Utorak, 25 lipnja, 2024

Adresar i kontakt

Informacije za hodočasnike koji posjećuju Svetvinčenat i Lanišće, mjesta od posebnog značaja za kult bl. Miroslava Bulešića

Kontakt za Svetvinčenat: Darko Zgrablić: 052/560-004

Kontakti za Lanišće: Josip Mašina (župnik): 052/666-462

Marija Žmak: 052/661-043; Marija Špinoti: 052/661-000

Svete mise: kroz tjedan u zimsko vrijeme u 17,00h, u ljetno vrijeme u 18,00h, nedjeljom u 11,30h

Zavjetni dan bl. Miroslavu Bulešiću svakog 24. u mjesecu (krunica s litanijama bl. Miroslava (pola sata prije svete mise), zavjetna sveta misa, čašćenje relikvija bl. Miroslava, posvetna molitva bl. Miroslavu)

BOLNIČKI KAPELAN – PULA: O. ĐURO VURADIN – 098/918-9800

BISKUPIJSKI ORDINARIJAT

BISKUP ORDINARIJ

Mons. Ivan Štironja

biskupija@ppb.hr – 052/432-064

BISKUP U MIRU

Mons. Ivan Milovan

052/521-799

BISKUPSKI ORDINARIJAT

Dobrilina 3, 52440 Poreč

biskupija@ppb.hr – 052/432 064 – 052/429 030 – faks 052/451 785

KANCELAR

Sergije Jelenić

biskupija@ppb.hr – kancelar@ppb.hr – 052/429 030 – 052/432 064

EKONOMAT

Sergije Jelenić, ekonom

biskupija@ppb.hr – 052/429 030

BISKUPIJSKA USTANOVA ZA UZDRŽAVANJE KLERA – BUUK

Mladen Pranjić, v. d. ravnatelj

buuk@ppb.hr – 052/635 414 – faks 052/451 785

BISKUPIJSKI ARHIV

Branka Poropat, arhivistica

ppbarhiv@gmail.com – 052/635 418

RAČUNOVODSTVO

racunovodstvo@ppb.hr

POVRAT IMOVINE

Ilija Jakovljević, povjerenik

ilijajakov@gmail.com – 052/521 097

KATEHETSKI URED

Maksimilijan Buždon, predstojnik

Sergije Jelenić, tajnik

katehetski@ppb.hr – 052/429 030

INTERDIJECEZANSKI ŽENIDBENI SUD I. STUPNJA U RIJECI

Ilija Jakovljević, pridodani sudski vikar

ilijajakov@gmail.com

URED ZA OBITELJ

Mladen Pranjić, predstojnik

obitelj@ppb.hr

POVJERENSTVO ZA ZAŠTITU MALOLJETNIKA I RANJIVIH OSOBA

Maksimilijan Buždon, povjerenik

zastita.maloljetnika@gmail.com                

TISKOVNI URED

Gordana Krizman, voditeljica 098/701 832 – tiskovni@ppb.hr

DELEGATI – REFERENTI

POVJERENSTVO ZA ORGULJE (POVIJESNE I SPOMENIČKE)

DELEGAT ZA PASTORAL TURISTA

/

DELEGAT ZA PASTORAL POMORACA

Voltićeva 26, 52100 Pula

Milan Mužina

Tel/faks 052/391 663

BISKUPIJSKI RAVNATELJ PAPINSKIH MISIJSKIH DJELA

1. Maja 3, 52220 LABIN

Mirko Vukšić

052/852 482 – faks 052/ 852 245 – 099/300 2545 – lupos1997@yahoo.it

KAPELAN PULSKE BOLNICE

Uspon Sv. Franje 5, 52100 Pula

o. Đuro Vuradin

Mob. 098/918 9800

Tel. 052/222 919

Faks 052/214 785

DUHOVNI ASISTENT OSOBA LIŠENIH SLOBODE

Voltićeva 26, 52100 Pula

Milan Mužina

052/391 663

KAPELAN STUDENATA

Uspon sv. Franje 5, 52100 Pula

052/222 919 – 098/9189 800

o. Đuro Vuradin

POVJERENIK ZA REDOVNICE

Medulinska 4, 52100 Pula

o. Đuro Hontić

tel/faks 052/506 823

POVJERENIK ZA EKUMENIZAM

Milan Mužina, Voltićeva 26 52100 Pula

Tel/faks 052/391 663

POVJERENIK ZA POPIS ŽRTAVA II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Župni trg 4, 52212 Fažana

Ilija Jakovljević tel/faks 052/521 097

BISKUPIJSKE USTANOVE

POSTULATURA U KAUZI ZA BATIFIKACIJU SLUGE BOŽJEGA MIROSLAVA BULEŠIĆA

Jure Bogdan, postulator

Ilija Jakovljević, vicepostulator

BISKUPIJSKO – MISIJSKO SJEMENIŠTE “REDEMPTORIS MATER”

Rizzijeva 24-26, 52100 Pula

tel/faks: 052/ 213 234 – redemptoris.pula@gmail.com

Alejandro Castillo Jimenez, ravnatelj

Jurica Manzoni, podravnatelj

PAZINSKI KOLEGIJ – KLASIČNA GIMNAZIJA

Dobrilina 6, 52000 Pazin

052/624 505 – Faks 052/624-224 – tajnistvo@pazinski-kolegij.hr

Maksimilijan Ferlin, ravnatelj

052/624 649

Nikolina Mahulja, voditelj doma

BISKUPIJSKI CARITAS

Dobrilina 6, 52000 Pazin

Tel/faks: 052/624-306 – caritas@pazinski-kolegij.hr

Mons. Ivan Štironja, biskup – predsjednik

Željko Zec, ravnatelj

Iva Milohanić, tajnik i blagajnik

Upravni odbor: Željko Zec, Blaž Bošnjaković, Joško Listeš, Marija Milotić

Upravno vijeće: Željko Zec, Joško Listeš, Izidor Sekicki, Marijo Žmak, Blaž Bošnjaković, Hrvoje Okadar

Nadzorni odbor: Vilim Grbac, Sergije Jelenić, Jordan Rovis

ZAKLADA “BLAŽENI MIROSLAV BULEŠIĆ”

Dobrilina 6, 52000 Pazin

Tel/faks: 052/ 624-306 – caritas@pazinski-kolegij.hr

Željko Zec, upravitelj

Upravno vijeće: Željko Zec, Vladimir Brizić, Marli Gonan Božac, Đuro Vuradin, Maksimilijan Ferlin, Nela Peteh

SVEĆENIČKI DOM “BETANIJA”

Voltićeva 30, 52100 Pula

052/391 676

Milan Mužina, ravnatelj – 052/391-663

Marijan Kancijanić

Franjo Matoic

Ante Žufić

Petrović Branimir Aleksandar

Petrović Dragutin

Milan Milovan

Marijan Pamić

Ivan Štoković

Milivoj Koren

KUĆA MILOSRĐA MAJMAJOLA

Majmajola 35, 52215 Vodnjan

tel/faks 052/579-186

Tea Šiško, voditeljica

kuca.milosrdja@gmail.com

CENTAR ZA NEROĐENU DJECU

Sv. Petar u Šumi, kbr. 1, 52404 Sv. Petar u Šumi

052/686 201

JOSIP TURČINOVIĆ D.O.O. ZA NAKLADNIČKU I GRAFIČKU DJELATNOST

Dobrilina 6, 52000 Pazin

052/624 863 – tel/faks 052/624 342 – jt@pazinski-kolegij.hr

Nada Lakoseljac, direktorica

Djelatnici: Marija Dobrila, Klaudija Jelenković, Orijana Londero, Dolores Biasiol Vojnić, Željko Mrak

Nadzorni odbor: Sergije Jelenić, predsjednik Vilim Grbac, zamjenik predsjednika

Prodavaonice:

PAZIN: 52000 Pazin, Antuna Kalca 2

tel 052/621 082 – pazin@josipturcinovic.com

PULA: 52100 Pula, Danteov trg 1

tel/faks 052/216 498 – pula@josipturcinovic.com

POREČ: 52440 Poreč, Eufrazijeva 22

tel 052/451 784 – porec@josipturcinovic.com

LADONJA – vjerski informativno-kulturno list

Dobrilina 6, 52000 Pazin

052/624 863 – tel/faks 052/624 342 – jt@pazinski-kolegij.hr – ladonja@biskupija-porecko-pulska.hr

Vilim Grbac, glavni i odgovorni urednik

ISTARSKA DANICA – KALENDAR (izlazi od 1924. g.)

Dobrilina 6, 52000 Pazin

tel/faks 052/624 342

Istarsko književno društvo “Juraj Dobrila”

Dobrilina 6, 52000 Pazin

tel/faks 052/624 342 – jd@pazinski-kolegij.hr

Predsjednik: Josip Grbac

Vilim Grbac, potpredsjednik

Orijana Paus, tajnik

Marija Herak, rizničar

Upravno vijeće: Marijan Kancijanić, Jordan Rovis, Željko Zec

Najave