečki kanonik

Mons. Ivan Milovan, biskup porečki i pulski, 5. studenoga 2007. imenovao je preč. Marija Žmaka, buzetskog dekana i župnika, kanonikom Stolnog kaptola sv. Maura u Poreču. Svečana inauguracija bit će 20. studenoga 2007. u porečkoj bazilici, uoči blagdana sv. Maura zaštitnika Porečke biskupije.

Preč. Marijo Žmak, rođen je 10. kolovoza 1948. god. u Lanišću. Osnovnu školu pohađao u Lanišću, nakon čega odlazi u klasičnu gimnaziju – sjemenište u Pazinu. Nakon što je završio Teološki fakultet u Rijeci, zaređen je sa svećenika 24. lipnja 1973. u Pazinu, a mladu misu slavio u Lanišću 22. srpnja 1973. god.

Pastoralni rad započinje u župama Vrh i Račice (kod Buzeta) a kasnije upravlja i župom Draguć. Od 1. rujna 1996. župnik je u Buzetu te upravlja župama Črnica, Sovinjak, Brest i Slum. Službu buzetskog dekana vrši od 1989. godine.

Najave