Subota, 22 lipnja, 2024
Miroslav Bulešić

Korizmeni hod s Blaženikom – V. korizme, ponedjeljak

Isus je kazao u Evanđelju: U mojem kraljevstvu veliki su postali maleni. Tko je veći neka služi manjim, jer su svi sinovi istog Oca koji je na nebesima.

Sv. Augustin je kazao: „Učinio si nas za se i otpočinut ćemo samo u Tebi.“ Kršćani su pogriješili kada su htjeli učiniti ljude na svoju sliku i priliku, a ne na Božju sliku i priliku. Niti Isus nije rekao: „Budite kao ja“, nego „budite kao vaš Otac koji je na nebesima.“ Svaki put kad se nalazimo u blizini čovjeka trebamo poštivati savjest njegovu, i ako bi bila pogrešna, to je moja obaveza kao kršćanina.

Čovjek je mješavina nemoći i auto suficijencije. Čovjek kao po nagonu odbija što je savršeno, je u bojazni da ne bude zgnječen ili da nije u stanju pronaći rješenje za svoje probleme. Zato je potrebno biti pažljiv da ne ranimo nikoga, da ne postanemo nametljivi, da ne ponižavamo, da ne vladamo. Čovjek, iako često želi biti slobodan, jako lako dozvoljava da od drugih bude podjarmljen, jer se boji svoje slobode, jer se boji svoje odgovornosti kao i Adam u zemaljskom raju. Zapovijed Isusova u sv. Evanđelju nije: „Vladajte“, nego „Ljubite se međusobno.“[1]


[1] AP, Kauza, sv. 4, Skice nagovora  (zabilješke) Miroslava Bulešića, bez naznake datuma, str. 122.

Najave