1550944Poreč, 14. siječnja 2023.

„Duh Gospodnji na meni je, jer me pomaza!“ (Iz 61,1).

Draga braćo i sestre, dragi vjernici i poštovani predstavnici građanskih vlasti i društvenoga života, Božja nam riječ svima, a posebno nama, draga braćo svećenici i oci biskupi na čelu s našim današnjim Slavljenikom biskupom Ivanom, po starozavjetnom proroku progovara i poziva nas na izvore našeg identiteta: „Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza. On me posla blagovjesnikom biti siromasima, iscijeliti srca slomljena, na slobodu pustiti potlačene, proglasiti godinu milosti Gospodnje!“ (Iz 61,1-2).

1. Optika Duha Svetoga. Sebe, svoj sadašnji trenutak, svoj poziv i identitet možemo najbolje sagledati i donekle razumjeti samo kroz optiku Duha Svetoga, koji podiže različite ljude, karizme i službe u svojoj Crkvi, te je među njima podigao i svakoga od nas. Sebe, svoj identitet, poslanje i život možemo shvatiti samo kroz optiku vjere u Isusa Krista, utjelovljenog, raspetog i uskrslog Gospodina; kroz optiku Crkve koja je njegovo otajstveno tijelo, i u službi ostvarenja njegova poslanja, primljenog od Oca, u svijetu. Želimo li ispravno sagledati i vrednovati povijest svakoga od nas, onda ju trebamo promatrati polazeći od onoga što je bilo "u početku". A što je naš "početak"? "Duh Gospodnji na meni je!" – taj je dar Duha Svetoga "naš početak" i on predstavlja naš kršćanski te naš svećenički i biskupski - apostolski iskon.

 1560043

2. Krist – izvor i početak svećeništva i apostolske službe. Kao ljudi određeni smo i omeđeni različitim stvarnostima. Svaki od nas je drugačiji, jedinstven, neponovljiv, originalan, ima svoju osobnu povijest, priču svoga života, ono što je poznato samo njemu i Gospodinu i što je različito od drugih priča. No, on je birao svakoga od nas, a ne mi njega (usp. Iv 15,16). Bog je najprije svakoga od nas u Kristu pogledao i zavolio, učinio nas je svojim prijateljima kojima je priopćio sve što je čuo od Oca svojega (usp. Iv 15,15). Mi smo, stoga, njegovo otajstveno tijelo – Crkva. On nas je izabrao i učinio nas dionicima svoje svećeničke, proročke i kraljevske službe 'da rod donosimo i rod naš da ostane' (usp. Iv 15,16). A dva su načina ostvarenja njegove pastirske ljubavi i poslanja naviještanja radosne vijesti, posvećivanja i služenja u ljubavi, što smo ga svi primili od njega, i dva su sakramenta za izgradnju Crkve: sveti red i ženidba ( usp. KKC, 1534).

3. Kristov Duh ljubavi - izvor i početak pastirskog identiteta i poslanja. Tako  Bog u svojoj providnosti jedne dionike svoje ljubavi (usp. Iv 15,9-10) poziva da po sakramentu ženidbe, njegujući bračnu i obiteljsku ljubav, prihvaćajući i odgajajući svoju djecu te promičući evanđeoske vrednote i stavove u društvu Crkvu izgrađuju kao kvasac civilizacije ljubavi u društvu i kao istinsku promicateljicu humanosti, pravičnosti, poštenja i dobrote prema svima. A druge dionike svoje ljubavi Gospodin izabire usred njihove naše braće i sestara i poziva ih da prihvaćanjem sv. reda i suobličenjem njemu – Kristu, koji je Zaručnik i Glava Crkve, budu „graditelji u ljubavi“. To su biskupi i njima pridruženi svećenici i đakoni. Duh Sveti, silazi na njih te oni svojim navještajem Božje riječi, posvećivanjem i poniznim služenjem bivaju poslani 'blagovjesnicima biti siromasima, iscjeljivati srca slomljena, zarobljenicima i ovisnicima proglašavati slobodu, sužnjima oslobođenje, snažiti nepravedno zatvorene, osuđivane, potlačene i odbačene te proglašavati milosrđe Gospodnje' (usp. Iz 61,1-2).

Dakle, ljubav kojom nas Krist ljubi, njegov Duh ljubavi kojega on izlijeva na nas je izvor i početak poslanja, službe i identiteta biskupa i drugih zaređenih službenika  Crkve. Poput prve dvanaestorice Isusovih apostola, ni mi današnji apostoli nismo idealni, nismo savršeni, ali on nas je izabrao, pozvao i po svetom redu na nas izlio svoga Duha navjestitelja, posvetitelja i služitelja u ljubavi.

4. „Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge (usp. Iv 15,17). U današnjem evanđeoskom odlomku Isus poziva svoje apostole: „Ostanite u mojoj ljubavi“ (usp. Iv 15,10); „Ljubite jedni druge kao što sam ja vas ljubio. Veće ljubavi nitko nema od ove: da tko život svoj položi za svoje prijatelje (usp. Iv 15,13). Tako su oči Božjega naroda i oči ovoga svijeta, draga braćo biskupi i svećenici, uprti i u nas te u naš život. U našem pastirskom i evangelizacijskom djelovanju čak je važnije što kao biskupi i svećenici živimo i svjedočimo, negoli aktivnosti koje poduzimamo. Važnije je što Krist čini u nama, negoli što mi javno činimo i poduzimamo. Važniji su naše međusobno zajedništvo i ljubav od naših pojedinačnih akcija, odnosno važnije je da kao se kao braća i suradnici ljubimo te da djelujemo zajedno, negoli da budemo, pa makar i savršeni, samci. Od naših vidljivih uspjeha, često su plodnije naše ponizne žrtve i samozatajni križevi koje nosimo. Kristovo se svećeništvo nije ostvarilo u obredu, nego u velikodušnom daru sebe samoga i svoga života za nas. I naša ljubav prema drugima te strpljivost na križu su također katedra s koje poučavamo. Budimo svjesni da smo mi biskupi i svećenici uvijek znak, znak Isusa Krista, raspetoga i uskrsloga te snage i djelovanja njegova Svetoga Duha.

5. Pastirska služba biskupa. „Ovo vam zapovijedam: da ljubite jedni druge“ (Iv 15,17) – Ljubav je bit, ne samo Kristova, nego i biskupskog te svećeničkog pastirskog života i poslanja. „Budete li čuvali moje zapovijedi ostat ćete u mojoj ljubavi“ (Iv 15,10). Biskup je u biskupijskoj zajednici svjedok i znak Božje blizine i ljubavi. Biskupa bi, stoga, trebale resiti ljubav i blizina s Bogom koju on ostvaruje prije svega po molitvi; potom suradnja i zajedništvo s drugim biskupima; blizina, podrška i ljubav prema svećenicima jer oni djeluju u njegovo ime i pod njegovim vodstvom; te bratska i očinska blizina Bogu posvećenim osobama i s Božjim narodom. Biti biskup znači uvijek imati pred očima primjer Isusa koji je, kao Dobri Pastir, došao da ne bude služen, nego da služi i da svoj život dade za svoje ovce (usp. Mt 10,28; Iv 10,11). Biskupov autoritet raste zajedno s njegovom poniznošću.

Kao oni koje je Isus udostojao učiniti dionicima pastirske ljubavi, mi biskupi i svećenici se svakodnevno pričešćujemo da bi nas euharistijski kruh suobličio Isusu, čuvao u njegovoj ljubavi te da bi naša ljubav prema svećenicima i vjernicima bila vjerodostojan spomen na Isusa. Naš život ne pripada nama, nego po uzoru na Isusa Krista nebeskom Ocu i onima kojima smo poslani. Služba pastira nije „šefovanje“ nego je ponizno služenje i izgrađivanje u ljubavi. Pastir ne vlada, nego ljubi i služi, slobodan od sebe i veći od tuđih slabosti te vlastite povrijeđenosti. Kristova ljubav ga potiče na obnavljanje odnosa u zajednici u kojoj služi, na prihvaćanje i poštovanje svakoga čovjeka; omogućuje mu da svaki napor pretvori u radostan dar te ga oslobađa od svake krutosti i napasti posjedovanja. Sv. Pavao je posvjedočio da je svoju pastirsku službu obavljao u suzama i u kušnjama, često napadan i progonjen od Isusovih neprijatelja i od raznih neprijatelja Crkve. A Isus je to prorekao i svim svojim učenicima.

6. Časna, ali zahtjevna služba. Biskupska služba je po sebi kritika svake vrste egoizma te rafinirane sebičnosti koji se pokušavaju prerušiti i predstaviti kao ljubav. I dogodi li se, nažalost, da naš život prestane biti izgrađivanje u ljubavi te se pretvori u traženje sebe i afirmaciju svoje volje, i tada smo znak, ali kontraznak i najočitiji primjer promašenosti naše egzistencije te svjedoci kako će onaj 'tko hoće svoj život spasiti, taj život u stvari izgubiti'.

Draga braćo i sestre, makar je časna, biskupska služba nije uvijek ugodna. Ponekad je i izrazito zahtjevna. Živimo, naime, u društvu i u sredini koja je krajnje netolerantna prema svemu što u pitanje stavlja sekularne postulate, kriterije, stavove i ideologiju. S tim se posebno treba moći nositi biskup, koji treba biti odvažan i jak, ali ne snagom sile, nego jasnoćom evanđeoskih kriterija te privlačnošću i uzvišenošću Kristovih ideala.

7. „Graditelj u ljubavi“. Dragi preuzvišeni biskupe Ivane, vi ste sebi kao svoje biskupsko geslo izabrali i kao prvu te najveću svoju zadaću biti „Graditelj u ljubavi“. Moramo danas, osvrćući se na 25 godina Vašega biskupskoga služenja, priznati da Vas u njemu doista prepoznajemo i da ono jako dobro izriče i ocrtava Vas. To ste Vi: „Graditelj u ljubavi!“

Vrlo ste jednostavan i drag, ponizan, nenametljiv i skroman čovjek. Zračite dobrotom i poštovanjem prema svakome. Bili ste i ostali ste tih i blag, skrban, dobar i plemenit otac i brat, pun ljubavi i dobrote. Posvjedočili ste to na brojne načine kroz minule godine Vaše biskupske službe. U svemu ste čovjek suradnje s drugim biskupima; biskup blizine i podrške svećenicima i redovnicima; pristupačan, jednostavan i blizak u komunikaciji s vjernicima i nositeljima raznih građanskih službi; čovjek razumijevanja, blagosti i tolerancije.

Vaša ponizna dobrota, požrtvovna dobrohotnost i ljubav prema svima; Vaše tiho, nenametljivo i samoprijegorno služenje Crkvi u Istri i spremnost svojom prisutnošću i doprinosom, predsjedanjem euharistijskim i drugim slavljima te  poniznim prihvaćanjem raznih obaveza po župama pomoći te zamijeniti Apostolskoga upravitelja, preopterećenog drugim brojnim službama, očiti su znak Vaše velikodušne pastirske spremnosti na ponizno služenje i izgrađivanje u ljubavi. Tom svojom poniznom raspoloživošću i odazivanjem na njihove pozive podržavate svećenike i njihova pastoralna nastojanja te ublažavate relativno dug period odsutnosti dijecezanskoga biskupa iz života župnih zajednica. To doista zaslužujete duboko poštovanje.

8. Čovjek vjere i Crkve. U svojoj službi ste se pokazali i dokazali kao čovjek vjere i Crkve; dubokog osobnog vjerničkog poštovanja i ljubavi prema papi te odanosti i poslušnosti prema njegovu autoritetu. No, istodobno ste i čovjek savjesti. Dragi Bog Vam nije „dao duh bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora“ (2 Tim 1,7). Stoga se, dragi biskupe Ivane, niste libili, i niste se bojali kad Vam je to nalagala Vaša savjest, donošenja niti veoma teških i zahtjevnih odluka, koje su Vam priskrbile puno pritisaka, nerazumijevanja i patnje. Velika je stvar i to što niste dopustili da Vam se u srcu nastani nezadovoljstvo ili gorčina te da takve osjećaje prenosite i na druge. Naprotiv, sačuvali ste u svemu nutarnji mir i vedrinu te taj mir, vedrinu i ljubav prema Crkvi prenosite i na svećenike te na sve druge. Vaša šutnja, strpljivost na križu, mir i vedrina su katedra s koje nam šaljete snažnu poruku čovjeka vjere, poniznosti, slobode od sebe i slobode od vlasti, predanja i ljubavi prema Bogu i prema njegovoj Crkvi. Povijest će Vas zapamtiti kao dobrog i požrtvovnog pastira, koji je uistinu ljubio svoju Zaručnicu i hrabro joj ostao vjeran.

Ispod povijesnih naslaga na svjetlo ste izvukli  i pobrinuli se da na čast oltara budu stavljena dvojica Vaših istarskih svećenika – mučenika: bl. Miroslav Bulešić i bl. Francesco Bonifacio, ponos i kruna Vaše Crkve i klera u Istri.

Zdušno ste nastavili projekt Pazinskoga kolegija, kojega je započeo Vaš predšasnik u službi, blage uspomene mons. Antun Bogetić, i ondje ste sagradili učenički dom i sportsku dvoranu. U Puli ste sagradili župnu crkvu i centar sv. Josipa te dogradili Svećenički dom. Obnovili ste više crkava i župnih stanova diljem biskupije. Ovdje u Poreču ste priskrbili i temeljito uredili novu zgradu Biskupskog ordinarijata, a Biskupiji ste ostavili u baštinu i pastoralno-rekreativni centar u Novigradu.

Dragi biskupe Ivane, čestitamo Vam i molimo da Vas Krist Gospodin i dalje snaži i nosi svojim svetim Duhom. Molimo ga da i dalje učvršćuje i snaži Vaš pastirski autoritet, koji ne počiva na vlasti, nego na postojanom izgrađivanju Crkve u ljubavi. Neka Vas prati ćilim zdravljem da još godine mnoge možete 'blagovjesnikom biti siromasima, iscjeljivati srca slomljena, zarobljenicima proglašavati slobodu, a sužnjima oslobođenje i nadu' (usp. Iz 61,1-2). I njegov blagoslov neka trajno ostane s Vama. Amen!

Najave i obavijesti

Četvrtak: 2 Velj 2023
Središnja biskupijska proslava Dana posvećenog života
Petak: 3 Velj 2023
Vodnjan: Blagdan sv. Blaža

Istaknuto

 

 

 

100. obljetnica

Miroslav Bulešić

Zaklada

Biskupija na Facebooku

Biskupija na YouTube

Kalendar događanja

Foto galerija

Ova web stranica koristi kolačiće

Ova web stranica koristi kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Klikom na poveznicu 'Informacije' saznajte više o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Prihvaćam' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.