Srijeda, 19 lipnja, 2024
Novosti

Mons. Milovan na proslavi blagdana sv. Luke

Blagdan sv. Luke, zaštitnika liječnika u Puli je, u utorak, 18. listopada 2022., svečano proslavljen misnim slavljem u pulskoj crkvi sv. Pavla ap. Misu je predvodio mons. Ivan Milovan, porečki i pulski biskup u miru, uz koncelebraciju domaćeg župnika, pulskog dekana preč. Milana Mužine, koji je ujedno i duhovnik pulske podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Pulska podružnica HKLD nosi ime svog prvog duhovnika, „Mons. Marcel Krebel“. Mons. Krebel je bio župnik Župe sv. Pavla, a pulska podružnica HKLD ima u toj crkvi od početka svoje sjedište.

Preč. Mužina je u uvodnom pozdravu podjsetio da je sv. Luka, osim liječnika, zaštitnik i svega medicinskog osoblja općenito.

Mons. Milovan je u prigodnoj homiliji podsjetio da je sv. Luka, jedan od četvorice evanđelista, osim evanđelja napisao i Djela apostolska, koja su također dio Novog Zavjeta. „Bio je učenik i vjerni pratitelj sv. Pavla na njegovim misijskim putovanjima“, rekao je propovjednik, te je napomenuo da ga častimo kao zaštitnika liječnika jer je i on sam bio liječnik.

Biskup je nadalje iz navedenih činjenica razmotrio nekoliko bitnih zaključaka.

Ponajprije je naglasi da je „moguće biti liječnik, onaj koji njeguje bolesnike i liječi bolesno ljudsko tijelo, i ujedno biti svjedok i navjestitelj evanđelja, Isusove Radosne vijesti. Znamo, i sam je Gospodin Isus bio ne samo navjestitelj Kraljevstva Božjega, učitelj i prorok, nego je bio i liječnik, znao se posvećivati bolesnicima i liječiti ih. Ipak, Isus je na prvo mjesta stavljao zdravlje duše, a onda tijela. Tako je jednom na molbu prijatelja, koji su spustili preko krova na užetima svog hromog bolesnog prijatelja s posteljom u kući pred Isusa, on najprije rekao bolesniku: „Oprošteni su ti grijesi.“ Tek potom je rekao i „Ustani, uzmi svoju postelju i idi kući.“ – podsjetio je biskup na poznatu prispodobu. „Inače je sveti Luka od svih evanđelista najviše opisivao kako je Isus posebnu pozornost stavljao na ozdravljenja bolesnih“, napomenuo je mons. Milovan

„Izgleda da je baš zato što je bio liječnik, imao više osjećaja za potrebe ljudi pa je zapažao to što je Isus činio bolesnicima. On je u svom evanđelju opisao Isusa koji je s ljubavlju i zauzetošću imao vremena i posebno se priginjao nad potrebe ljudi koji su bili siromašni, bolesni, grešni“, rekao je mons. Milovan te je naveo primjere, „samo u Lukinom evanđelju nalazimo opise kao što su: oproštenje ženi na večeri kod farizeja Šimuna, opis milosrdnog Samarijanca, odlazak i povratak rasipnog sina milosrdnom ocu, susret Isusa sa Zakejem i Isusov plač nad Jeruzalemom“.

„Iz rečenoga bismo mogli zaključiti kako je Luka liječnik znao povezivati znanost i vjeru. Kao Isusov učenik i evanđelist širio je vjeru u Krista, a kao liječnik bio je okrenut znanosti i medicini.“

„Poznato nam je da je veliki papa sv. Ivan Pavao II. napisao encikliku „Vjera i razum“, u kojoj je ustvrdio da ljudska spoznaja ima dva izvora koji se međusobno trebaju upotpunjavati, te su vjera i znanost poput dvaju krila kojima se čovjek treba uzdići do Božjeg kraljevstva.  U tom smislu već su stari znali govoriti kako je vjera bez razuma slijepa, a razum bez vjere hrom. Stoga su skovali lijepi pojam: ratio fide illustrata – razum vjerom prosvjetljen, odnosno intellectus quaerens fidem – razum traži vjeru, kao i fides quaerens intellectum – vjera traži razumijevanje“, rekao je propovjednik.

„Sveti Luka izabran je kao zaštitnik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Katolički liječnici se udružuju kako bi zajedno i djelovali. Kako?“. Propovjednik se je osvrnuo na djelovanje HKLD čija je prva podružnica izvan Zagreba, 1992. godine, osnovana upravo u Puli. „Najprije, poput sv. Luke, svojim životom i radom svjedočiti vjeru u Krista. Potom je važno da u ovom raskršćanjenom svijetu zastupaju i brane katolička načela, kršćanske stavove o životu, o zdravlju, o čovjeku. Prije svega da na čovjeka svi mi kršćani gledamo pozitivno, s optimizmom, znajući da konačnu pobjedu ima život, a ne smrt. Zdravstveni djelatnici su u neprestanom dodiru s bolešću i smrću, ali u toj borbi mi smo svjedoci pobjede života, od časa začeća i rođenja do prirodne smrti. Dok nekršćani i oni koji ne vjeruju gledaju čovjeka kao prolaznu jedinku, koja je na svijetu slučajno i bez smisla, pa mu je onda u moralu sve dopušteno, mi kršćani moramo svjedočiti da je čovjek voljeno biće, stvorenje Božje koje ima svoje veliko dostojanstvo ali je i pozvan upoznati i vršiti volju Božju, kao put pravog očovječenja, sve u perspektivi vječnoga života“, podsjetio je mons. Milovan.  „Prema čestim pozivima Pape Franje, mi smo vjernici pozvani u svijet unositi nadu. Kao zdravstveni djelatnici, pak, liječimo da bismo pomogli da čovjek – u zdravoj ravnoteži –  i tjelesno, ali i duhovno živi, da radosno živi, da bude svjestan Božjeg dara života i da se ne boji, usprkos svoj ozbiljnosti problema s kojima se suočavamo i kojima treba pristupati odgovorno, no uvijek s nadom i pouzdanjem u Boga.“

„Danas slavimo blagdan sveca, pisca trećeg evanđelja, i pratitelja i pomoćnika apostola Pavla, čovjeka koji je svega sebe stavio u službu širenja Radosne vijesti svim ljudima. Velik nam je to poziv i poticaj da se i mi hranimo Božjom riječju i euharistijom. Družimo se Kristom, koji je Prijatelj čovjeka, kako bismo od njega i mi naučili objavljivati ljudima ono milosrdno lice Očevo, koje je u svom evanđelju onako lijepo i dirljivo opisao sveti Luka“, rekao je propovjednik. „Pozvani smo također da hrabro, poput sv. Pavla, Apostola naroda, svjedočim da je Krist jedini otkupitelj čovjeka. Nema, naime, pod nebom drugog imena dana ljudima po kojem se možemo spasiti, osim imena Isusa Krista“, citirao je predslavitelj Djela apostolska, te je zaključio zazivom, „Sveti Luka, moli za naše liječnike i sve zdravstvene djelatnike. Sveti Luka, moli za sve nas“.

U završnom obraćanju preč. Mužina j zahvalio svima koji su doprinijeli tom misnom slavlju, na poseban način župnome zboru kojeg već niz godina vodi liječnik, mr. sc. Andrej Angelini, dr. med., spec. Kirurgije, a koji je ujedno i jedan od najaktivnijih članova pulske podružnice HKLD.

O HKLD

Hrvatsko katoličko liječničko društvo (HKLD) osnovano je 16. veljače 1991. godine u Zagrebu kao vjerska organizacija u krilu Katoličke crkve, okuplja liječnike, liječnike-stomatologe, farmaceute i druge visokoobrazovane djelatnike u zdravstvu radi promicanja kršćanskih načela u zaštiti zdravlja naroda i čuvanju ljudskoga života od začeća do prirodne smrti. Ova načela njegovi članovi žele svjedočiti osobnim životom i stručnim djelovanjem pa se stoga stavljaju pod nebesku zaštitu Blažene Djevice Marije, koja se štuje kao Zdravlje bolesnih, i zagovor svetog Luke Evanđelista, zaštitnika liječnika. HKLD je učlanjena u Europsku federaciju (FEAMC) i Međunarodnu federaciju (FIAMC) katoličkih liječničkih udruga. Članovi Društva redovito sudjeluju u aktivnostima navedenih udruga. Društvo broji preko 2000 registriranih članova na području Republike Hrvatske, a djeluje preko središnjice u Zagrebu i podružnica kojih ima 21.

HKLD “mons. Marcel Krebel” – Pula

Kao prva podružnica izvan Zagreba osnovana je 18. siječnja 1992. pulska podružnica. Za prvog predsjednika Podružnice izabran je prim.mr.sc. Klaudio Benazić, dr. med. spec. oftalmolog, a za prvog tajnika Janko Bradvica dr.med. Za duhovnika imenovan je mons. Marcel Krebel, koji je tu funkciju vršio do smrti (11.siječnja 2008). Nakon njegove smrti porečko-pulski biskup mons. Ivan Milovan imenovao je duhovnikom HKLD podružnica Pula vlč. Milana Mužinu, tadašnjeg župnika u Fažani.

Već nakon dvije godine dolazi do promjene u vodstvu. Tako je na Izbornoj godišnjoj skupštini (10. prosinca 1994) na mjesto predsjednika izabran je prim. Branko Filipović, dr. med. spec. kirurg, a tajnici su bili Josip Ladavac, dr.med. spec. patološke anatomije (1994.-1999.) te Ljubica Hang-Raguž, dr. med. spec. pedijatar (1999.-2005). Rizničarka je bila Ana Šestan, prof. Prim. Branko Filipović, dr.med. je od 2000. do 2006. godine bio član Odbora za pastoral djelatnika u zdravstvu pri Vjeću za Obitelj Hrvatske biskupske konferencije.

Nakog 10 godina uspješnog vodstva podružnice prim. Filipović se povlači iz predsjedništva, te na Izbornoj godišnjoj skupštini (8. lipnja 2005.) za novu predsjednicu biva izabrana Ljubica Hang-Raguž, dr. med. spec. pedijatar, za dopredsjendika mr.sc.Ivica Pavičić-Donkić, dr. med. spec. otorinolaringolog, za tajnika izabran je Andrej Angelini, dr. med. spec. kirurg, a za rizničarku mag.pharm. Irena Grahovac. Na izbornoj skupštini 28.04.2015. izabrano je novo vodstvo podružnice: Predsjednica Branka Mandelović Rajko, dr. med. spec obiteljske medicine, dopredsjednica Vesna Bubić, dr. med. spec. ginekologije i porodništva, tajnica Ketjana Mandić dr. med. specijalist okulist, rizničarka Irene Radoš mag.pharm.

Podružnica danas broji 85 člana od kojih je većina u Puli. Sastaju se redovito svaki zadnji utorak u mjesecu u vjeronaučnoj dvorani župne Crkve Svetog Pavla. Organiziraju razna predavanja iz medicinske struke kao i iz etike te molitve i meditacije u dogovoru s duhovnikom. Krajem godine već se tradicionalno održavaju duhovne vježbe za pulsku podružnicu kod oca isusovaca u Opatiji. Svečano proslavljaju blagdan svetog Luke (18.10.), Međunarodni dan bolesnika (11.02.) te pred ljetnom stankom hodočaste diljem istre ili Hrvatske. Dana 22.ožujka 2011. naziv pulske podružnice nadopunjen je imenom prvog duhovika, tako da sada ime podružnice glasi HKLD “mons. Marcel Krebel” – Pula.

Najave