Četvrtak, 25 srpnja, 2024
Crkveno - pravni savjeti

Kumovanje u Katoličkoj Crkvi

Uvjeti za kuma – Zakonik jasno propisuje koja svojstva mora imati kum, tj. propisuje kad netko ne može biti kum (ZKP, kan 874§1). Uvjeti za kumstvo su:

  1. kum mora biti katolik, koji je krizman i pričešćen,
  2. da je praktičan vjernik (to znači da ide u crkvu; ako ima djecu da ih šalje na vjeronauk ili da mu dijete pohađa vjerski odgoj u vrtiću, da prima blagoslov obitelji…),
  3. da je navršio 16 godina, osim ako veliki pastoralni razlozi traže iznimku, koju će procijeniti župnik ili djelitelj sakramenta,
  4. da je sposoban služiti se razumom (kan. 11),
  5. da živi u regularnom crkvenom braku ili da je slobodan.

Najave