Nedjelja, 14 travnja, 2024
Biskupija

Franjevci OFM Provincije Sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri

* Franjevački samostan Sv. Antuna

Varaždinska 2

52100 PULA

telefon: (052) 216-225

fax: (052) 216-008

e-mail: info@svetiantun.com

o. Mate Trinajstić, gvardijan i žup. vikar

o. Hrstić Tomislav, župnik

o. Barčić Berard

o. Bojan Rizvan vikar župni i samostanski

 o. Vlado Zahija

* Franjevački samostan Sv. Franje Asiškog

De Amicis 36

52210 ROVINJ

telefon: (052) 830-390

fax: (052) 842-024

o. Job Mikolić, gvardijan

o. Leopold Mičič

* Franjevački samostan Pohođenja BDM

Trg hodočasnika 2

52000 PAZIN

telefon: (052) 621-536

 o. Orlić Alfons, gvardijan

FRANJEVCI KONVENTUALCI HRVATSKE PROVINCIJE SV. JERONIMA (OFM conv.)

* Franjevački samostan Sv. Franje Asiškoga

Uspon Sv. Franje 9

52100 PULA

telefon: (052) 222-919

fax: (052) 214-785

e-mail: samostan@svetifranjo.com

o. Ðuro Vuradin, gvardijan

o. Nikica Batista

* Franjevački samostan Sv. Ivana Krstitelja

Medulinska 4

52100 PULA

telefon: (052) 506-823

e-mail: sam.sv.ivan@pu.t-com.hr; zupa.sv.ivan@hi.t-com.hr

o. Đuro Hontić, gvardijan i župnik

o. Jeronim Vujić, župni vikar

Najave