Buje: Proslava sv. Servula, 24. - 27. 5.
Nedjelja, 27. Svibanj 2018

Buje: Proslava sv. Servula

Duhovna obnova –trodnevnica / Triduo in preparazione ai festeggiamenti di San Servolo 24.-27.05.2018

 

Crkva Majke Milosrđa/ Chiesa della Madonna della Misericordia

24.05. Četvrtak/Giovedi

19:00 Sveta misa i blagoslov bolesnika/ Santa messa e benedizione dei malati

Predvodi/Celebra: don Michele Cittadino, bolnički kapelan i župnik Gornje Vežice u Rijeci

Animira: Udruga „Otvoreno srce“

 

25.05. Petak/Venerdi

19:00 Sveta misa i klanjanje/ Santa messa e adorazione

Predvodi: don Bernard Jurjević, župnik u Barbanu

Animira: Udruga „Otvoreno srce“

 

Crkva Sv. Servula/ Chiesa di San Servolo

26.05. Subota/Sabato

19:00 Sveta misa i koncert/ Santa messa e concerto

Predvodi: don Roko Smokrović, duhovni pomoćnik na Borovju u Zagrebu

Animira: Udruga „Otvoreno srce“

 

20:00 Koncert na trgu Sv. Servula/ Concerto in Piazza S.Servolo

Nastupaju:

- Danijel Damjanović (dobitnik Porina) s grupama „Milost“ iz Poreča i „KUMI“

- Davor Terzić (autor tri samostalna albuma)

- Udruga „Otvoreno srce“ i zbor mladih iz Petrovije

 

27.05. Nedjelja/Domenica

11:00 Sveta misa s procesijom/ Santa messa con processione

Predvodi: don Dejvis Martinović, župni vikar u Umagu

 

DOBRODOŠLI - BENVENUTI !!!

 

Vladimir Brizić, župnik župe Buje