Petak, 14 lipnja, 2024
Novosti

Personalne promjene u Porečkoj i Pulskoj biskupiji, 2009.

Dekretom porečkog i pulskog biskupa mons. Ivana Milovana došlo je do sljedećih personalnih promjena u Porečkoj i Pulskoj biskupiji.

 1. Mons. Ivan Grah razrješuje se službe župnika u Ližnjanu i odlazi u mirovinu.
 2. Vlč. Ivan Mlikota imenuje se župnikom u Ližnjanu.
 3. Vlč. David Klarić razrješuje se župa Funtana i Fuškulin i daje se na raspolaganje Vojnom ordinariju u R. Hrvatskoj.
 4. Mons. Vilim Grbac razrješuje se službe ravnatelja Pazinskog kolegija u Pazinu i imenuje župnikom katedrale u Puli i ekonomom Biskupije.
 5. mons. Ivan Kordić imenuje se ravnateljem Pazinskog kolegija u Pazinu.
 6. vlč. Vedran Kirinčić, razrješuje se službe odgojitelja u Pazinskom kolegiju i vraća se u matičnu biskupiju Krk.
 7. Vlč. Armando Illich razrješuje se službe upravitelja župe Katedrala u Puli i imenuje župnikom u Valturi i Muntiću.
 8. Preč. Sergije Jelenić razrješuje se upravitelja župa Valtura i Muntić.
 9. vlč. Maksimilijan Buždon razrješuje se župa Stari Pazin i Sv. Lucija Pazinska i imenuje župnikom u Funtani i Fuškulinu.
 10. vlč. Maksimilijan Ferlin razrješuje se službe župnog vikara u Rovinju i imenuje župnikom župa u Starom Pazinu i Sv. Luciji Pazinskoj.
 11. vlč. Rikard Lekaj, mladomisnik, razrješuje se službe biskupovog tajnika i imenuje župnim vikarom u Rovinju.
 12. vlč. Graciano Živolić razrješuje se župa Gologorica, Paz, Tupljak i Krbune i imenuje župnikom u Motovunu i Kaldiru.
 13. vlč. Arilije Krajcar razrješuje se župe Kaldir te ostaje župnikom Karojbe i Rakotula.
 14. Vlč. Jure Purkić razrješuje se službe župnog vikara u Motovunu te ostaje župni vikar u Novigradu i Dajli.
 15. o. Anto Stjepanović razrješuje se službe pastoralnog suradnika u Labinskim župama i imenuje se župnikom u Gologorici, Pazu, Krbunama i Tupljaku.
 16. vlč. Mladen Matika razrješuje se službe župnika u Vrsaru i imenuje župnikom u Pazinu.
 17. mr. Lino Zohil razrješuje se službe župnika u Lovrečici, ekonoma Biskupije, ravnatelja BUUK-a i biskupijskog vikara za povrat crkvene imovine te se imenuje župnikom u Vrsaru.
 18. mr. Ilija Jakovljević razrješuje se službe župnika u Motovunu i imenuje sudskim vikarom i povjerenikom za povrat imovine, te ostaje kancelar Biskupije.
 19. mr. Milan Zgrablić imenuje se ravnateljem BUUK-a i ostaje župnik u Rovinju.
 20. mons. Marijanu Kancijaniću je produžena služba generalnog vikara.
 21. preč. Marijan Pamić razrješuje se službe župnika u Pazinu i imenuje župnikom u Cerovlju i Grimaldi.
 22. Vlč. Bernard Jurjević razrješuje se službe župnika u Cerovlju i Grmaldi te ostaje župnikom u Borutu.
 23. vlč. Željko Rajčić imenuje se župnikom u Lovrečici, te ostaje župnik u Brtonigli i Novoj Vasi nad Mirnom.
 24. vlč. Daniel Saturi razrješuje se službe župnika u Barbanu i imenuje župnikom župa Materada, Kršete i Petrovija.
 25. vlč. Miroslaw Paraniak razrješuje se službe župnika u Materadi, Kršetama i Petroviji te se imenuje župnikom Barbana.
 26. vlč. Luka Pranjić razrješuje se službe župnog vikara u Umagu te se imenuje župnikom župa Grožnjan, Kostanjica, Krasica, Momjan i Brda.
 27. vlč. Antun Prodan razrješuje se službe župnika u Momjanu i Brdima te se umirovljuje.

Najave