Četvrtak, 18 travnja, 2024
Novosti

Fažana: Oltar Majke Božje od krunice u novom sjaju

U subotu, 24. rujna 2016., drugog dana održavanja događaja u sklopu Dana fažanske župe održana je u župnoj dvorani prezentacija konzervatorsko-restauratorskih radova provedenih na oltaru Majke Božje od krunice u župnoj crkvi Sv. Kuzme i Damjana.

Program je započeo predavanjima o konzervatorsko-restauratorsko radovima koje su od 2014. do 2016. izveli djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda. Na retablu oltara sa dvjema slikama i kipom Bogorodice s Djetetom Isusom provedeni su radovi struktirnog učvršćenja drvene konstrukcije i nositelja. S pozlaćenih i polikromnih površina uklonjene su nečistoće i naknadi premazi. Rekonstruiranjem oštećenja i primjerenim retuširanjem postignuti je likovno uravnotežen izgled cjeline. Tim su postupcima valorizirani i uspješno i uspješno objedinjeni dijelovi oltara nastali u sasvim različitim vremenskim razdobljima te je očuvana i njegova povijesna slojevitost, stoji u prigodnom preklopniku tiskanom u prigodi povratka oltara sa konzervatorsko-restauratorskog zahvata.

Konzervatorsko restauratorski radovi financirani su sredstvima Ministarstva kulture Republike Hrvatske uz participaciju Župe sv. Kuzme i Damjana u Fažani. Uvodno izlaganje na temu „Umjetničkopovijesna baština župne crkve sv. Kuzme i Damjana“ izrekle su dr. sc. Vlasta Zajec iz Instituta za povijest umjetnosti koja je bila ujedno i voditelj tog projekta te Višnja Bralić iz Hrvatskog restauratorskog zavoda  Govoreći o cilju projekta dr. Zajec, kojoj su inače uza specijalnost upravo drveni oltari u Istri,  je napose naglasila odgovor na pitanje  „zašto se uopće nešto restaurira?, jer se prepoznaje vrijednost toga predmeta bilo umjetničku, estetsku, sakralnu, liturgijsku ili pak sentimentalnu i utoliko značajnu za pojedinu sredinu. Dr. Bralić prikazala je kratki pregled slikarskih umjetnina u fažanskoj crkvi od koji je svakako najznačajnije veliko platno Posljednja večera venecijanskog autora iz 17. stoljeća Zorzija Venture.   

Marijana Galović, iz odjela za polikromnu umjetnost HRZ naglasila je povijesnu slojevitost prisutnu na predmetnoj umjetnini te pojasnila u nastavku korak po korak proces restauratorsko-konzervatorskog interventa na drvu oltara sve do stvaranja krakelira kako obnovljena površina ne bi odstupala od izvornih dijelova.

Zoran Durbič je detaljno pojasnio proces restauracije slike na predmetnom oltaru, na kojoj je jedna dio morao biti doslovno nadograđen jer je kod prethodnih intervenata bio izrezan. Po završetku stručnih predavanja prigodne riječi zahvale izrekli su mjesni župnik vlč. Ilija Jakovljević te direktorica mjesne Turističke zajednice Melita Peroković.  

Nakon predavanja posjetitelji radionice su imali prigode u praksi vidjeti sve faze restauriranja drvenih i slikarskih elemenata umjetnine, a najveću je pozornost pobudio prikaz povijesnih tehnika pozlate i restauratorskih postupaka na oltaru. Projekt radionica prezentacije restauratorko – konzervatorskog procesa zaključen je vođenim obilaskom župne crkve Sv. Kuzme i Damjana uz detaljno stručno predstavljanje pojedinih umjetnina.  

Najave