Betanija
Adresa:

Voltićeva 30

52100 Pula

Telefon: 052/ 391 – 664

Fax: 052/ 391 – 993

Ravnatelj: MUŽINA Milan

 

Sadašnja kuća svećeničkog doma bila je otvorena 1981. kao župni pastoralni centar pri Župi Sv. Pavla u Puli. Devedesetih je godina preuređen u svećenički dom „Betanija" u kojem su smješteni bolesni ili umirovljeni svećenici Porečko-pulske biskupije. Za svećenike brinu ravnatelj doma (jedan od svećenika iz biskupije), jedna domaćica, te dvije stručne njegovateljice.

Dom može primiti 15 osoba, a trenutno ih je u domu smješteno 10 (8 umirovljenih, 1 aktivni, 1 na rehabilitaciji).

Unutar Doma nalazi se Kapela koja služi za potrebe korisnika Doma.

Svećenički dom "Betanija"

Voltićeva 30, 52100 Pula

052/391 676

 

Milan Mužina, ravnatelj

052/391-663

091/205-7434

 

Mons. Ante Bogetić, biskup u miru
052/391-297

099/214-8565

Ivan Bartolić
052/885-813

Stjepan Cvitić
052/392-041

Atilije Krajcar
091/550-5960

Frane Kurelović
052/392-595
098/949-0688

Franjo Matoic
095/520-0581

Marino Mikolić
098/9978 984

Božo Milanović
052/391-993

Marijan Milovan
091/578-1721

Atilije Nefat
052/391-674
095/848-4662

Josip Zović

098/166 7416