Četvrtak, 18 travnja, 2024
HomilijeNovosti

»Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?«

Komentar Evanđelja 3. nedjelje došašća napisao je vlč. Gracijano Živolić.

»Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Mt 11, 2-11

Čitanje svetoga evanđelja po Mateju

U ono vrijeme: Kad Ivan u tamnici doču za djela Kristova, posla svoje učenike da ga upitaju: »Jesi li ti Onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo?« Isus im odgovori: »Pođite i javite Ivanu što ste čuli i vidjeli: Slijepi proglédaju, hromi hode,

gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju, siromasima se navješćuje Evanđelje.

I blago onom tko se ne sablazni o mene.«

Kad oni odoše, poče Isus govoriti mnoštvu o Ivanu: »Što ste izišli u pustinju gledati? Trsku koju vjetar ljulja? Ili što ste izišli vidjeti? Čovjeka u mekušasto odjevena? Eno, oni što se mekušasto nose po kraljevskim su dvorima. Ili što ste izišli? Vidjeti proroka? Da, kažem vam, i više nego proroka. On je onaj o kome je pisano:

‘Evo, ja šaljem glasnika svoga pred licem tvojim da pripravi put pred tobom.’

Zaista, kažem vam, između rođenih od žene ne usta veći od Ivana Krstitelja. A ipak, i najmanji u kraljevstvu nebeskom veći je od njega!«

Riječ Gospodnja

Ulomak Matejeva evanđelja koji čitamo nalazi se na početku poglavlja koji nosi naslov Otajstvo novoga Božjega svijeta, a koje je u Matejevu evanđelju poistovjećeno sa kraljevstvom nebeskim. Ovaj ulomak u kontrastu stavlja naglasak na razlike i radikalnu novinu u nastupu toga novoga svijeta i kraljevstva u odnosu na stari. Novi svijet ne pripravljaju oni u kraljevskim dvorovima i centrima moći koji su zasitili povijest starim replikama koje se uvijek iznova pojavljuju i plaćaju nedužnim žrtvama. Novi svijet mogu najaviti jedino proroci, i sada se pojavljuje još jedan i najveći u dugom nizu, a neznatan u odnosu na Onoga kojega je najavio i njegovo kraljevstvo, pustinjak Ivan Krstitelj. Iako od dana Ivana Krstitelja kraljevstvo nebesko silom se probija, i siloviti ga grabe, ono najveće se navješćuje i pripada siromasima i malenima. Ono se ne očituje u prekrajanju granica i promjenama na političkim kartama, već u dubokom promjenama u čovjeku: slijepi progledaju, hromi hode, gubavi se čiste, gluhi čuju, mrtvi ustaju… Radikalna novina u odnosu na sve prethodne je Krist, novi Mesija. Zbunjen u tamnici je i sam Ivan i upućuje mu pitanje: Jesi li ti onaj koji ima doći ili drugoga da čekamo? Pitanje koje si u bezbroj varijanti često postavljamo kad god nas stegnu okovi i nevolje ovoga svijeta. Stoga uzmimo za duhovnost adventskog vremena osluhnuti glas onoga koji viče u pustinji, kao i odgovor koji je dobio kada se našao u tamnici: blago onom tko se ne sablazni nada mnom. Odmaknimo se malo od blještavila, lažnog sjaja i buke koja ga zaglušuje i oduševimo se za ono istinsko svjetlo novoga svijeta i slavu nebeskoga kraljevstva.

Najave