Nedjelja, 14 travnja, 2024
Novosti

Križni put sa najmlađima

U pulskoj župi Krista Spasitelja u naselju Veli Vrh na pobožnost križnog puta, uz mnogobrojne župljane, okupljaju se i roditelji djece koja pohađaju tamošnji vrtić Marija Petković. U petak, 13. ožujka, na križnom putu su uz odrasle, aktivno sudjelovala i djeca svih uzrasta.  Veća djeca su sudjelovala kao čitači zajedno sa odraslima, a maleni iz jasličke i vrtićke skupine su mirno i svečano, stajali pored zbora desno od prezbiterija i uz ambon, pobožno držeći u rukama mala raspela načinjena od prirodnih materijala. Rijetke su župe koje se mogu podičiti sa tolikim brojem malenih sudionika na pobožnosti križnog puta; no, njihova prisutnost, zajedno sa roditeljima u sveukupnom životu župne zajednice, neupitni su dokaz oplemenjujućeg učinka, rekli bismo, poput svojevrsnog „duhovnog katalizatora“, kojeg jedna takva katolička odgojna ustanova ima na život župe te posredno i šire društvene sredine.

Najave