Srijeda, 19 lipnja, 2024
Novosti

Depaul Hrvatska u Župi Fažana

Na poziv župnika vlč. Ilije Jakovljevića i župnog Caritasa, a s ciljem predstavljanja djelovanja, kao i proizvoda nastalih putem programa, 10. srpnja 2022. djelatnici i volonteri Depaul Hrvatske bili su gosti Župe svetog Kuzme i Damjana u Fažani. 

Djelovanje Depaul Hrvatske usmjereno je primarno marginaliziranim društvenim skupinama, osobito beskućnicima i osobama koje su u riziku beskućništva. Nastanak Depaul Hrvatske neodvojiv je od “Kuće utočišta” koju su izgradile sestre milosrdnice 2007. godine u krugu Samostana Majke Dobrog Savjeta (Ulica dr. Frana Kresnika 15, Rijeka). Sestre milosrdnice, jer su prepoznale da moraju kvalitetnije pomagati čovjeku, na prostoru svoga vrta izgradile su Kuću utočišta, a do godine 2017. Kuća je bila poludnevni boravak koji je osobama na samoj margini riječkoga društva – beskućnicima, ovisnicima, bivšim zatvorenicima, ljudima pogođenim ovrhama – nudila temeljne usluge: jednog toplog obroka, higijene, posjete po kućama, bolnicama, zatvorima. 

Godine 2017. program Kuće utočišta počinje provoditi Depaul Hrvatska te je od početka godine 2018. program proširen u dnevni centar za građane ugrožene siromaštvom koji radi i nedjeljom te uz temeljne usluge prehrane (tri obroka) i higijene, pruža i ostale usluge s ciljem cjelovite pomoći čovjeku koju je naglašavao Vinko Paulski. Tu su primjerice zdravstvene usluge, usluge dentalne sanacije, pravni savjeti, psihosocijalna pomoć, hagioterapija, radna terapija, kateheze, edukacija, vanjski rad i drugo. U duhu vinkovske karizme koja naglašava suradnju i organiziranu pomoć, Depaul Hrvatska u svom djelovanju u objedinjuje više grana Vinkovske obitelji: sestre milosrdnice, Udrugu svetog Vinka Paulskog, Marijansku vinkovsku mladež, Misijsku družbu.

Depaul skupinu obilježava inovacija, kvaliteta i vinkovski etos djelovanja. Osobitost je Depaula – raznolikost. Baš kao što je Vinko Paulski privlačio široke skupine suradnika u pomaganju najsiromašnijima, gradeći mostove među ljudima, tako i Depaul: okuplja i laike, i svećenike, i posvećene osobe  – sve one koji dijele zajedničko poslanje vinkovskoga služenja. Zajedno, uz Kuću utočišta, u kojoj se svakodnevno podijeli 120 obroka, provodimo i sljedeće programe: Be-vrt (Vrt beskućnika), vanjski rad na ulicama i mjestima okupljanja beskućnika, Kruh svetog Vinka i Ruka koja se daje – to su dva programa povezana konceptom društvenog poduzetništva, radne aktivacije beskućnika i ostalih marginaliziranih osoba.

Prezentacija djelovanja i prodajna akcija proizvoda Depaul Hrvatske u Župi svetog Kuzme i Damjana bila je uspješna, praćena interesom i osjetljivošću za potrebe onih najzapuštenijih: prikupljeno je 8.300,00 kn koje će biti upotrijebljene za pokrivanje troškova dnevnog centra za beskućnike Kuća utočišta. Ovom prilikom Depaul Hrvatska zahvaljuje na svesrdnoj i velikodušnoj podršci župljana i prijatelja ove Župe, i radujemo se našem skorom susretu u Rijeci. (DEPAUL)

 

Najave