Utorak, 25 lipnja, 2024
Miroslav Bulešić

Molitva za bl. Miroslava Bulešića

Bože, Oče naš nebeski,

Ti si u svećeniku Miroslavu Bulešiću dao svome narodu revnoga pastira i neustrašivog mučenika.
Po njegovu zagovoru učvrsti u nama vjeru i ustrajnu strpljivost u teškoćama života te daj da se spremno zalažemo za rast i jedinstvo Crkve.

Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
(Molim Te da mi po zagovoru bl. Miroslava udijeliš milost…)
Oče naš … Zdravo Marijo … Slava Ocu …

Tko na zagovor bl. Miroslava bude u molitvi uslišan neka o primljenoj milosti ili ozdravljenju pošalje svoje svjedočanstvo na adresu:
Postulatura bl. Miroslava Bulešića, Kalpurnija Pizona 4, 52100 Pula, tel./faks (052) 391 989 (S crkvenim odobrenjem)

Najave