Nedjelja, 14 travnja, 2024
Novosti

Kapelice u Župi sv. Lucije Pazinske

“Ako cestama, puteljcima i stazama prošaramo srednjom Istrom, češće ćemo naići na kapelice, križeve, skulpture, slike religioznog sadržaja. Tragovi su to religioznog uvjerenja i svojevrsna duhovna ekologija oplemenjivanja prostora, utjecaja na naše razmišljanje i osjećanje te stavljanje naših životnih putova i prostora pod višu zaštitu.

Živi autori redovito s ponosom prepričavaju posjetiteljima razloge i okolnosti nastanka svoga djela uz koje je često vezan dio njihove sudbine, zanimljiv za prepričavanje i pamćenje.

Mons. Antun Hek, iz predgovora knjige Stari znameni: kapelica i javna raspela središnje Istre, 1995.

Popis malih sakralnih objekata u župi Sv.Lucija

Kapelice u župi:

1. Heki: KRAJ PUTAŠCA
2. Heki: NA PALJKOVEN DORU
3. Heki: NA ŽBRLINKINE KUĆE
4. Žbrlini: KAPELICA
5. Slokovići: KAPELICA
6. Grubiši: KAPELICA NA KOLARICI
7. Munci: KAPELICA U DONJEN SELU
8. Munci: KAPELICA U GORNJEN SELU
9. Veli Ježenj: ZVANETOVA KAPELICA
10. Veli Ježenj: KAPELICA NA MATIJEČEVOJ HIŽI
11. Mali Ježenj: KAPELICA MAJCI BOŽJOJ MEĐUGORSKOJ
12. Guštini: KAPELICA POSVEĆENA ROĐENJU BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Raspela u župi:

1. Heki
2. Veli Ježenj
3. Mali Ježenj
4. Vrh, Mali Ježenj
5. Lušetići Guštini

Pojam “kapelica”

  • Kapela je dobila naziv po riječi „cappa“, što znači plašt.
  • Sve molitvene prostorije u dvorcima, burgovima, te kaštelima dobivanju naziv kapela.
  • Kapelica je umanjenica za riječ kapela.
  • Manji sakralni objekti uz putove i raskršća.

Tipovi kapelica

  • Jednostavne u obliku klesanoga stupca s nišom na pročelju – 2 kapelice
  • S nišom na pročelju zidova kuća ili dio dvorišnih zidova – 5 kapelica
  • Samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju – 4 kapelice
  • Veći samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanim prostorom s ulaznim vratima – 1 kapelica

KAPELICE

1. Heki: KRAJPUTAŠICA

Vlasnik: obitelj Hek Leandra

Tip kapelice: Klesani stupac sa nišom na pročelju

Objekt u niši: Majka Božja iz Lourdesa iz 1992; zamjenjena za istrošeni keramički kip

Godina izgradnje: 18. stoljeće

Autor: /

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 380x340x1870mm, niša 210x160x400mm

Kazivač: Verica Hek

2. Heki: KAPELICA NA PALJKOVEN DORU

Vlasnik: Obitelj Guštin Antona

Tip kapelice: Niša uklopljena u zidove kuća, otvorena

Objekt u niši: Uokvirena slika Majke Božje; zamjena za keramički kip Majke Božje iz Lourdesa iz 1930-ih koji se nalazi kod obitelji Guštin

Godina izgradnje: Oko 1860-ih

Autor: Josip Guštin

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: /

Kazivač: Anton i Milena Guštin

3. Heki: KAPELICA NA ŽBRLINKINE KUĆE

Vlasnik: Andrija Nefat

Tip kapelice: Niša uklopljena u zidove kuća, otvorena

Objekt u niši: Raspelo – Isus na križu, pretpostavlja se da je original od početka izgradnje; restauriran u Vodnjanu 1994. i blagoslovljen od pok. Fra. Zvjezdana Linića

Godina izgradnje: 1888., obnovljena u dva navrata, posljednji put 1994. godine

Autor: Antun Hek

Posveta: /

Tekst: Ne razaznaje se iako se očituje neki tekst i brojevni zapis na dijelu koji je ostao netaknut.

Dimenzije: 1200x1140mm, niša 400x630mm

Kazivač: Boris Nefat

4. Žbrlini: KAPELICA

Vlasnik: Župa Sv.Lucije

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju, zatvoreno rešetkastim vratima

Objekt u niši: Kip majke Božje Lourdske od zdravlja, prethodno je bilo raspelo (zaključak po natpisu)

Godina izgradnje: 1899., porušena 1948., ponovno obnovljena 1996.-1998.godine

Autor: Šime Guštin iz Guštini, a kasnije obnovila župa

Posveta: /

Tekst: EVO DRVO KRIŽA – VISILO JE – SPASENJE SVIJETA – PRIDITE POKLONIMO – SE IHS Ostavio Šime Guštin iz sela Guštini

Dimenzije: 1320x920x2810mm, otvor niše 730x1050mm

Kazivač: Vanda Kurelović i Ana Ujčić

5. Slokovići: KAPELICA

Vlasnik: Mještani sela Slokovići

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom nišom na glavnom pročelju zatvorena rešetkastim vratima

Objekt u niši: Kip Gospe s djetetom iz 2015.godine, zamjena za dotrajalu sliku Gospe s djetetom

Godina izgradnje: 1897., obnovljena 70-ih god prošlog stoljeća i 2015.godine

Autor: Ivan (Zvane) Sloković

Posveta: Nepoznato

Tekst: 1897.

Dimenzije: 1500x1500x2140mm, niša 600x940mm

Kazivač: Đino Sloković i Vesna Ujčić

6. Grubiši: KAPELICA NA KOLARICI

Vlasnik: Obitelj Marije i sina Roberta Ujčića

Tip kapelice: Klesani stupac u sklopu zida kolarice, s nišom u pročelju, otvorena

Objekt u niši: Raspelo

Godina izgradnje: Pretpostavlja se 1882.godine zbog uklesanog natpisa na obližnjem bunaru

Autor: Josip Grubiša

Posveta: Nepoznato

Tekst: INRI, OBNOVLJENO 2016. MISIJE SV.LUCIJA, R.U.

Dimenzije: 550x330x2200mm, niša 340x150x640mm

Kazivač: Robert Ujčić

7. Munci: KAPELICA U DONJEN SELU

Vlasnik: Mještani sela Munci

Tip kapelice: Klesani stupac u sklopu ograde s nišom u pročelju

Objekt u niši: Majka Božja, dar gđe Pepe Ujčić kojeg je dobila povodom 100-tog rođendana

Godina izgradnje: Nepoznato

Autor: Nepoznato

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 640x500x1830mm, niša 380x240x590mm

Kazivač: Miranda Opatić

8. Munci: KAPELICA U GORNJEN SELU

Vlasnik: Mještani sela Munci

Tip kapelice: S nišom na pročelju zidova kuća

Objekt u niši: Kip Majke Božje

Godina izgradnje: Pretpostavka 1877. godine koja je isklesana na volti kuće

Autor: Martin Ujčić

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 1130x1400mm, 500x840xh790mm

Kazivač: Eugen Ujčić

9. Veli Ježenj: ZVANETOVA KAPELICA

Vlasnik: Obitelj Eduarda Krizmanića

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekat s dvostrešnim krovom i uzidanom dvostrukom nišom na glavnom pročelju zatvorena rešetkastim vratima

Objekt u niši: Drveni kip Majke Božje autora Maria Ladavca, drveni križ i uokvirena slika Majke Božje s djetetom.

Godina izgradnje: 1903. godine

Autor: Vjenceslav Krizmanić

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije: 1510x1060xh2640mm, dvostruka niša (320+320)x520mm, križ: 630x980mm

Kazivač: Eduard Krizmanić

10. Veli Ježenj: KAPELICA NA MATIJEČEVOJ HIŽI

Vlasnik: Obitelj Branimira Križmanića

Tip kapelice: Niša u pročelju kuće

Objekt u niši: Metalno raspelo

Godina izgradnje: 1881. godine

Autor: /

Posveta: /

Tekst: K∙T∙S∙I∙I∙B∙T∙J∙S∙P∙S∙K∙S∙S∙O
C∙U∙C∙G ∙ 1881 ∙ V∙K

Dimenzije: 400x540mm

Kazivač: Dean Križmanić

11. Mali Ježenj: KAPELICA MAJCI BOŽJOJ MEĐUGORSKOJ

Vlasnik: Obitelj Josipa i Mirjane Ferenčić

Tip kapelice: Samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanom dvostrukom nišom na glavnom pročelju

Objekt u niši: Kip Majke Božje iz Međugorja, te kameni križ iz Međugorja

Godina izgradnje: 2016. godine

Autor: Mirjana Ferenčić

Posveta: Zavjetna kapelica Majci Božjoj iz Međugorja

Tekst: Na gornjem luku: MAJKO BOŽJA MOLI ZA NAS; na ključu: A.D. 2016., u niši u postolju: KAPELU MAJCI BOŽJOJ IZ MEĐUGORJA PODIŽE MIRJANA FERENČIĆ, na kamenu postolju uklesano je prezime: FERENČIĆ

Dimenzije: 1100x750x2200mm, otvor niše: 480x600mm

Kazivač: Mirjana Ferenčić

12. Guštini: KAPELICA POSVEĆENA ROĐENJU BLAŽENE DJEVICE MARIJE

Vlasnik: Ante Marija Verona

Tip kapelice: Veći samostojeći zidani objekt s dvostrešnim krovom i uzidanim prostorom s ulaznim vratima

Objekt u niši: Kopije reljefa i zavjetnih slika, na oltaru kopija kipa Majke Božje čiji se original čuva na Rabu, te reljefi Sv.Tripuna, Bl.Leopolda Mandića, Bl.Ozane Kotorske i Bl.Gracija od Mula

Godina izgradnje: 2007., blagoslovljena po rukama biskupa Ivana Milovana na Malu Gospu; lopica napravljena 2010.

Autor: Ante Marija Verona

Posveta: Zavjetna kapelica Rođenja Blažene Djevice Marije za uslišane molitve za zdravlje

Tekst: Ulaz: MARIAE NASCENTI – DOM – AVE MARIA MATER DEI ORA PRO NOBIS – XIII SEPT AD MMVII

Dimenzije: /

Kazivač: Ante Marija Verona

RASPELA

1. Heki: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Heki

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: 2003.

Autor: Neven Hek / mještani sela Heki

Posveta: Mons. Antun Hek i svim pokojnima iz sela Heki

Tekst: /

Dimenzije: 3200x1250mm

Kazivač: Neven Hek

2. Veli Ježenj: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Veli Ježenj

Objekt u niši: Raspelo, niša zatvorena vratašcima

Godina izgradnje: 1868.

Autor: M.U.

Posveta: /

Tekst: KLANJAMOTI SE ISUKERSTE. I BLAGOSLIVLIAMO TE JER SI PO SVETOM KRIŽU SVOJEM SVET ODKUPIO
IHS 77 MU

Dimenzije: 330/1070x2260mm

Kazivač: Dušica Križmanić

3. Mali Ježenj: RASPELO

Vlasnik: Mještani sela Mali Ježenj

Objekt u niši: Raspelo

Godina izgradnje: 1872.

Autor: Vice Jekić i Anton Ferenčić

Posveta: /

Tekst: KLANJAMO TI SE ISUKRSTE BLAGOSLIVLIAMO TE JER SI POSVETOM KRIŽU TVOJEM SVET ODKUPIO

Dimenzije: 290/1200x290x2500mm, niša 400x500mm

Kazivač: Marija Krizmanić i Mirjana Ferenčić

4. Ježenjski vrh: RASPELO

Vlasnik: Obitelj Lucijana Krizmanića

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: Krajem 19. stoljeća, svečano blagoslovljen 4. studenog 1900.

Autor: Mještani Velog i Malog Ježenja

Posveta: Križ je postavljen u zahvalu mještana za dočekano 20.stoljeće

Tekst: ZDRAVO KRIŽU UFANJE NAŠE

Dimenzije:

Kazivač: Oskar Ferenčić i Lucijan Krizmanić

5. Lušetići: RASPELO

Vlasnik: Župa

Objekt u niši: /

Godina izgradnje: Krajem 19.stoljeća, obnovljen 1981.godine

Autor: /

Posveta: /

Tekst: /

Dimenzije:

Kazivač: Silvano Guštin

Najave