Nedjelja, 14 travnja, 2024
Novosti

Molitveni hod po pulskim crkvama za Molitvenu osminu za jedinstvo kršćana

U utorak, 18. siječnja, u pulskoj crkvi Misericordiae započela je Molitvena osmina za jedinstvo kršćana. „Da svi budu jedno kao što si Ti, Oče, u meni i ja u Tebi, neka i oni u nama budu da svijet uzvjeruje da si me Ti poslao.“  geslo je pod kojim se održava ta svjetska ekumenska inicijativa.

Dani od 18. do 25. siječnja su u Katoličkoj Crkvi, i u nekoliko drugih kršćanskih Crkava, posvećeni molitvi za jedinstvo svih kršćana.  Začetnik ovog molitvenog pokreta je američki anglikanski svećenik Paul Wattson, koji ju je pokrenuo 1908. godine. Papa Pio X. službeno je odobrio tu inicijativu i preporučio svim katolicima. Novi papinski dokumenti o ekumenizmu posebno preporučuju upravo održavanje molitvene osmine od 18. do 25. siječnja kao zajedničke molitve s drugim kršćanima i prilika za prijateljske susrete.

 Ekumenska osmina se u Porečkoj i Pulskoj biskupiji posebno obilježava molitvenim hodom po pulskim crkvama. Za trajanja osmine svake se večeri na tu nakanu služi misa u jednoj pulskih crkava.

 Tradicionalno započinje misom u katedrali, ove je godine na tu nakanu bila večernja misa u filijalnoj crkvi katedralne župe, u crkvi MIsericordiae, a predvodio ju je katedralni župni vika Leonard Škec. On je u prigodnoj homiliji uz ostalo istaknuo potrebu njegovanja zajedništva i dobrih međuljudskih odnosa u svim segmentima života, a vjera i evanđelje nam u tome može neizmjerno pomoći. To je jedini pravi ‘prvi korak’ ka zajedništvu među kršćanskim Crkvama na koje nas poziva ekumenska inicijativa Molitvena osmina za jedinstvo kršćana.

Drugoga dana, u srijedu na tu se nakanu molilo u crkvi Krista Spasitelja na Velom Vrhu, trećeg dana u crkvi sv.  Antuna Padovanskog, četvrtog dana u crkvi sv. Josipa, petog dana u župi sv. Ivana Krstitelja, šestog dana misa je na tu nakanu u samostanu sv. Franje Asiškog, a pretposljednjeg dana u crkvi Gospe od Mora.

Posljednji dan molitvene osmine tradicionalno se obilježava u župi sv. Pavla apostola, u utorak, 25. siječnja kada ta župa ujedno slavi i blagdan svog patrona. Misu s početkom u  18 sati predvodit će biskup u miru mons. Ivan Milovan.

Najave