Razmišljajući o spomen obilježju za mjesto gdje je uhićen svećenik Francesco Bonifacio, idejni začetnik projekta arhitekt Marco Aliotta prisjetio se susreta, u više navrata, sa svjedocima koji su mu veoma oduševljeno pričali o životu i produhovljenosti tog mladog istarskog svećenika.

Arhitekt je kao značajni izvor inspiracije doživio i posjet mjestima gdje je djelovao don Francesco, a na poseban način pogled na cesticu kojom je Blaženik prošao do mjesta gdje je uhićen, i gdje je Katolička akcija iz Trsta nakanila postaviti spomen obilježje koje danas biva blagoslovljeno.

Iz pogleda na tu prekrasnu istarsku panoramu i iz uvjerenja da je don Francesco djelovao iz jedne čvrste ukorijenjenosti u Božjoj Riječi, koju i tog posljednjeg dana nije propustio čitati, razmatrati i naviještati narodu kojem je bio pastir, proizašla je želja da se postavi jedan znak koji simbolizira ambon s kojeg je taj istarski svećenik naviještao i tumačio tu Riječ.

Umjesto evanđelistara stavljen je križ koji ukazuje kako ga je njegova ukorijenjenost u Božjoj Riječi svakodnevno poticala na svjedočenje (martyrion) sve do mučeništva.

Forma grčkog križa, jednake dužine krakova, simbol je ravnoteže između horizontalne i vertikalne dimenzije životnog puta don Francesca prema Vječnosti nakon njegovog ovozemaljskog života. Njegov put prema Vječnosti doživljava kulminaciju u ubojstvu, jer Očev zagrljaj je svemu vratio harmoniju, dajući smisao i vrijednost životnom odabiru i odlukama tog mladog svećenika.

Natpisi na bočnim stranama spomenika, na talijanskom i hrvatskom jeziku, povezani datumom rođenja i smrti i riječima in odium fidei, govore kako je Istra od uvijek jedna mozaična cjelina, podsjećaju na službu don Francesca među svojim narodom, napose među mladima, i na dar palme mučeništva, kako nam govori sv. Pavao: „Stoga, pripravljen mi je vijenac pravednosti kojim će mi u onaj Dan uzvratiti Gospodin, pravedan sudac; ne samo meni nego i svima koji s ljubavlju čekaju njegov pojavak.“ (2 Tm 4,8).

Na kraju, natpis na dnu spomenika, u znak spomena na obljetnicu mučeništva u Jubilejskoj godini milosrđa, podsjeća na oproštenje koje je don Francesco dao svojim ubojicama u posljednjem trenutku ovozemaljskog života, poput Isusa na križu.

U Trstu, kolovoz 2016. 

DESCRIZIONE DEL MONUMENTO IN ONORE AL  BEATO DON FRANCESCO BONIFACIO

Nel pensare ad un monumento commemorativo nel luogo in cui è stato arrestato il sacerdote don Francesco Bonifacio, l’ideatore del progetto, l’arch. Marco Aliotta, ha fatto memoria degli incontri avuti in più occasioni con testimoni che gli hanno parlato in modo appassionato della vita e della spiritualità di questo giovane prete istriano.

Di forte ispirazione è stata per l’architetto anche la visita ai luoghi della vita di don Francesco ed in particolare la vista dall'alto di quella stradina da lui percorsa fino al luogo dove è stato catturato ed in cui l’Azione Cattolica di Trieste ha pensato di porre il monumento che oggi viene benedetto.

Da questo splendido panorama istriano e dalla convinzione che don Francesco era animato da un forte radicamento alla Parola  di Dio, che anche nell’ultimo giorno della vita non ha mancato di leggere, meditare ed annunciare alla comunità di cui era pastore, si è pensato di  porre un segno che rimandasse ad un leggio dal quale il sacerdote istriano aveva tante volte proclamato e commentato quella Parola.

Al posto dell’evangelario però si è voluta porre una croce a significare come  il suo radicamento nella Parola di Dio lo avesse sollecitato quotidianamente  alla testimonianza (martyrion) sino ad arrivare al martirio.

La croce è una croce greca e, con i due bracci della stessa misura, si è voluta trasmettere l’idea dell’equilibrio tra la dimensione orizzontale e quella verticale nel  percorso di don Francesco verso la Casa del Padre dopo la sua vita terrena, culminata con l’uccisione, perché l’abbraccio di Dio ha riportato tutto in armonia, dando senso e valore alle scelte fatte da questo giovane prete.

Le scritte poste sul lato verticale del leggio, espresse in italiano e in croato, unite tra di loro dalle date della nascita e della morte e dalle parole in odium fidei, a significare come da sempre la terra d’Istria è un’unità composita, ricordano il servizio svolto da don Francesco tra la sua gente, in particolare tra i giovani, e il dono della palma del martirio che, come ci ricorda San Paolo [2 Tm 4,8], “il Signore dona a tutti coloro che attendono con amore la Sua manifestazione”. 

Infine, la scritta posta alla base del monumento, facendo memoria del anniversario del martirio in questo Anno Giubilare della Misericordia,  rammenta il perdono che don Francesco ha donato ai suoi uccisori nel momento finale della suia vita, come Gesù sulla croce.

Trieste, agosto 2016

Najave i obavijesti

Nema događanja

Istaknuto

 

 

100. obljetnica

Miroslav Bulešić

Zaklada

Biskupija na Facebooku

Biskupija na YouTube

Kalendar događanja

Foto galerija

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.