Duhovna obnova za svećenike
Ponedjeljak, 19. Veljača 2018

Duhovna obnova za svećenike u Pazinu

Tema duhovne obnove biti će: Shvaćanje posta u vidu priprave za Uskrs. Voditelj obnove biti će o. Gaudencije Vito Spetić, pavlin iz Svetog Petra u Šumi.

Nakon duhovne obnove u Pazinu, služit će se sveta misa u župnoj crkvi u Lanišću s početkom u 14,00 sati za sve žrtve totalitarnih režima.