Ponedjeljak, 15 travnja, 2024
Novosti

Godina duhovnih zvanja

Godina duhovnih zvanja u Riječkoj metropoliji u povodu 200. obljetnice Senjskog sjemeništa

Poštovani svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i kršćanske obitelji, dragi Kristovi vjernici Riječke metropolije!

Mi, Vaši niže potpisani biskupi Riječke metropolije ovim pismom proglašavamo

Godinu duhovnih zvanja u Riječkoj metropoliji – u povodu 200. obljetnice Senjskog sjemeništa

Prije dvjesto godina u Senju je osnovano Bogoslovno sjemenište iz kojeg su izišli brojni svećenici, ali i mnogi kulturni i društveni djelatnici. Nastavak tog sjemeništa je današnje Bogoslovno sjemenište «Ivan Pavao II.» u Rijeci. Ta visoka obljetnica budi u našim srcima zahvalnost Bogu za tolike darove koje je preko tog sjemeništa udijelio svojoj Crkvi na ličkim, sjevernojadranskim i istarskim prostorima. Ona nas podsjeća i na dužnu zahvalnost onima koji su to sjemenište osnovali i o njemu se brinuli sve vrijeme njegova djelovanja. A na poseban nas način ova visoka obljetnica potiče  na molitvu i djelovanje za duhovne pozive danas.

Radi toga smo mi biskupi Riječke metropolije, nakon dužeg promišljanja i savjetovanja, odlučili narednu pastoralnu 2006./2007. godinu proglasiti Godinom duhovnih zvanja u Riječkoj metropoliji, au povodu, kako smo rekli, 200. obljetnice Senjskog sjemeništa i pridruženog Filozofsko-teološkog učilišta. Glavni je cilj te godine poticanje i širenje ustrajne molitve za nova duhovna zvanja, u skladu s Isusovim pozivom: «Žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju» (Lk 10, 2). Znamo, naime, da je Gospodin onaj koji poziva u svećeničku službu i u posvećeni život.  Njegov poziv prethodi svemu. Ali da bi ga se prihvatilo, potrebna je također njegova snaga i milost. Stoga je doista najprječe Njega moliti «da radnike pošalje u žetvu svoju». Slika zrelog žitnog polja, gdje urod propada ako ga se brzo ne ubere, još više izriče važnost i žurnost molitve i rada za nova duhovna zvanja. To je polje slika svijeta, cijelog čovječanstva radi kojega je Isus došao na svijet. Ako ne bi bilo «poslenika», ako Isus ne bi imao suradnika u spašavanju ljudi, može se dogoditi da mnogi propadnu,  poput zrelog klasja kada nema žetelaca.

Dakako, pored molitve, dužni smo i činiti što je u našoj moći da bi oni koji su pozvani prihvatili Kristov poziv, u njemu sazrijevali i do kraja mu ostali vjerni. U skladu s time želimo Godinu duhovnih zvanja u Riječkoj metropoliji usmjeriti na duhovni poziv u cjelini, uključujući početno prepoznavanje poziva, a zatim i svu pomoć potrebnu da se on razvija, sazrijeva i donosi  očekivane plodove u Crkvi Božjoj. Budući da duhovni poziv pretpostavlja shvaćanje prema kojemu je život kao takav poziv, bit će potrebno u raznim prigodama i o tom vidu naše ljudske stvarnosti govoriti i razmišljati. Valja također imati na umu da je  duhovni poziv na poseban način povezan s pozivom na bračni i obiteljski život u skladu s evanđeljem. Obitelj nije prenositeljica samo biološkog života, nego i života vjere iz koje se rađaju duhovni pozivi. U tom je smislu kršćanska obitelj doista kolijevka svećeničkih i redovničkih zvanja. Jednako vrijedi i za razne kršćanske zajednice. Naše su župne zajednice stoga posebno pozvane buditi i u svojoj sredini promicati duhovna zvanja.

U skladu s tim potrebno je da program Godine duhovnih zvanja u Riječkoj metropoliji obuhvaća:

  • organiziranje redovite molitve za duhovna zvanja u svim župama i vjerničkim zajednicama, da bi se odazvali oni koje Bog poziva i da bi do kraja ostali vjerni Božjem pozivu u svećeničkom ili redovničkom životu
  • davanje odgovarajućeg mjesta buđenju i praćenju duhovnih zvanja u obiteljskom i župnom pastoralu, kao i u vjeronaučnoj pouci
  • preispitivanje života i rada u našim sjemeništima koja trebaju biti  prikladna mjesta za utvrđivanje i sazrijevanje duhovnog poziva i za odgoj budućih svećenika koji će, puni apostolskog žara, biti u svakom pogledu spremni i pripremljeni  za apostolsko djelovanje u suvremenim prilikama
  • promišljanje mjesta i uloge Teologije u Rijeci, kako bi što bolje bila u službi pastoralnog poslanja naše riječke crkvene pokrajine
  • traženje novih oblika trajnog odgoja i obrazovanja svećenika svih životnih dobi.

Najavljujemo također da se, kao trajni plod Godine duhovnih zvanja, trebaju osnovati nad/biskupijska Djela za duhovna zvanja, kao i takvo zajedničko metropolijsko djelo, koje bi trajno povezivalo i koordiniralo zajednička metropolitanska nastojanja na tom području. Osnivanje Djela za duhovna zvanja treba biti jamstvo da će se sustavan rad na buđenju i promicanju duhovnih zvanja nastaviti i nakon završetka Godine duhovnih zvanja.

Sve Vas, poštovani i dragi svećenici, redovnici i redovnice, vjeroučitelji i roditelji, sve Vas, dragi Kristovi vjernici, pozivamo da se spremno i velikodušno uključite u programe Godine duhovnih zvanja. Naša Crkva nema veće potrebe nego što su nova svećenička i redovnička zvanja. Ako bude imala dostatan broj svetih svećenika, redovnika i redovnica, imat će sve što joj je potrebno da bi ispunila svoje poslanje. Zato nas Krist sve  poziva da molimo i radimo kako na Božjoj njivi ne bi uzmanjkalo svetih i revnih radnika.

Ovaj naš naum i sve one koji će ga požrtvovno ostvarivati stavljamo pod zaštitu naše nebeske Majke Marije, Kraljice apostola i «Zvijezde nove evangelizacije».

U Rijeci, na spomendan blaženog Augustina Kažotića, 3. kolovoza 2006.

Vaši biskupi:
+ Ivan Devčić, riječki nadbiskup metropolit
+ Ivan Milovan biskup porečki i pulski
+ Valter Župan, biskup krčki
+ Mile Bogović, biskup gospićko-senjski

Najave