Subota, 20 srpnja, 2024
Poruke biskupa

Uskrsna poruka biksupa Kutleše

„ZNAMO DA SI DOISTINE – USKRSNUO, BOŽJI SINE“

         Stvarnost u kojoj živimo postaje nam iz dana u dan sve složenija, teže prihvatljiva. Uza sve mogućnosti koje čovječanstvo danas posjeduje i po kojima bi ljudi mogli uistinu bolje, mirnije i sretnije živjeti, to se ne događa. Danomice nas zapljuskuju informacije o ratovima, terorizmu, teškim bolestima, gladi, požarima, poplavama,… Nije teško uočiti da su kod mnogih međuljudski odnosi zatrovani: ne poštuju se roditelji, stariji, djeca. Mnoge su obitelji u krizi. Ne cijeni se i ne čuva život, osobito tuđi. Uništava se priroda, zagađuje okoliš. Izgleda kao da je sve na prodaju, da se sve može novcem kupiti. A čovjek je u tom „suvremenom“ i „naprednom“ svijetu sve usamljeniji, sve nesretniji. Bježi od drugih i od sebe. Ipak, u dubini svoga srca osjeća da nije to ono što bi trebalo biti, da nije za to stvoren. Čezne za nečim višim, boljim što bi ga trebalo ispuniti, učiniti sretnim.

         I upravo u tu tmurnu stvarnost silazi Božja dobrota, Božja ljubav. Utjelovljuje se Sin Božji, postaje čovjekom da bi se približio svakom čovjeku, da bi svakoga čovjeka pozvao na spasenje, na život koji mu je Bog namijenio i za što ga je stvorio. Pozivao je sve i svojom riječju i svojim životom.

Isus je za spas svih ljudi prihvatio križ i na njemu predao svoj duh. Umro je za ljude, da im se grijesi oproste, da se vrate na pravi put. Isus je uskrsnuo, pobijedio je smrt i ušao u život vječni i za sve nas, da i mi s Isusom Kristom prolazimo ovom zemljom čineći dobro, nosimo svakodnevni križ i da po svojoj smrti s Kristom uskrsnemo, zauvijek živimo.

         Svi koji Isusa Krista prihvaćaju kao Spasitelja, koji primaju njegovu Riječ i istinski po njoj žive postaju radosni, sretni ljudi koji vide cilj svojega života i znaju put koji ih vodi u život vječni. Iako je taj put često obilježen križem, patnjom, trpljenjem, a bio je takav i Isusov put, kršćanin ne odustaje, nego ustraje do kraja. Štoviše, i drugima pomaže nositi njihove križeve, ublažava njihove boli, žrtvuje se za njih. Kršćanin tako u ovu tešku životnu sredinu donosi ljudima sigurni tračak nade, vraća osmijeh i otkriva smisao života.

         To znači uskrsnuti, već sada i ovdje na zemlji biti u vječnom životu, ostvarivati Božji plan – biti u zajedništvu s Bogom. To je i garancija da će ozračja ljudskih sredina biti prijateljskija, bratskija, otvorenija za sve.

         Isusovo uskrsnuće je poziv svakom kršćaninu, svakom čovjeku dobre volje da otkrije svoj životni poziv, poslanje i da ga u potpunosti ostvari. Samo tako će naš svijet postati bolji, sretniji i sigurniji.

         Svim vjernicima i svim ljudima dobre volje želim obilje mira, radosti, sreće i Božjeg blagoslova za ovaj Uskrs!

Dražen Kutleša, biskup

Uskrsna poruka – audio:

{mp3}Uskrsna cestitka 2018 HR-1{/mp3}

Uskrsna poruka biskupa na talijanskom jeziku:

{mp3}Uskrsna cestitka 2018 IT-2{/mp3}

 

„Sì, ne siamo certi – Cristo è davvero risorto.“

La realtà in cui viviamo diventa di giorno in giorno più complessa, più difficilmente accettabile. Con tutte le possibilità che l’umanità oggi possiede e per mezzo delle quali le persone potrebbero davvero vivere meglio, più tranquillamente e più serenamente, ciò non accade. Ci inondano continuamente informazioni di guerre, terrorismo, malattie gravi, fame, incendi, alluvioni … Non è difficile notare che molte relazioni interpersonali sono compromesse: non vengono rispettati i genitori, gli anziani, i bambini. Molte famiglie sono in crisi. La vita non si rispetta e non si protegge, specialmente la vita altrui. La natura viene distrutta, l’ambiente inquinato. Sembra come se tutto fosse in vendita, che tutto si possa comperare con i soldi. I questo mondo “contemporaneo” e “avanzato” l’uomo è sempre più solo, triste. Eppure, in fondo al suo cuore sente che non è come dovrebbe essere, che non è stato creato per questo. Annella a qualcosa di più, qualcosa di meglio.

E proprio in questa oscura realtà scende la bontà di Dio, l’amore di Dio.  S’incarna il figlio di Dio, si fa uomo per avvicinarsi ad ogni uomo, per chiamare ogni persona alla salvezza, alla vita che Dio gli ha destinato e per la quale lo ha creato. Chiamava tutti con la propria parola e con la propria vita.

Gesù, per la salvezza di tutte le persone ha accettato la croce e su di essa ha esalato lo spirito. E’ morto per gli uomini, che vengano loro perdonati i peccati, e che tornino sulla retta via. Gesù è risorto, ha sconfitto la morte ed è entrato nella vita eterna anche per tutti noi. Affinché anche noi passiamo su questa terra facendo del bene, portando la nostra croce quotidiana e affinché per mezzo della nostra morte con Cristo risorgiamo, e viviamo per sempre.  

Tutti coloro che accettano Gesù come il Salvatore, che ricevono la sua parola e vivono secondo essa, diventano sereni, persone felici che vedono lo scopo della propria vita e sanno la via che li conduce alla vita eterna. Anche se questa via è spesso segnata dalla croce, dalla sofferenza, cosi fu anche la via di Gesù, il cristiano non rinuncia, ma persiste fino alla fine. Anzi, aiuta anche gli altri a portare le loro croci, allevia le loro sofferenze, si sacrifica per loro. Porta cosi in questo ambiente difficile uno spiraglio di speranza, ridona il sorriso e scopre il senso della vita.

Ciò significa resuscitare, già qui su questa terra essere nella vita eterna, realizzare il piano di Dio – essere in comunione con Dio. Ciò è la garanzia che l’atmosfera negli ambienti umani sarà più amichevole, più fraterna, più aperta per tutti.

La resurrezione di Gesù è l’invito ad ogni cristiano, ad ogni persona di buona volontà, a scoprire la propria vocazione, la propria missione e a realizzarla pienamente. Solo cosi il nostro mondo diventerà migliore, più felice e più sicuro.

A tuti i fedeli e a tutte le persone di buona volontà auguro molta pace, serenità, felicità e benedizione di Dio per questa Pasqua! 

Dražen Kutleša, vescovo

Najave