Petak, 14 lipnja, 2024
CaritasNovosti

Kuća milosrđa u Majmajoli dobila novo vozilo

Korisnici i djelatnici Kuće milosđa u Majmajoli dobili su novo vozilo za svoje svakodnevne aktivnosti. 

Budući da su udaljeni od župne crkve, škole, sportskih i glazbenih sadržaja, svakodnevno ovise o vlastitom prijevozu. Zahvaljujući biskupiji koja se uključila u pokrivanju većeg dijela financijskog troška, Caritas biskupije je nabavio novo vozilo. 

Korisnicima i djelatnicima želimo blagoslovljeno putovanje! 

Caritas biskupije Porečke i Pulske

Najave