DEKANATI I DEKANI

I. BUZETSKI DEKANAT (župa 15, svećenika 4)
Roč 27 52425 ROČ
Dekan: Dalibor Pilekić
II. LABINSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 8)
1. Maja 3, 52220 LABIN
Dekan: Milivoj Koren
III. PAZINSKI DEKANAT (župa: 21, svećenika 14)
Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN
Dekan: Mladen Matika
IV. PIĆANSKI DEKANAT (župa 11, svećenika 6)
Pićan 7, 52332 PIĆAN
Dekan: Marijan Pamić
V. POREČKI DEKANAT (župa 17, svećenika 11)
Eufrazijeva 22, 52440 POREČ
Dekan: Milan Zgrablić
VI. PULSKI DEKANAT (župa 16, svećenika 16)
Voltićeva 26, 52100 PULA
Dekan: Milan Mužina
VII. ROVINJSKO-KANFANARSKI DEKANAT (župa 5, svećenika 6)
Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ
Dekan: mons. Vilim Grbac
VIII. UMAŠKO-OPRTALJSKI DEKANAT (župa 23, svećenika 10)
Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE
Dekan: dr. Josip Grbac
IX. VODNJANSKI DEKANAT (župa 10, svećenika 6)
Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA
Dekan: Graciano Živolić
 

ŽUPE POREČKE I PULSKE BISKUPIJE

BAČVA - župa Sv. Jakova apostola
Bačva 1, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Dariusz Szymanski s prebivalištem u Višnjanu
098/420 826
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
 BADERNA - župa Rođenja BDM
Baderna 29, 52445 BADERNA
Župnik: Ivan Kramar
tel/faks052/462 020
091/566 5310
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BALE - župa Pohođenja BDM
Trg Tomaso Bembo 7, 52211 BALE
Župnik: Joel Catary s prebivalištem u Kanfanaru
tel/faks 052/824 080
091/514 9805
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BARBAN - župa Sv. Nikole biskupa
Barban 62, 52207 BARBAN
Župnik: Bernard Jurjević
052/567 173
099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BERAM - župa Sv. Martina biskupa
Beram bb, 52000 PAZIN
Župnik: Ivan Macinić s prebivalištemu Tinjanu
091/626 0166
 
BOLJUN - župa Sv. Jurja mučenika
Boljun 1, 52434 BOLJUN
Župnik: Jure Purkić
052/631 037
095/801 4559
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BORUT - župa Sv. Mihovila arkanđela
Borut 1, 52402 CEROVLJE
Župnik: Marijan Pamić s prebivalištem u Pazinu, B. Milanovića 2
tel/faks 052/684 228
098/434 917
 
BRDA - župa Sv. Jakova apostola
Brdo 14, 52426 MOMJAN
Župnik: Miroslav Paraniak

099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
BRDO - župa Sv. Jurja mučenika
Brdo, 52232 KRŠAN
Upravitelj župe: Josip Peteh 091/595 3867
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BREST - župa Presvetog Trojstva
Brest 1, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župni Vikar: Želimir Bagavac  

098/726993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
BRTONIGLA - župa Sv. Zenona, biskupa
Trg Sv. Zenona 3, 52474 BRTONIGLA
Župnik: Željko Rajčić
tel/faks052/774 116
091/5243 248
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BUJE - župa Sv. Servula mučenika
Silvio Vardabasso 27, 52460 BUJE
Župnik: Mladen Juvenal Milohanić
tel/faks052/773 230
098/975 8163
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
BUZET - župa Marijina Uznesenja
Petra Flega 1, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak
Ivana Sancina 6, 52420 BUZET
tel/faks 052/662 679
098/264 678
052/662 340
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni Vikar: Želimir Bagavac

098/726993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
CEROVLJE - župa Uznesenja BDM
52402 CEROVLJE 35
Župnik: Marijan Pamić s prebivalištem u Pazinu, B. Milanovića 2
tel/faks 052/684 228
098/434 917
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ČEPIĆ - župa Presvetog Trojstva
Čepić 29, 52232 KRŠAN
Upravitelj župe: Josip Peteh s prebivalištem u Kršanu
052/867 838
091/595 3867
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ČRNICA - župa Sv. Roka
Črnica 3, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župni vikar: Želimir Bagavac  

098/726993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
DAJLA - župa Sv. Ivana Krstitelja
Dajla, 52466 NOVIGRAD
Župnik: Luka Pranjić s prebivalištem u Novigradu 091/525-3423
Župni vikar: Hector Bernardez Germade 099/676 0447
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
DOLENJA VAS - župa Svetog Martina biskupa
Dolenja Vas 19, 52426 LUPOGLAV
Župnik: Jure Purkić s prebivalištem u Boljunu
052/685 265
095 801 4559
 
DRAGUĆ - župa Svetog Križa
Draguć 36, 52402 CEROVLJE
Župnik: Ivan Štoković s prebivalištem u Vrhu 091/5736666
 
FAŽANA - nadžupa Sv. Kuzme i Damjana mučenika

Župni trg 4, 52212 FAŽANA

http://zupa-fazana.com/

tel/faks 052/521 097
Župnik: Ilija Jakovljević 099/285 6570
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Mons. Ivan Milovan, biskup u miru 052/521 799
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Nikola Kos, umirovljeni svećenik 098/907 4805
 
FILIPANA – župa Sv. Filipa i Jakova apostola
52206 MARČANA
Župnik: Hrvoje Okadar s prebivalištem u Hreljićima 098/967 4716
Župni vikar: Carlos Arturo Fonseca Farfan 099/693 3721
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
FUNTANA - župa Sv. Bernarda prezbitera
Antice Gašparini 27, 52452 FUNTANA tel/faks 052/441 095
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: Ivan Butković 091/460 0100
 
FUŠKULIN - župa Sv. Roka prezbitera
Fuškulin, 52440 POREČ
Župnik: Ivan Butković s prebivalištem u Funtani 091/460 0100
 
GALIŽANA - nadžupa Sv. Roka prezbitera
Galižana 207, 52216 GALIŽANA
Župnik: Joško Listeš s prebivalištem u Puli (Veli Vrh)
052/511 479
099/597 8712
 
GOLOGORICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Gologorica 7, 52402 CEROVLJE
Župnik: Anto Stjepanović
052/684 279
099/705 6470
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
GRAČIŠĆE - župa Sv. Vida i drugova mučenika
Gračišće 1, 52403 GRAČIŠĆE 052/687 115
Župnik: Maksimilijan Ferlin prebivalištem u Pazinskom kolegiju 098/948 9361
Župni vikar: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/597 9648
 
GRADINA - župa Sv. Andrije apostola
Gradina, 52450 VRSAR
Župnik: Lino Zohil s prebivalištem u Vrsaru 099/421 2255
 
GRDOSELO - župa Gospe od Zdravlja
Grdoselo 8, 52000 PAZIN 052/682 222
Župnik: Maksimilijan Ferlin s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 098/948 9361
Župni vikar: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/597 9648
 
GRIMALDA - župa Sv. Jurja mučenika
Grimalda 1, 52402 CEROVLJE
Župnik: Marijan Pamić s prebivalištem u Pazinu, B. Milanovića 2 098/434 917
 
GROŽNJAN - župa Sv. Vida, Modesta i Krescencije, mučenici
52429 GROŽNJAN, Obzidna 2 tel/faks 052/776 126
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: Miroslaw Paraniak 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
HRELJIĆI - župa Gospe od Zdravlja
Hreljići 11, 52207 BARBAN
Župnik: Hrvoje Okadar
052/580 557
098/967 4716
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 Župni vikar: Carlos Arturo Fonseca Farfan                                                                                  099/693 3721
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
HUM - župa Sv. Jeronima prezbitera
Hum 11, 52425 ROČ
Župnik: Dalibor Pilekić s prebivalištem u Roču 095/9078273
 
JURŠIĆI - župa Sv. Franje Asiškog
Juršići 7, 52215 SVETVINČENAT
Župnik: Darko Zgrablić s prebivalištem u Svetvinčentu 098/362 888
 
KALDIR - župa Sv. Ivana Krstitelja
Kaldir 1, 52424 MOTOVUN
Župnik: Izidor Sekicki s prebivalištem u Motovunu 091/720 5520
 
KANFANAR - župa Sv. Silvestra pape
Dvigradska 10, 52352 KANFANAR
Župnik: Joel Catary
tel/faks 052/825 115
091/514 9805
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KAROJBA - župa Svih Svetih
Karojba 50/a, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca
tel/faks 052/683 158
098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
KAŠĆERGA - župa Sv. Marka evanđelista
Kašćerga 22, 52000 PAZIN
Župnik: Ante Žufić s prebivalištem u Trvižu
052/691 040
 
KAŠTEL - župa Sv. Sabe opata
Kaštel 15, 52460 BUJE
Župnik: Benjamin Petrović Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
KAŠTELIR - župa Sv. Kuzme i Damjana mučenika
Kaštelir 67, 52464 KAŠTELIR
Župnik: Marijan Kancijanić
052/455 084
098/421 935
 
KOSTANJICA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kostanjica 35, 52429 GROŽNJAN
Župnik: Miroslav Paraniak s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
KOŽLJAK - župa Sv. Hadrijana mučenika
Kožljak, 52232 KRŠAN
Župnik: Branimir Aleksandar Petrović s prebivalištem u Plominu 091/971 9120
Župni vikar: Dragutin Petrović s prebivalištem u Plominu 098/208 141
 
KRASICA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Krasica 1, 52460 BUJE
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
KRBUNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Krbune, 52333 PODPIĆAN
Župnik: Anto Stjepanović s prebivalištem u Gologorici 099/705 6470
 
KRINGA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kringa 26, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak
052/686 810
098/166-3646
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRNICA - MUTVORAN - župa Sv. Marije Magdalene pokornice
Krnica 81, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić
052/556 329
099/502 4949
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠAN - župa Sv. Antuna opata
Kršan 14, 52232 KRŠAN
Upravitelj župe: Josip Peteh
091/595 3867
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
KRŠETE - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Kršete 37, 52474 BRTONIGLA
Župnik: Mirko Vukšić
tel/faks052/743 493
099/300 2545
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
LABIN DONJI - župa Gospe Fatimske
Zelenice 12, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković 091/788 1094
 
LABIN GORNJI - župa Rođenja BDM
1. Maja 3, 52220 LABIN
Župnik: Milivoj Koren
052/852 482
faks 052/ 852 245
098/963 2097
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni suradnik: Jeronim Jokić 098/941 8770
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
LABIN MARCILNICA - Župa Presvetog Srca Isusova
Matije Vlačića II/13, Marcilnica, 52220 LABIN
Župnik: Blaž Bošnjaković s prebivalištem u Donjem Labinu
052/857 302
091/788 1094
 
LABINCI - župa Sv. Ivana Krstitelja
Labinci, 52464 KAŠTELIR
Župnik: Marijan Kancijanić s prebivalištem u Kašteliru 098/421 935
 
LANIŠĆE - župa Sv. Kancija, Kancijana i Kancijanile mučenika
Lanišće 122, 52420 BUZET
Župnik: Dalibor Pilekić s prebivalištem u Roču
052/661 018
095/9078273
 
LINDAR - župa Sv. Mohora i Fortunata mučenika
Lindar 58, 52000 PAZIN
Župnik: Maksimilijan Ferlin s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 098/948 9361
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/597 9648
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
LIŽNJAN - župa Sv. Martina biskupa
Ližnjan 166, 52203 MEDULIN
Župnik: Milan Milovan

tel/faks 052/578 185

098/207 749

 
LOBORIKA - župa Sv. Flora biskupa
Loborika 14, 52206 MARČANA
Župnik: Hrvoje Okadar 098/967 4716
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Carlos Arturo Fonseca Farfan                

  099/693 3721

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
LOVREČICA - župa Sv. Lovre mučenika
Lovrečica, Slanik 4, 52470 UMAG
Upravitelj župe: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
MARČANA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Marčana 427, 52206 MARČANA
Župnik: Hrvoje Okadar
tel/faks 052/571 106
098/967 4716
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Carlos Arturo Fonseca Farfan                                                                                 099/693 3721
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MATERADA - župa BDM od Snijega
Materada 2, 52470 UMAG
Župnik: Mirko Vukšić s prebivalištem u Kršetama 098/923 7706
 
MEDULIN - župa Sv. Agneze djevice i mučenice

Centar 222, 52203 MEDULIN
Župnik: Ante Močibob

http://www.zupa-medulin.com/

tel/faks 052/576 006
098/729 748
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOMJAN - župa Sv. Martina biskupa
Momjan 5, 52462 MOMJAN
Župnik: Miroslaw Paraniak s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu 099/242 1881
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: s prebivalištem u Sv. Mariji na Krasu  
 
MOTOVUN - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Mure 9, 52424 MOTOVUN
Župnik: Izidor Sekicki
052/681 667
091/720 5520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
MOTOVUNSKI NOVAKI - župa Sv. Marine djevice
Motovunski Novaki 30, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca
052/682 512
098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
MUNTIĆ - župa Sv. Jeronima crkvenog naučitelja
Muntić, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
MUNTRILJ - župa Sv. Roka prezbitera
Muntrilj, 52444 TINJAN
Župnik: Stipan Bošnjak s prebivalištem u Kringi 098/166 3646
 
NOVA VAS (NAD MIRNOM) - župa Sv. Mihovila arkanđela
Nova Vas bb, 52472 BRTONIGLA
Župnik: Željko Rajčić s prebivalištem u Brtonigli 091/524 3248
 
NOVA VAS (POREČKA) - župa Sv. Roka prezbitera
52446 NOVA VAS, Višnjanska 13
Župnik: Ivan Princ
052/421 004
098/440 895
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
NOVIGRAD - župa Sv. Pelagija mučenika
Novigradske biskupije 5, 52466 NOVIGRAD 052/757 779
faks: 052/757 621
Župnik: Luka Pranjić 091/525 3423
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Hector Bernardez Germade 099/676 0447
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Stalni đakon: Ivan Kisegi 098/986 8525
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
OPRTALJ - župa Sv. Jurja mučenika
Oprtalj bb, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila
052/644 200
091/521 3134
 
PAZ - župa Uznesenja BDM
Paz 2, 52434 BOLJUN
Župnik: Anto Stjepanović s prebivalištem u Gologorici 099/705 6470
 
PAZIN - župa Sv. Nikole biskupa

Antuna Kalca 2, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Mladen Matika

tel/faks 052/622 198
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PAZINSKI NOVAKI - župa Sv. Mihovila arkanđela
Pazinski Novaki 18, 52402 CEROVLJE
Župnik: Anto Stjepanović s prebivalištem u Gologorici
052/684 024
052/684 279
099/7056 470
 
PETROVIJA - župa Sv. Stjepana prvomučenika
Petrovija 38, 52470 UMAG
Župnik: Mirko Vukšić s prebivalištem u Kršetama 099/300 2545
 
PIĆAN - nadžupa Navještenja BDM
Pićan 7, 52332 PIĆAN
Župnik: Antun Kurelović
tel/faks052/869 358
091/132 2373
 
PLOMIN - župa Sv. Jurja mučenika
Plomin 24, 52234 PLOMIN 052/863 472

Župnik: Branimir Aleksandar Petrović

Župni vikar: Dragutin Petrović

091/971 9120

098/208 141
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
POMER - župa Pohođenja BDM
Pomer bb, 52100 PULA
Župnik: Antun NIžetić s prebivalištem u Premanturi 098/957 2830
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
POREČ - župa Uznesenja BDM
Župna kuća: Eufrazijeva 22, 52440 POREČ 052/431 635
faks 052/423 154
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: Milan Zgrablić
098/257 333
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Mladen Pranjić
098/753 437
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Vladimir Brizić 091/263 5074
099/808 9280
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
PREMANTURA - župa Sv. Lovre mučenika
Premantura 87, 52100 PULA
Župnik: Antun Nižetić
tel/faks 052/575 136
098/957 2830
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - GOSPA OD MORA - župa BDM
Kupelwieserova 3, 52100 PULA 052/211 393
faks 052/213 597
Župnik: Maksimilijan Buždon 095/837 5603
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - KATEDRALA župa Uznesenja BDM
Kandlerova 27, 52100 PULA
Župnik: Rikard Lekaj

tel/faks 052/222 538
098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Marcin Madej

0911708981

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
PULA - KRIST SPASITELJ - župa Krista Spasitelja
Creska 7 (Veli Vrh), 52100 PULA
Župnik: Joško Listeš
052/534 495
099/597 8712
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - SVETI ANTUN - župa Sv. Antuna Padovanskoga

Varaždinska 2, 52100 PULA

http://www.svetiantunpula.com/

tel/faks 052/216 225
Župnik: o. Gabriel Škibola
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Leopold Mičić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar:o. Mate Trinajstić 091/570 0779
 
PULA - SVETI IVAN KRSTITELJ - župa Sv. Ivana Krstitelja
Sv. Ivan, Medulinska 4, 52100 PULA tel/faks 052/506 823
Župnik: o. Đuro Hontić 091/506 6031
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Ivica Vidović
 
Župni vikar: o. Jeronim Vujić 098/171 7130
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - SVETI JOSIP - župa Sv. Josipa
Dinka Vitezića 32, 52100 PULA 052/210 451
052/210 454
faks 052/210 461
Župnik: Ivan Prodan 091/767 9169
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
PULA - SVETI PAVAO - župa Sv. Pavla apostola

Josipa Voltića 26, 52100 PULA

http://www.svetipavaopula.hr/

052/391 663
faks 052/393 790
Župnik: Milan Mužina 091/205 7434
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni suradnik: Josip Zović 098/166 7416
 
RABAC - župa Sv. Andrije apostola
Jadranska 4, 52221 RABAC
Župnik: Stipan Mišura
tel/faks 052/872 529
091/515 7802
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
RAČICE - župa Presvetog Trojstva
Račice, 52420 BUZET
Župnik: Ivan Štoković s prebivalištem u Vrhu 091/573 6666
 
RAKALJ - župa Rođenja BDM
Dalmatinska 20, Rakalj, 52208 KRNICA
Župnik: Graciano Živolić s prebivalištem u Krnici
tel/faks 052/556 032
099/502 4949
 
RAKOTULE - župa Sv. Roka prezbitera
Rakotule 1, 52423 KAROJBA
Župnik: Rudolf Koraca  098/889 559
rudolf.koraca@pu_hnet.hr
 
RAŠA - župa Sv. Barbare djevice i mučenice
Istarska 27, 52223 RAŠA tel/faks 052/874 635
Župnik: Milivoj Koren s prebivalištem u Gornjem Labinu 098/963 2097
Župni suradnik: Jeronim Jokić
098/941 8770
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ROČ - župa Sv. Bartolomeja apostola
Roč 27, 52425 ROČ tel/faks 052/ 666 462
Župnik: Dalibor Pilekić 095/9078273
091/788 1053
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ROVINJ - župa Sv. Jurja mučenika i Sv. Eufemije djevice i mučenice

Garibaldijeva 1, 52210 ROVINJ

http://www.zuparovinj.hr/

052/815 615
faks 052/841 520
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: mons. Vilim Grbac
098/421 657

Župni vikar: Karol Homieja 099/515 3053
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ROVINJSKO SELO - župa Sv. Antuna opata
Rovinjsko Selo 24, 52210 ROVINJ 052/830 390
faks 052/842 024
Župnik: o. Job Mikolić s prebivalištem u Rovinju, De Amicis 36 098/9293 583
 
SAVUDRIJA - župa Sv. Ivana apostola
Savudrija 11, 52475 SAVUDRIJA
Župnik: Benjamin Petrović
052/759 623
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SKITAČA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Skitača bb, 52222 KOROMAČNO
Župnik: Ivan Mlikota s prebivalištem u Koromačnu 091/922 6562
 
SLUM - župa Sv. Mateja apostola
Slum 1, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župni vikar: Želimir Bagavac
 
 

098/726993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
SOVINJAK - župa Sv. Jurja mučenika
Sovinjak 9, 52420 BUZET
Župnik: Mario Žmak s prebivalištem u Buzetu 098/264 678
Župni vikar: Želimir Bagavac
 
 

098/726993

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
STARI PAZIN - župa Sv. Jurja mučenika

Stari Pazin 9, 52000 PAZIN

http://zupa-stari-pazin.com/
Župnik: Željko Zec

tel/faks 052/622 796
098/254 351
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SUŠNJEVICA - župa Sv. Ivana Krstitelja
52233 SUŠNJEVICA
Župnik: Dragutin Petrović 098/208 141
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Branimir Aleksandar Petrović s prebivalištem u Plominu 091/971 9120
 
SVETA LUCIJA PAZINSKA - župa Sv. Lucije djevice i mučenice
Župnik: Željko Zec s prebivalištem u Starom Pazinu 098/254 351
 
SVETA MARIJA NA KRASU - župa BDM od Milosti
Sv. Marija na Krasu kbr. 12, 52470 UMAG tel/faks 052/684 232
Župnik: Benjamin Petrović
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
   
 
SVETA NEDELJA LABINSKA - Župa Presvetog Trojstva
Sv. Nedelja 80, 52231 SV. NEDELJA tel/faks052/865 199
Župnik: Milivoj Koren s prebivalištem u Gornjem Labinu 098/963 2097
Župni suradnik: Jeronim Jokić
098/941 8770
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI IVAN I PAVAO - župa istoimenih svetaca
Župnik: o. Josip Euzebije Knežević s prebivalištem u Sv. Petru u Šumi 095/197 3750
Župni vikar: o. Czeslaw Bielen s prebivalištem u Sv. Petru u Šumi 091/899 1860
 
SVETI IVAN OD ŠTERNE - župa Sv. Ivana Krstitelja
Majkusi 1, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Dariusz Szymanski s prebivalištem u Višnjanu 098/420 826
 
SVETI IVANAC NAD RAŠOM - Župa Bezgrešnog Začeća BDM i Sv. Ivana Krstitelja
Sveti Ivanac 2, 52341 ŽMINJ
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI LOVREČ LABINSKI - Župa Sv. Lovre mučenika
Diminići 2, 52222 KOROMAČNO
Župnik: Ivan Mlikota
052/876 091
091/922 6562
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI LOVREČ PAZENATIČKI - župa Sv. Martina biskupa
Funtanela 2, 52448 SVETI LOVREČ
Župnik: Milan Zgarblić s prebivalištem u Poreču
098/257 333
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI MARTIN - župa Sv. Martina biskupa
Sv. Martin 23, 52231 SVETA NEDELJA
Župnik: Milivoj Koren s prebivalištem u Gornjem Labinu 098/963 2097
Župni vikar: Jeronim Jokić
098/941 8770
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
SVETI MATEJ - CERE - župa Sv. Mateja apostola
Sv. Matej - Cere 3, 52341 ŽMINJ 052/823 740
Upravitelj župe: Bernard Jurjević s prebivalištem u Barbanu 099/558 6977
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Antun Nižetić s prebivalištem u Barbanu   0989572830
 
SVETI PETAR U ŠUMI - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Župna kuća: 52404 SVETI PETAR U ŠUMI 1 tel/faks052/686 201
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župnik: o. Josip Euzebije Knežević 095/197 3750
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: o. Czeslaw Bielen 091/899 1860
 
SVETI VITAL (BRIG) - župa Sv. Vitala mučenika
Sv. Vital - Brig 35, 52447 VIŠNJAN
Upravitelj župe: Leonardo Krakan s prebivalištem u Vižinadi 091/7218 685
 
SVETVINČENAT - župa Sv. Vinka mučenika
Svetvinčenat 39, 52342 SVETVINČENAT tel/faks 052/560 004
Župnik: Darko Zgrablić 098/362 888
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
ŠIŠAN - nadžupa Sv. Feliksa i Fortunata mučenika
Šišan 201, 52100 PULA
Upravitelj župe: Armando Illich s prebivalištem u Valturi 091/163 4803
 
ŠTERNA - župa Sv. Mihovila arkanđela
Šterna 3, 52428 OPRTALJ
Župnik: Lino Rakar s prebivalištem u Zrenju 091/9848 873
 
ŠTINJAN - župa Sv. Margarete djevice i mučenice
Sv. Margarite 4, Štinjan, 52100 PULA 052/517 197
Župnik: Rikard Lekaj s prebivalištem u Puli - Katedrala 098/932 8484
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Marcin Madej s prebivalištem u Puli - Katedrala

0911708981

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ŠUMBER - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Šumber 100, 52231 SV. NEDELJA
Župnik: Milivoj Koren s prebivalištem u Gornjem Labinu 098/963 2097
Župni suradnik: Jeronim Jokić 098/941 8770
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
TAR - župa Sv. Martina biskupa
Istarska 16, 52465 TAR 052/443 200
Župnik: Ivan Princ s prebivalištem u Novoj Vasi Porečkoj 098/440 895
 
TINJAN - župa Sv. Šimuna i Jude apostola
Tinjan 26, 52444 TINJAN 052/626 016
052/694 322
faks 052/694 323
Župnik: Ivan Macinić 091/626 0166
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
TRIBAN - župa Sv. Jurja mučenika
Triban, 52460 BUJE
Župnik: Mladen Juvenal Milohanić s prebivalištem u Bujama 098/975-8163
 
TRVIŽ - župa Gospe od Sv. Krunice
Trviž 15, 52000 PAZIN
Župnik: Ante Žufić
052/691 040
 
TUPLJAK - župa Sv. Bartula apostola
Tupljak bb, 52333 PODPIĆAN 052/867 779
Upravitelj župe: Antun Kurelović 091/132 2373
 
UMAG - župa Sv. Peregrina mučenika
Ernesta Miloša 13, 52470 UMAG tel/faks 052/751 437
Župnik: Josip Grbac
098/219 660
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
Župni vikar: Anton Pernat 099/793 1292


Župni vikar: Marcel Lakoseljac 098/689 068
Murine, Šesta ulica 2, 52470 UMAG 052/742 537
Josip Grbac, rektor crkve BDM Žalosne 098/219 660
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VALTURA - župa Sv. Ivana apostola
Valtura 54, 52100 PULA
Župnik: Armando Illich
052/550 069
091/163 4803
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VIŠNJAN - župa Sv. Kvirika i Julite mučenika
Istarska 4, 52463 VIŠNJAN
Župnik: Dariusz Szymanski
052/449 291
098/420 826
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VIŽINADA - župa Sv. Jeronima, crkvenog naučitelja
Breza 38, 52447 VIŽINADA
Upravitelj župe: Leonardo Krakan
052/446 120
091/7218 685
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.
 
VODNJAN - župa Sv. Blaža biskupa i mučenika

Svetoga Roka 4, 52215 VODNJAN

http://zupavodnjan.com/
Župnik: Marijan Jelenić

tel/faks 052/511 420
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

Župni vikar: Antun Nižetić s prebivalištem u Barbanu

098/9572830
 
VRANJA - župa Sv. Petra i Pavla apostola
Vranja, 52434 BOLJUN
Župnik: Jure Purkić s prebivalištem u Boljunu 098/166 1634
 
VRH - župa Uznesenja BDM
Vrh 3, 52420 BUZET
Župnik: Ivan Štoković
052/667 230
091/573 6666
 
VRSAR - župa Sv. Martina biskupa

Gradska vrata 19, 52450 VRSAR
Župnik: Lino Zohil

http://www.zupavrsar.com/

tel/faks 052/441 109
099/421 2255
Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli.

 
ZAMASK - župa Sv. Mihovila arkanđela
Zamask 1, 52000 PAZIN
Župnik: Ante Žufić s prebivalištem u Trvižu 052/691 040
 
ZAREČJE - župa Rođenja BDM
Zarečje 5, 52000 PAZIN
Župnik: Maksimilijan Ferlin s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 098/948 9361
Župni vikar: Filip Celent s prebivalištem u Pazinskom kolegiju 091/597 9648
 
ZAVRŠJE - župa Rođenja BDM
Završje, 52428 OPRTALJ
Župnik: Antun Jukopila s prebivalištem u Oprtlju 091/521 3134
 
ZRENJ - župa Sv. Jurja mučenika
Zrenj 1, 52428 OPRTALJ
Župnik: Lino Rakar
052/644 144
091/9848 873
 
ŽBANDAJ - župa Sv. Ivana i Pavla mučenika
Žbandaj 24, 52440 POREČ
Župnik: Ivan Kramar s prebivalištem u Baderni
052/460 010
091/566 5310
 
ŽMINJ - župa Sv. Mihovila arkanđela
Trg Maršala Tita bb, 52341 ŽMINJ
Župnik: Jordan Rovis
tel/faks 052/846 318
098/334 228