Srijeda, 19 lipnja, 2024
Novosti

Povijesna crtica, 7. kolovoza

7.8.1902. – Don Angelo Buzolich poklonio je Gradskom muzeju u Puli austrijske srebrnjake iz 17. stoljeća koji su bili uzidani u valtursku crkvu sv. Ivana Krstitelja iz 17. stoljeća i koji su nađeni tijekom izgradnje nove crkve iz 1899. godine.

Budući da su i srebrnjaci i crkva bili iz istog stoljeća evidentno je da je potreba za vremenskim datiranjem bila prisutna i tada. Taj običaj prisutan je još u vrijeme antičkog Rima jer se i danas rimski novac može naći ispod podnih mozaika, ispod stepenica, pragova i u temeljima cesta. (Il giornaletto di Pola, Sveučilišna knjižnica Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli/Andrej Bader)

Il giornaletto di Pola bio dnevna tiskovina koja je izlazila od 1900. do 1906. godine donoseći svakodnevno vijesti i informacije o zbivanjima na području Pule i okolice, te kao takva predstavlja vrijedan izvor informacija o životu stanovnika Pule u tom periodu.

Zanimljivo je navesti da je zaglavlje novina osim ostalih podataka koje bismo danas nazvali impressum, svakodnevno donosilo i informaciju o svetcu dana za taj i sljedeći dan.

Najave