Petak, 14 lipnja, 2024
Duhovna zvanja

Sjećanje : mons. dr. sc. Aldo Starić, 10. obljetnica smrti

Povodom 10. obljetnice smrti mons. dr. sc. Alda Starića, svećenika, teologa, prevoditelja, spisatelja i urednika, Izdavačka kuća Kršćanska sadašnjost, prisjeća se tog velikana u najnovijem broju svoje mjesečne revije Kana.  

Zahvaljujemo uredništvu revije na poslanoj obavijesti te prenosimo u cijelosti ulomak sažetka kojeg su pripremili kao predstavljanje Kane za mjesec studeni:

Novi broj Kane: U spomen na Alda Starića, teologa izgovorene riječi

„Biti dijete – biti kao dijete… Život nije tek puko bivovanje i trajanje, nego neprestano transcendiranje sadašnjosti; ljudski život nije tek u ‘biti’, nego u ‘postajati’, stalno postajati!” kazao je veliki teolog izgovorene riječi, prof. dr. sc. Aldo Starić, nekadašnji glavni urednik Kršćanske sadašnjosti. Upravo njegov lik jedna je od ključnih točaka novoga broja kršćanske obiteljske revije Kana. S obzirom na 10. obljetnicu njegove smrti (1942. – 2009.), 15. se studenoga u pastoralnom centru Župe sv. Terezije od Djeteta Isusa (Miramarska 92) u Zagrebu s početkom u 18.30 sati održava obljetnica, kao i proslava 50. obljetnice „Službe riječi” u kojoj je dr. Starić ostavio značajan trag. Predstavit će se tada i knjiga dr. Starića koju je Kršćanska sadašnjost pripremila i objavila deset godina nakon njegova odlaska s ovoga svijeta, kroz prijepise njegovih izlaganja, skupljenih u tri cjeline pod naslovom „Kršćanska vjera. Mali biblijski uvod”, o kojoj možete pročitati i u novom broju Kane.“

Mons. dr. sc. Aldo Starić rođen je u mjestu Starići kod Sv. Ivana od Šterne, nedaleko Višnjana, u Porečkom dekanatu,  18. ožujka 1942. Preminuo je u Zagrebu  17.XI.2009. godine. Nakon osnovne škole u Muntrilju, srednjoškolsko obrazovanje stekao je u sjemeništu i realnoj gimnaziji u Pazinu te u sjemeništu na zagrebačkoj Šalati gdje maturirao 1959. Prve tri godine teološkog studija završio je na Višoj teološkoj školi u Pazinu, a zatim 1964.-1972. studira u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregoriana i na Biblijskom institutu.

Za svećenika je zaređen 8.IX.1964. u Vižinadi, a mladu misu slavio je četiri dana kasnije u rodnoj župi Sv. Ivan od Šterne. Pastoralno je djelovao u župama na zagrebačkom Trnju te Vrhovcu. Papa Ivan Pavao II. imenovao ga je 1994. monsinjorom. Na Gregorijani je 1967. postigao licencijat iz teologije, a 1970. na Biblijskome institutu i licencijat iz biblijskih znanosti. Na Gregorijani je 1972. obranio doktorsku disertaciju Atti 28, 15-31: valutazione teologica dell’arrivo e del soggiorno di Paolo a Roma. Od 1972. asistent je pri katedri za dogmatsku teologiju Katoličkog bogoslovnog fakulteta (KBF) u Zagrebu, a od 1991. naslovni te od 1993. sveučilišni docent za dogmatsku teologiju. Godine 1998. postaje izvanredni profesor, a 2003. odlazi u starosnu mirovinu. Predavao je na Visokoj bogoslovskoj školi u Rijeci, na Institutu za teološku kulturu laika te na Institutu za duhovnost pri KBF-u. Desetak godina obavljao je službu delegata fakulteta za izvanškolske djelatnosti studenata, što je nekoliko godina uključivalo i službu odgovornog urednika studentskoga časopisa Spectrum. Pisao je stručne članke u Bogoslovskoj smotri i osobito, od 1972., u Službi Riječi u kojoj je u svakom broju objavljivao više nepotpisanih članaka. Prevodio je za Sveske i Bogoslovsku smotru, a posebno je zapažen njegov prijevod s latinskoga više govora nadbiskupa Franje Šepera na Drugom vatikanskom koncilu, tiskanih u Šeper – građa za životopis (1982.). Surađivao je na hrvatskom prijevodu Kanonskoga prava s osobitim zaduženjem za teološku lekturu. U dva mandata bio je član Vijeća za kler pri Biskupskoj konferenciji Jugoslavije te član Vijeća za katehizaciju i Vijeća za nauk vjere. Bio je čest predavač i sudionik Teološko-pastoralnih tjedana za svećenike, a desetak godina sudjelovao je i na Međufakultetskim ekumenskim simpozijima te u Ljetnim katehetskim školama. Nakon smrti Josipa Turčinovića 1990., preuzima dužnost glavnog urednika u Kršćanskoj sadašnjosti. Pokopan je na groblju u Sv. Ivanu od Šterne.

Najave