Srijeda, 22 svibnja, 2024
Ustanove

Dječji vrtić “Marija Petković”

Dječji vrtić “Marija Petković”

Creska 7, 52100 Pula

kontakt: 052 534 948

kcerimilosrdja@pu.t-com.hr

s. Nevena Gadža, predstojnica
s. Antonija Tijardović, voditelj podružnice- Pula
s. Edita Zeko

Dječji vrtić “Marija Petković” jedina je ustanova predškolskog odgoja na području Porečke i Pulske biskupije. Nalazi se u sklopu župe Krista Spasitelja u pulskom naselju Veli Vrh, koju vodi župnik vlč. Joško Listeš.

Dječji vrtić “Marija Petković” je odgojno–obrazovna ustanova koja pridonosi cjelovitom i svestranom odgoju djece utemeljenom na katoličkoj vjeri i prožetom vrijednostima franjevačkog humanizma i životne radosti. Preko djece Ustanova utječe i na kršćansko oblikovanje roditelja ili skrbnika djece da budu nositelji dobra i mira.

Dječji vrtić Marija Petković sa sjedištem u Zagrebu obuhvaća pet podružnica: Blato, Pula, Split, Čakovec, Osijek.

ZADAĆE

 • Zadovoljavanje potreba djeteta
 • Odgoj za ljudske i kršćanske vrednote
 • Promicanje stvaralačkih osobina djeteta
 • Ostvarenje samostalnosti i kompetencije
 • Osigurati kvalitetu življenja razvijajući temeljne odrednice čovječnosti: ljubav, istinu i dobrotu
 • Odgoj za odgovorno ponašanje
 • Kvalitetan odnos s drugima, posebice različitima

UPIS DJECE

Vrši se u lipnju ili krajem kolovoza. Treba priložiti slijedeće dokumente:

 • Liječničko uvjerenje o psihofizičkom zdravlju djeteta
 • Domovnicu ili Izvod iz matične knjige rođenih
 • Potvrdu o (ne)zaposlenju roditelja i mjesečnim primanjima
 • Dvije male fotografije djeteta (kao za osobnu iskaznicu)

DOB DJETETA

Primaju se djeca od 3-6 godina

RADNO VRIJEME

Vrtić radi od ponedjeljka do petka od 6.30 do 16.30 sati.
Subotom i nedjeljom, te crkvenim, državnim i družbinim praznicima (9. srpnja i Veliki petak) vrtić ne radi.
Od 1. kolovoza do 1. rujna vrtić je zatvoren.

Rad s djecom odvija se prema utvrđenom dnevnom redu.

DNEVNI RED

06.30 – 08.30 prihvat djece
08.30 – 09.00 zajutrak
09.00 – 11.30 aktivnosti i igra
11.30 -12.15 objed
12.30- 14.30 odmor
14.30 užina
15.00 – 16.30 odlazak kućama

ODGOJNE SKUPINE

Rana odgojna skupina 1. – 3. godine
Starija odgojna skupina 3. – 7. godine

O Družbi Kćeri Milosrđa TSR Sv. Franje

Kćeri Milosrđa svoje poslanje u Crkvi nastoje ispuniti svjedočenjem milosrdne ljubavi nebeskog Oca, nasljedujući raspetoga Isusa po uzoru sv. Franje Asiškoga i svoje blažene utemeljiteljice. Družbinu karizmu sestre oživotvoruju u odgoju i izobrazbi djece i mladih, napose siromašnih, vjerskoj pouci i župnom pastoralu, u apostolatu milosrđa i misijama; u franjevačkom sestrinstvu uzajamne ljubavi, jednostavnosti, žrtvenosti, radinosti i životne radosti, vjerne Crkvi i njezinim Pastirima i zalažući se za dostojanstvo ljudske osobe.

Matična kuća Družbe Kćeri Milosrđa TSR Sv. Franje je u Blatu na Korčuli. Družba je papinskog prava i Vrhovna uprava je u Rimu. Oko 350 njenih članica djeluje u pet provincija: hrvatskoj, talijanskoj, argentinskoj, peruanskoj, paragvajskoj, koje su rasprostranjene u dvanaest zemalja: Hrvatskoj, Sloveniji, Vojvodini, BiH, Italiji, Rumunjskoj, Njemačkoj, Kanadi, Argentini, Paragvaju, Čileu i Perüu.

Hrvatska provincija Krista Kralja sa provincijalnim sjedištem u Zagrebu ima 29 zajednica u kojima djeluje oko 160 sestara.

Duhovno središte provincije je svetište blažene Marije Propetog u Blatu na Korčuli.

Najave